Κλιματική ουδετερότητα

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Για να γίνει ο στόχος αυτός νομικά δεσμευτικός, η Επιτροπή πρότεινε τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, με τον οποίο τίθεται επίσης ένας νέος, πιο φιλόδοξος στόχος για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μας για απανθρακοποίηση, οι εκπομπές πρέπει να μειωθούν σε όλους τους τομείς, από τη βιομηχανία και την ενέργεια έως τις μεταφορές και τη γεωργία. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια απειλή και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με παγκόσμια αντίδραση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ συμμετέχει ενεργά και στηρίζει τους διεθνείς εταίρους της όσον αφορά τη δράση για το κλίμα, ιδίως μέσω της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και της συμφωνίας του Παρισιού. Παράλληλα με τις δράσεις μετριασμού, η ΕΕ αναλαμβάνει δράση όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της ΕΕ για το κλίμα

Δράσεις

 

Έγγραφα