Prehod na čisto energijo

Proizvodnja in poraba energije povzročata več kot 75 % emisij toplogrednih plinov v EU. Razogljičenje energetskega sistema EU je zato ključnega pomena za doseganje naših podnebnih ciljev za leto 2030 in za dolgoročno strategijo EU za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050.

Evropski zeleni dogovor se osredotoča na tri ključna načela za prehod na čisto energijo, ki bodo pripomogla k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in izboljšanju kakovosti življenja naših državljank in državljanov:

  1. zagotavljanje varne in cenovno dostopne oskrbe EU z energijo,
  2. razvoj popolnoma integriranega, medsebojno povezanega in digitaliziranega trga energije EU,
  3. dajanje prednosti energijski učinkovitosti, izboljšanje energetske učinkovitosti naših stavb in razvoj energetskega sektorja, ki v veliki meri temelji na obnovljivih virih energije.

Glavni cilji Komisije za dosego tega cilja so:

  • izgradnja medsebojno povezanih energetskih sistemov in bolje povezanih omrežij za podporo obnovljivim virom energije,
  • spodbujanje inovativnih tehnologij in sodobne infrastrukture,
  • povečanje energijske učinkovitosti in okoljsko primerne zasnove izdelkov,
  • razogljičenje sektorja plina in spodbujanje povezovanja energetskega sistema,
  • opolnomočenje potrošnikov in pomoč državam EU pri obravnavanju energetske revščine,
  • spodbujanje energetskih standardov in tehnologij EU na svetovni ravni,
  • razvoj celotnega potenciala evropske energije iz vetrnih elektrarn na morju.

Evropska komisija je sprejela sklop predlogov za pripravo podnebne, energetske, prometne in davčne politike EU na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Več informacij o uresničevanju evropskega zelenega dogovora.

V ospredju

Ukrepi

Dokumenti