Noutăți

Ce a făcut UE în legătură cu criza energetică

AUSTRIA BAUMGARTEN GAS CONNECT - Man riding a bike through gas plant

Comisia caută soluții la problema creșterii prețurilor la energie din ultimul an. De la invadarea Ucrainei de către Rusia, urmată de utilizarea resurselor energetice ruse ca armă de către aceasta din urmă, situația de pe piața energiei s-a înrăutățit considerabil.

Importurile de energie din Rusia au scăzut semnificativ – de la 45 % din importurile noastre de gaze anul trecut la doar 14 % în septembrie 2022. Europa a reușit totuși să găsească surse alternative de aprovizionare și să își reducă cererea pentru a compensa deficitul. În plus, am luat măsuri pentru a limita volatilitatea globală a pieței și pentru a redirecționa veniturile excesive din sectorul energetic către cetățeni și întreprinderi.

 

Logo two hands holding a lightning Datorită setului de instrumente privind prețurile la energie, statele membre au pus în aplicare numeroase măsuri la nivel național pentru a reduce presiunea exercitată de prețuri asupra cetățenilor și industriei. În luna mai, am adoptat Planul REPowerEU pentru a pune capăt dependenței noastre de combustibilii fosili ruși cât mai curând posibil.
Logo energy pipeline

Pentru a garanta securitatea aprovizionării pentru iernile următoare, am introdus noi obligații minime de constituire de stocuri de gaze și un obiectiv de reducere cu 15 % a cererii de gaze pentru a facilita echilibrul dintre cerere și ofertă în Europa. Până în prezent, eforturile de economisire a energiei și de constituire a stocurilor au dat rezultate bune.

logo house with an electric plug

În septembrie 2022, au fost adoptate noi măsuri de reducere a cererii de energie electrică și de utilizare a excedentelor de energie în beneficiul cetățenilor și al industriei. 

logo hands helping each other În data de 18 octombrie 2022, Comisia a propus noi măsuri cu privire la achiziționarea în comun a gazelor, la mecanismele de limitare a prețurilor, la utilizarea transparentă a infrastructurii, precum și la solidaritatea dintre statele membre și gestionarea cererii. Se va asigura astfel o mai mare stabilitate a pieței.

Pictogramă realizată de Pixel perfect pe www.flaticon.com

Cifre-cheie

 • Obligația de a reduce cu 5 % cererea de energie electrică în timpul orelor de vârf tarifar
 • Obiectivul de reducere cu 15%a cererii de gaze
 • Un nivel de stocare a gazelor naturale de 92% în UE

Diversificarea aprovizionării

UE colaborează deja de câteva luni cu partenerii internaționali în vederea diversificării aprovizionării și a obținut un nivel record al importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) și livrarea unui volum mai mare de gaze prin conducte. 

Realizări

 • Memorandumul de înțelegere trilateral semnat între UE, Egipt și Israel pentru exportul de gaze naturale către Europa
 • Memorandumul de înțelegere cu Azerbaidjan privind un parteneriat strategic în domeniul energiei
 • Angajamentul SUA de a furniza UE, în acest an, încă cel puțin 15 miliarde de metri cubi de GNL
 • În prima jumătate a anului 2022, importurile de GNL din afara Rusiei au crescut cu 19 miliarde de metri cubi în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Importurile prin conducte din afara Rusiei (Norvegia, Azerbaidjan, Regatul Unit și Africa de Nord) au crescut, de asemenea, cu 14 miliarde de metri cubi.

Reducerea cererii

Geothermal energy plant in Italy

Pentru a reduce riscul de întreruperi în livrarea de gaze și costurile pe care ar trebui să le suporte Europa în această situație, Comisia a adoptat un Plan european de reducere a cererii de gaz care să ajute statele membre să reducă cererea de gaze cu 15 %.
Planul se bazează pe trei piloni de acțiune:

 • trecerea de la gaz la combustibili alternativi
 • stimularea reducerii consumului
 • reducerea încălzirii și a răcirii

În plus, planul include posibilitatea de a declara o stare de alertă la nivelul UE care să declanșeze reduceri obligatorii ale consumului de gaze în toate statele membre. Acesta este un semnal puternic că UE va face tot ce este necesar pentru a-și asigura securitatea aprovizionării și pentru a-și proteja consumatorii.

Realizări

 • Am redus consumul de gaze cu aproximativ 15 %
 • Aprovizionarea cu gaz din Rusia prin conducte a scăzut de la 40 % la 9 %


Comisia monitorizează îndeaproape măsurile de reducere a cererii. Analiza preliminară pe baza raportării de către 15 state membre arată că, în august și septembrie 2022, consumul de gaze al UE ar fi cu aproximativ 15 % mai mic decât media ultimilor 5 ani. Vor fi necesare eforturi similare în fiecare lună, până în martie 2023. Statele membre vor raporta o dată la două luni cu privire la progresele lor. Comisia este pregătită să declanșeze alerta la nivelul UE sau să revizuiască aceste obiective dacă măsurile actuale se dovedesc insuficiente.

Noi norme privind stocarea gazelor

Stocul de gaze joacă un rol important în garantarea securității aprovizionării UE, acoperind, într-o iarnă normală, 25-30 % din gazele consumate în întreaga UE.

 

Începând din iunie 2022, există o nouă legislație care impune ca instalațiile de înmagazinare subterană a gazelor din UE să atingă 80 % din capacitate până la 1 noiembrie 2022 – și 90 % în anii următori – pentru a asigura aprovizionarea pentru iarna următoare.

Cele mai recente cifre.

Realizări

 • Stocul de gazelor din UE se situează în prezent la peste 90 %. În februarie 2022 era de 30 %. De atunci am colaborat cu țările UE pentru a crește rezervele de energie ale Europei.

Achizițiile de energie în comun

Gas pipes

Pentru a asigura aprovizionarea cu energie a UE la prețuri accesibile, Comisia și statele membre au instituit o platformă a UE pentru achiziționarea în comun de gaze, GNL și hidrogen. Este vorba de un mecanism voluntar de coordonare, care sprijină achiziționarea de gaze și hidrogen pentru Uniune, valorificând la maximum puterea colectivă a UE în plan politic și pe piață.

Cinci grupuri regionale de state membre au fost deja create în cadrul platformei. Agregarea cererii UE și achiziționarea în comun de gaze naturale îi vor permite Uniunii să își utilizeze puterea de cumpărare colectivă pentru a negocia prețuri mai bune și pentru a reduce riscul ca statele membre să se supraliciteze reciproc pe piața deja tensionată. Mecanismul va îmbunătăți, de asemenea, transparența și va ajuta în special statele membre mai mici, care se află într-o situație mai puțin favorabilă în calitate de cumpărători.

Reducerea facturilor pentru gospodăriile și întreprinderile europene

Woman cooking

Pentru a face față recentei creșteri dramatice a prețurilor și pentru a reduce presiunea asupra gospodăriilor și întreprinderilor europene, Comisia a propus, în septembrie, mai multe măsuri, printre care: 

 • măsuri excepționale de reducere a cererii de energie electrică, care vor contribui la reducerea costului energiei electrice pentru consumatori
 • măsuri de redistribuire a excedentului de venituri din sectorul energetic către clienții finali

Primul răspuns pentru a face față prețurilor ridicate este reducerea cererii. Acest lucru poate avea un impact asupra prețurilor energiei electrice și un efect global de calmare a tensiunilor de pe piață. Pe baza propunerilor Comisiei, statele membre au convenit:

 • obiectivul de reducere a cererii totale de energie electrică cu 10 %
 • obligația de a reduce cererea în orele de vârf tarifar cu 5 %

Prin reducerea cererii de energie electrică cu 5 % în perioadele de vârf, se va reduce consumul de gaze utilizate pentru producerea de energie electrică cu aproximativ 4 % în timpul iernii, reducându-se astfel presiunea asupra prețurilor.

Plafonarea veniturilor în cazul producției de energie electrică cu costuri reduse

Producătorii de energie electrică „inframarginală” au realizat profituri excepționale, deoarece prețurile ridicate ale gazelor au determinat creșterea prețului angro la energie electrică, în timp ce costurile lor de producție au rămas scăzute. Prin urmare, Comisia a propus un plafon temporar pentru venituri în UE în valoare de 180 EUR per MWh de energie electrică produsă prin tehnologiile următoare: energie nucleară, lignit și surse regenerabile, printre altele.
Toate veniturile care depășesc acest nivel vor fi colectate de statele membre și redirecționate către consumatorii de energie pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie.

Two people looking at their energy bill

Statele membre pot utiliza aceste venituri pentru a:

 • acorda compensații consumatorilor de energie electrică pentru reducerea consumului
 • efectua transferuri directe către clienți
 • reduce costurile cu energia electrică în favoarea clienților, pentru volume limitate
 • promova investițiile realizate de clienți în sursele regenerabile de energie și în eficiența energetică
 • indemniza furnizorii care furnizează energie electrică clienților la un preț mai mic decât costurile

Contribuția de solidaritate din partea societăților din sectorul combustibililor fosili

Întreprinderile din sectoarele petrolului, gazelor, cărbunelui și al rafinării au realizat, de asemenea, profituri masive în ultimele luni, în principal ca urmare a perturbărilor de pe piața energiei provocate de invadarea Ucrainei de către Rusia, mai degrabă decât ca urmare a deciziilor de afaceri sau a investițiilor. Aceste întreprinderi nu sunt afectate de măsurile menționate anterior. În interesul solidarității și al echității, toate sursele de energie trebuie să contribuie la atenuarea impactului pe care prețurile ridicate l-au avut asupra facturilor primite de consumatori. Pentru aceasta, Comisia a propus, ca măsură temporară, plata unei contribuții de solidaritate din profiturile excedentare obținute în 2022 în sectoarele combustibililor fosili.

Big boat carrying containers

Cum ar urma să funcționeze contribuția de solidaritate:

 • Colectată din profiturile excedentare în 2022 și/sau 2023
 • Acoperă profiturile care depășesc o creștere de 20 % față de nivelul mediu al profiturilor din ultimii trei ani
 • Statele membre vor colecta aceste venituri
 • Se estimează că va genera aproximativ 25 de miliarde EUR pentru a contribui la reducerea facturilor la energie

Consolidarea solidarității UE

Solidaritatea este piatra de temelie a Uniunii și stă la baza eficienței acțiunilor sale. La cinci ani după ce s-a convenit asupra Regulamentului privind securitatea aprovizionării, din cele 40 de acorduri bilaterale de solidaritate posibile între statele membre, au fost semnate doar 6. Este prea puțin, iar Comisia a propus stabilirea unor norme implicite privind solidaritatea, care vor garanta că un stat membru care se confruntă cu o situație de urgență va primi gaze de la celelalte state în schimbul unei compensații echitabile.

Obligația de a fi solidare va fi extinsă la statele membre neconectate care dispun de facilități GNL, cu condiția ca gazul să poată fi transportat în statul membru în care este necesar.

Investiții în infrastructură

worker inspecting gas pipeline

Prin investițiile noastre în terminale GNL și în interconexiuni de gaze naturale, fiecare stat membru poate primi acum gaze din cel puțin două surse, iar fluxurile inversate între vecini sunt posibile. În temeiul Regulamentului privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale, statele membre trebuie să dispună de planuri naționale de acțiune preventivă și de planuri de urgență, precum și de un mecanism de solidaritate care să garanteze aprovizionarea „consumatorilor protejați” din țările învecinate într-o situație de urgență gravă.

Realizări

Accelerarea dezvoltării energiei din surse regenerabile

wind turbines Energia din surse regenerabile este cea mai ieftină și mai curată energie disponibilă și poate fi generată în UE, reducându-ne nevoia de importuri de energie. Extinderea utilizării surselor regenerabile pentru producția de energie electrică în industrie, în sectorul clădirilor și al transporturilor ne va permite să ne dobândim mai curând independența, va impulsiona tranziția verde și va reduce prețurile în timp. Comisia a propus creșterea obiectivului UE pentru 2030 privind sursele regenerabile de energie de la 40 % la 45 %.
Prin planul REPowerEU, capacitatea totală de producere a energiei din surse regenerabile ar urma să atingă 1 236 GW până în 2030, comparativ cu cei 1 067 GW prevăzuți în cadrul pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55”.

Sprijinirea gospodăriilor și a întreprinderilor: Exemple recente

 • Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă poloneză de compensare parțială a întreprinderilor mari consumatoare de energie pentru creșterea prețurilor energiei electrice ca urmare a costurilor indirecte ale emisiilor.
 • Comisia a aprobat o măsură spaniolă în valoare de 220 milioane EUR pentru a sprijini Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. în producția de hidrogen din surse regenerabile. Măsura contribuie la realizarea Strategiei UE privind hidrogenul și a obiectivelor Pactului verde european, contribuind în același timp la reducerea dependenței de combustibilii fosili din Rusia și la accelerarea tranziției verzi în conformitate cu Planul REPowerEU.
 • Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un mecanism finlandez de asigurare a capacității în valoare de 150 de milioane EUR pentru a garanta securitatea aprovizionării cu energie electrică în Finlanda. Măsura va contribui, de asemenea, la reducerea emisiilor de CO2 în sectorul energiei electrice, în conformitate cu Pactul verde european, și va contribui la realizarea obiectivelor Planului REPowerEU de reducere a dependenței de combustibilii fosili ruși.

Economii de energie: ce puteți face dumneavoastră?

Timeline

 • 22 November 2022

  Commission proposes a new instrument to limit excessive gas price spikes

 • 14 September 2022

  Proposal for a new emergency regulation to address high gas prices in the EU and ensure security of supply this winter

 • 30 September 2022

  Energy Ministers agreement on the Regulation on an emergency intervention to address high energy prices

 • 14 September 2022

  Proposal for a new Regulation on an emergency intervention to address high energy prices and reduce energy bills for EU citizens

 • 26 July 2022

  Energy Ministers agreement on the Regulation on coordinated demand reduction measures for gas

 • 20 July 2022

  Commission proposal for a Regulation on coordinated demands reduction measures for gas and Communication "Save gas for a safe winter"

 • 27 June 2022

  Adoption of Gas Storage Regulation

 • 18 May 2022

  The Commission presents the REPowerEU Plan

 • 23 March 2022

  Commission proposal to amend the Security of Gas Supply Regulation and a Communication "Security of supply and affordable energy price"

 • 8 March 2022

  Communication “REPowerEU": Joint EU action for more affordable, secure and sustainable energy”

 • 13 October 2021

  Communication “Tackling rising energy prices: a toolbox for action and support”

Documente