Perėjimas prie švarios energijos

Daugiau kaip 75 proc. ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio susidaro gaminant ir naudojant energiją. Todėl, norint pasiekti mūsų 2030 m. klimato tikslus ir įgyvendinti ilgalaikę ES strategiją iki 2050 m. užtikrinti anglies dioksido poveikio neutralumą, itin svarbu mažinti ES energetikos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Europos žaliajame kurse dėmesys sutelkiamas į 3 pagrindinius perėjimo prie švarios energijos principus, kurie padės sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir pagerinti mūsų piliečių gyvenimo kokybę:

  1. užtikrinti saugų įperkamos energijos tiekimą Europos Sąjungoje,
  2. sukurti visiškai integruotą ir tarpusavyje sujungtą skaitmeninę ES energijos rinką,
  3. teikti pirmenybę efektyviam energijos vartojimui, gerinti mūsų pastatų energinį naudingumą ir plėtoti elektros energijos sektorių, grindžiamą daugiausia atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais.

Todėl Komisija siekia:

  • kurti tarpusavyje sujungtas energetikos sistemas ir geriau integruotus tinklus atsinaujinantiesiems energijos ištekliams remti,
  • skatinti diegti novatoriškas technologijas ir modernią infrastruktūrą,
  • didinti energijos vartojimo efektyvumą ir ekologišką produktų dizainą,
  • mažinti dujų sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir skatinti pažangią visų sektorių integraciją,
  • suteikti galių vartotojams ir padėti ES šalims spręsti energijos nepritekliaus problemą,
  • visame pasaulyje propaguoti ES energetikos standartus ir technologijas,
  • išvystyti visą Europos jūros vėjo energijos potencialą.

Europos Komisija priėmė pasiūlymų rinkinį, kuriuo siekiama, kad ES klimato, energetikos, transporto ir mokesčių politika būtų pertvarkyta taip, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 procentais, palyginti su 1990 m. lygiu. Daugiau informacijos apie Europos žaliojo kurso įgyvendinimą.

Dėmesio centre

Veiksmai

Dokumentai