Prelazak na čistu energiju

Proizvodnja i upotreba energije čine više od 75 % emisija stakleničkih plinova u EU-u. Dekarbonizacija energetskog sustava EU-a stoga je ključna za postizanje naših klimatskih ciljeva do 2030. i dugoročne strategije EU-a za postizanje ugljične neutralnosti do 2050.

Europski zeleni plan usmjeren je na tri ključna načela prelaska na čistu energiju, koja će pomoći u smanjenju emisija stakleničkih plinova i poboljšanju kvalitete života naših građana:

  1. sigurna i cjenovno pristupačna opskrba energijom u EU-u
  2. razvoj potpuno integriranog, međupovezanog i digitaliziranog europskog energetskog tržišta
  3. davanje prednosti energetskoj učinkovitosti, poboljšanje energetske učinkovitosti naših zgrada i razvoj energetskog sektora koji se uglavnom temelji na obnovljivim izvorima energije.

Kako bi se to postiglo, glavni ciljevi Komisije su sljedeći:

  • izgraditi međusobno povezane energetske sustave i bolje integrirane mreže za potporu obnovljivim izvorima energije
  • promicati inovativne tehnologije i modernu infrastrukturu
  • povećati energetsku učinkovitost i ekološki dizajn proizvoda
  • dekarbonizirati sektor plina i promicati pametnu integraciju u svim sektorima
  • osnaživati potrošače i pomoći državama članicama u suzbijanju energetskog siromaštva
  • promicati energetske norme i tehnologiju EU-a na globalnoj razini
  • razviti puni potencijal europske energije vjetra na moru.

Europska komisija donijela je niz prijedloga kako bi se do 2030. klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama smanjile neto emisije stakleničkih plinova za barem 55 % u usporedbi s razinama iz 1990. Više informacija o provedbi europskog zelenog plana.

Aktualno

Mjere

Dokumenti