Efektivní a bezpečná doprava šetrná k životnímu prostředí

Doprava přispívá k HDP EU přibližně 5 % a zaměstnává v Evropě víc než 10 milionů lidí. Proto má dopravní systém zásadní význam pro evropské podniky a globální dodavatelské řetězce. Za dopravu však naše společnost platí: jsou s ní spojeny emise skleníkových plynů a znečišťujících látek, hluk, dopravní nehody a dopravní zácpy.

Dnes představují emise z dopravy přibližně 25 % celkových emisí skleníkových plynů v EU. Objem těchto emisí navíc v posledních letech roste. Naším cílem je stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. To si vyžaduje ambiciózní změny v dopravě. K dosažení 90% snížení emisí skleníkových plynů způsobených dopravou do roku 2050 je potřeba jasný postup.

Evropská komise přijala soubor návrhů, které uzpůsobí politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Další informace o realizaci Zelené dohody pro Evropu

Hlavní témata

Opatření

 

Dokumenty