COP 26 pabaigoje Europos Komisija pritarė daugiau kaip 190 šalių susitarimui, pasiektam po dviejų savaičių intensyvių derybų. COP 26 baigtas rengti Paryžiaus taisyklių rinkinys ir liko galioti Paryžiaus susitarimo tikslai, taigi išsaugojome galimybę apriboti visuotinį atšilimą iki 1,5 °C.

„COP 26 žengtas žingsnis teisinga linkme. 1,5 °C tikslas yra pasiekiamas, tačiau dar ne viskas įgyvendinta. Mažų mažiausiai dabar reiktų kuo greičiau įvykdyti Glazge išsakytus pažadus, tada vėl nustatyti platesnio užmojo tikslus.“

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos Pirmininkė
Ursula von der Leyen, President of the European Commission

 

Svarbiausi rezultatai

  • Keletas didžiųjų teršėjų paskelbė naujus išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus
  • Prie ES ir JAV iniciatyvos dėl pasaulinio įsipareigojimo mažinti išmetamą metano kiekį prisijungė daugiau kaip 100 šalių
  • Sudarytos naujos partnerystės siekiant remti šalių perėjimą prie švarios energijos
  • Pasiekta pažanga kovos su klimato kaita finansavimo srityje. Įvertinus pastaruoju metu duotus įsipareigojimus, tikslas skirti 100 mlrd. dolerių turėtų būti kuo greičiau pasiektas
  • Jau turime taisyklių rinkinį, kuris bus paskata tarptautinėms anglies dioksido rinkoms

Klimato politikos veiksmų finansavimas

Išsivysčiusios šalys įsipareigojo kasmet nuo 2020 iki 2025 m. skirti iš viso 100 mlrd. JAV dolerių tarptautinį kovos su klimato kaita finansavimą pažeidžiamiausioms šalims ir mažoms salų valstybėms, visų pirma jų klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos pastangoms. Europos Sąjunga yra didžiausia paramos teikėja, skirianti daugiau nei trečdalį visos kovai su klimato kaita įsipareigotos skirti finansavimo sumos, kurios dydis 2020 m. buvo 23,39 mlrd. EUR (27 mlrd. USD). Neseniai Pirmininkė U. von der Leyen paskelbė, kad kovai su klimato kaita finansuoti iš ES biudžeto iki 2027 m. bus skirta dar 4 mlrd. EUR.

Pasaulinės COP 26 iniciatyvos

Pasaulinis įsipareigojimas mažinti išmetamą metano kiekį

Jungtinės Valstijos, ES ir partneriai oficialiai paskelbė Pasaulinį įsipareigojimą mažinti išmetamą metano kiekį – iniciatyvą, kuria siekiama sumažinti pasaulyje išmetamą metano kiekį, kad būtų galima pasiekti tikslą apriboti atšilimą iki 1,5 °C. Prie įsipareigojimo prisijungė daugiau kaip 100 šalių, kurių indėlis į pasaulinę ekonomiką siekia 70 proc. ir kurios atsakingos už pusę antropogeninės kilmės metano kiekio.

Daugiau informacijos

EU Catalyst Partnership

ES programos „Catalyst“ partnerystė

Įgyvendinant Europos Komisijos, Europos investicijų banko ir fondo „Breakthrough Energy“ partnerystę 2022–2026 m. bus sutelkta iki 820 mln. EUR (1 mlrd. USD), kad būtų paspartintas novatoriškų technologijų diegimas ir jos būtų sparčiai komercializuojamos.

Ši priemonė padės įgyvendinti Europos žaliojo kurso užmojus ir ES 2030 m. klimato tikslus.

Daugiau informacijos

Forest

Įsipareigojimas dėl pasaulio miškams skirto finansavimo

Europos Komisija paskelbė, kad ES, vykdydama įsipareigojimą dėl pasaulio miškams skirto finansavimo, skirs 1 mlrd. EUR. Šis ES biudžeto lėšomis finansuojamas paramos paketas bus naudojamas penkerius metus. Jis ne tik padės šalims partnerėms visame pasaulyje vykdyti miškų apsaugos, atkūrimo ir tvarios miškotvarkos veiklą, bet ir įgyvendinti Paryžiaus susitarimą.

Daugiau informacijos

COP26 Logo

Teisingos energetikos pertvarkos partnerystė

Europos Komisija paskelbė, kad ES, vykdydama įsipareigojimą dėl pasaulio miškams skirto finansavimo, skirs 1 mlrd. EUR. Šis ES biudžeto lėšomis finansuojamas paramos paketas bus naudojamas penkerius metus. Jis ne tik padės šalims partnerėms visame pasaulyje vykdyti miškų apsaugos, atkūrimo ir tvarios miškotvarkos veiklą, bet ir įgyvendinti Paryžiaus susitarimą.

Daugiau informacijos

COP 26 ES paviljone vyko papildomi renginiai

EU side events at COP26

ES paviljone ir internetu ES surengė daugiau nei 150 gretutinių renginių. Šiuose renginiuose, kuriuos organizavo įvairios Europos ir viso pasaulio šalys ir organizacijos, dėmesys buvo skirtas įvairiems su klimatu susijusiems klausimams, tokiems kaip energetikos pertvarka, tvarus finansavimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos. Interneto platformoje užsiregistravo daugiau kaip 20 000 žmonių.

Naujausia