A Méltányos Átállást Támogató Alap

A Méltányos Átállást Támogató Alap a méltányos átállást támogató mechanizmus első pillére.

Kulcsfontosságú eszközként testre szabott támogatást fog nyújtani azoknak a területeknek, melyeket a klímasemlegességre való átállás a legérzékenyebben érint. Végrehajtása megosztott irányítás keretében történik. A Méltányos Átállást Támogató Alap a kohéziós politika – az EU-n belüli regionális egyenlőtlenségek csökkentésére és a strukturális változások kezelésére irányuló fő uniós szakpolitika – részét képezi.

Az alap költségvetése 2018-as árakon 17,5 milliárd euró (folyó árakon 19,3 milliárd euró). Ez az összeg új forrásként az uniós országok zöld átállásának támogatására szolgál. 7,5 milliárd eurót a 2021–2027-es költségvetés fog biztosítani, a fennmaradó 10 milliárd eurót pedig, mely a 2021 és 2023 közötti időszakra szól, az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből származó külső címzett bevétel adja majd.

A tagállamok önkéntes alapon további forrásokat csoportosíthatnak át a Méltányos Átállást Támogató Alapba az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) szerinti nemzeti allokációikból, de legfeljebb a Méltányos Átállást Támogató Alap forrásainak háromszorosát kitevő mértékben. Az uniós költségvetésből származó ráfordításokat a kohéziós politika szabályainak megfelelő tagállami társfinanszírozás egészíti ki.

Az alap enyhíteni fogja az éghajlatvédelmi átállás társadalmi-gazdasági költségeit, és támogatja majd az érintett területek átalakítását és gazdasági diverzifikációját. Ez magában foglalja a kis- és középvállalkozások által végrehajtott termelőberuházások, a cégalapítások, a kutatás és az innováció, a környezet-helyreállítás, a tisztaenergia-előállítás, a munkavállalói tovább- és átképzés, valamint az álláskeresést segítő és az álláskeresőket aktívan bevonó programok támogatását, továbbá a szén-dioxid-intenzív létesítmények átalakításának támogatását, amennyiben ezek a beruházások jelentős kibocsátáscsökkenéshez vezetnek, és védik a munkahelyeket. A várakozások szerint az uniós finanszírozás 30 milliárd eurós összegű beruházást fog mozgósítani.

Az InvestEU méltányos átállási programja

Az InvestEU részét képező méltányos átállási program a méltányos átállást támogató mechanizmus második pillére.

Végrehajtására az InvestEU program részeként, a négy szakpolitikai kereten belül kerül sor. Ez azt jelenti, hogy az InvestEU a méltányos átállásra vonatkozó területi terv keretében a projektek szélesebb körét tudja támogatni, így például energetikai (köztük gáz- és távfűtési) és közlekedési infrastruktúra-fejlesztési projekteket, valamint szén-dioxid-mentesítésre, a gazdaság diverzifikálására és szociális infrastruktúra kiépítésére vagy bővítésére irányuló projekteket is.

Az Európai Bizottság költségvetési garanciákkal arra fogja ösztönözni a végrehajtó partnereket, hogy közvetlen vagy közvetett finanszírozást nyújtsanak a projektgazdáknak azokban a térségekben, amelyek méltányos átállásra vonatkozó területi terve jóváhagyásra került. Más területeken végzett projektek is lehetnek a program kedvezményezettjei, feltéve, hogy a méltányos átállást célzó területi tervben foglaltaknak megfelelően hozzájárulnak az adott térség átállásával kapcsolatban felmerülő fejlesztési szükségletek kielégítéséhez.

Az InvestEU tanácsadó központ a méltányos átállást támogató mechanizmus 2. és 3. pillére alá tartozó projektek, valamint a Méltányos Átállást Támogató Alap keretében finanszírozandó egyes projektek gazdáinak fog igényre szabott tanácsadást nyújtani projektek meghatározásához, előkészítéséhez, fejlesztéséhez, strukturálásához és végrehajtásához, valamint a projektekkel kapcsolatos beszerzésekhez és kapacitásépítéshez.

 

Az Európai Beruházási Bank által biztosított új közszektor-hitelezési eszköz

A közszektor-hitelezési eszköz a méltányos átállást támogató mechanizmus harmadik pillére. Az uniós költségvetésből finanszírozott 1,5 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatást az Európai Beruházási Bank 10 milliárd eurót kitevő hitelével ötvözi, így 25–30 milliárd euró összegű közberuházást mozgósít az érintett területek fejlesztési igényeinek kielégítésére. Az eszköz az Európai Beruházási Bank mellett más finanszírozási partnerekre is kiterjedhet majd.

A közszektor-hitelezési eszköz kizárólag közszférabeli szervezeteket céloz meg. Olyan – jellemzően energetikai (köztük gáz- és távfűtési), közlekedési és energiahatékonyság-növelő, pl. épületfelújítási, illetve szociális infrastruktúrát fejlesztő – projekteket hivatott támogatni, amelyekhez nem áll rendelkezésre elegendő saját forrás. A fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos beruházások támogatása kizárt.

Finanszírozási jogosultság

A méltányos átállásra vonatkozó területi terveikben az uniós országoknak meg kell határozniuk azokat a területeket és ágazatokat, amelyek támogathatók a Méltányos Átállást Támogató Alapból. Ezeknek a területeknek a megállapítására a Bizottsággal folytatott párbeszéd útján kerül sor. Ehhez alapul szolgálnak az európai szemeszter keretében készült elemzések és kiváltképp a Bizottság által a 2020. évi európai szemeszter országjelentéseinek D. mellékletében javasolt beruházási területek és prioritások. A tervek Bizottság általi jóváhagyása nem csupán a Méltányos Átállást Támogató Alapból (a méltányos átállást támogató mechanizmus 1. pillére) származó finanszírozásnak nyit utat, hanem az InvestEU égisze alá tartozó, célzott méltányos átállási programból (2. pillér) és az EBB közszektor-hitelezési eszközéből (3. pillér) származó forrásoknak is. Ezek a tervek a Méltányos Átállást Támogató Alapból támogatást nyújtó kohéziós programok mellékletét képezik majd, és a Bizottság ezekkel a programokkal együtt fogadja el azokat.

Technikai segítségnyújtás

A méltányos átállási platform az egyes régiók sajátos igényeihez igazított technikai támogatást fog nyújtani a tagállami hatóságoknak a méltányos átállásra vonatkozó területi tervek kidolgozása során mindvégig.

A Bizottság 2020 márciusában részvételi felhívást tett közzé a strukturálisreform-támogató program keretében, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak területi átállási terveik elkészítéséhez, mely lehetővé teszi a méltányos átállást támogató mechanizmus forrásainak lehívását. Jelenleg 18 tagállam részesül technikai támogatásban.

Az elmúlt két évben a strukturálisreform-támogató program keretében a Bizottság gyakorlati támogatást nyújtott a régióknak – köztük például a szlovákiai Felső-Nyitra régiónak, a görögországi Nyugat-Macedónia régiónak és a romániai Zsil-völgy régiónak –, hogy segítse hosszú távú gazdasági stratégiák kidolgozását a széntermelő gazdaságok átalakításához.

A tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy a 2021–2027-es időszakra szóló technikai támogatási eszköz keretében további technikai támogatást kérjenek, többek között a méltányos átállás menetrendjéhez kapcsolódó szabályozási és igazgatási reformokhoz.

Az EU az átalakuló széntermelő régiókra irányuló kezdeményezés révén is nyújt támogatást több uniós régiónak.

Egyéb lehetséges finanszírozási források

Több más uniós finanszírozási eszköz is rendelkezésre áll a méltányos átállást célzó programok és projektek támogatására:

Aktualitások