Zdravý potravinový systém pre ľudí a planétu

Medzi zdravými ľuďmi, zdravými spoločnosťami a zdravou planétou existuje vzájomný vzťah – potravinové systémy. Z tohto dôvodu má Európska zelená dohoda, stratégia EÚ pre inkluzívny a udržateľný rast a udržateľnosť, pre potravinové systémy mimoriadny význam. Cieľom dohody je podporiť hospodárstvo, ale aj zlepšiť zdravie ľudí, kvalitu života a starostlivosť o prírodu,

Európsky poľnohospodársky a potravinový systém, ktorý sa opiera o spoločnú poľnohospodársku politiku, je celosvetovým štandardom z hľadiska bezpečnosti, bezpečnosti dodávok, výživy a kvality. Nastal čas, aby sa stal aj celosvetovým štandardom udržateľnosti. Prechod na udržateľný potravinový systém môže priniesť nielen environmentálne, zdravotné a sociálne prínosy, ale aj spravodlivejšie hospodárske zisky. Spôsob, ktorý sme si zvolili na oživenie po pandémii, nás nasmeruje na udržateľnú cestu.

Cieľmi EÚ sú:

  • zaručiť potravinovú bezpečnosť so vzhľadom na zmenu klímy a stratu biodiverzity;
  • zmierniť environmentálnu a klimatickú stopu potravinového systému EÚ;
  • posilniť odolnosť potravinového systému EÚ;
  • postaviť sa na čelo celosvetového prechodu na konkurencieschopný udržateľný systém v celom spektre „z farmy na stôl“.

Európska komisia prijala súbor návrhov na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, a to prispôsobením politík v oblasti klímy, energetiky, dopravy a zdaňovania. Viac informácií o plnení Európskej zelenej dohody.

V centre pozornosti

Opatrenia

 

 

Dokumenty

StiahnuťPDF - 2 MB
StiahnuťPDF - 2.4 MB
StiahnuťPDF - 494.1 KB
StiahnuťPDF - 1.5 MB