Ons milieu beschermen

De zeeën, de oceanen en het milieu in Europa zijn een bron van natuurlijke en economische rijkdom voor Europa. We moeten er daarom goed voor zorgen, want alleen zo kunnen we er ook in de toekomst van profiteren.

De Europese Green Deal streeft naar:

  • een betere bescherming van onze biodiversiteit en ecosystemen
  • minder lucht-, water- en bodemverontreiniging
  • een circulaire economie
  • beter afvalbeheer
  • duurzame blauwe economie en visserij

De EU werkt hieraan om de gezondheid en levenskwaliteit van de burgers te verbeteren, milieuproblemen aan te pakken en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De Europese Commissie heeft een reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU voorgesteld. Die moeten het mogelijk maken om in 2030 netto 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Meer informatie over de uitvoering van de Europese Green Deal.

In de kijker

Acties