Osiguravanje učinkovitog, sigurnog i ekološki prihvatljivog prometa

Budući da promet čini oko 5 % BDP-a EU-a i zapošljava više od 10 milijuna ljudi u Europi, prometni je sustav iznimno važan za europska poduzeća i globalne lance opskrbe. Ipak, naše društvo snosi i negativne posljedice prometa, kao što su emisije stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari, buka, prometne nesreće i zagušenje.

Danas emisije iz prometa čine oko 25 % ukupnih emisija stakleničkih plinova u EU-u, a te su se emisije posljednjih godina povećale. Naš cilj da postanemo prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. zahtijeva ambiciozne promjene u prometu. Potreban je jasan put kako bi se do 2050. emisije stakleničkih plinova povezane s prometom smanjile za 90 %.

Europska komisija donijela je niz prijedloga kako bi se do 2030. klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama smanjile neto emisije stakleničkih plinova za barem 55 % u usporedbi s razinama iz 1990. Više informacija o provedbi europskog zelenog plana.

Aktualno

Mjere

 

Dokumenti