frans timmermans photo
Trebuie să fim solidari cu regiunile cele mai afectate din Europa, precum cele miniere. Avem nevoie de implicarea și sprijinul tuturor – doar așa Pactul verde poate deveni realitate.

Frans Timmermans, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene

Mecanismul pentru o tranziție justă este un instrument-cheie creat pentru a se asigura că tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil și că nimeni nu este lăsat în urmă. El asigură un sprijin specific menit să ajute la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde de euro în perioada 2021–2027 pentru cele mai afectate regiuni, cu scopul de a atenua impactul socioeconomic al tranziției.

Finanțare

Mecanismul pentru o tranziție justă estompează efectele sociale și economice ale tranziției, concentrându-se pe regiunile, industriile și lucrătorii care se vor confrunta cu cele mai mari provocări și mobilizând cel puțin 100 de miliarde EUR, prin:

Trei piloni

Cum pot accesa țările UE aceste fonduri?

Platforma pentru o tranziție justă sprijină țările și regiunile din UE să facă tranziția într-un mod echitabil. Ea constă dintr-un singur punct de acces și un singur serviciu de asistență tehnică. Oferă sprijin tehnic și consultativ cuprinzător. Autoritățile și beneficiarii o pot accesa pentru a găsi toate informațiile despre fonduri de care au nevoie, inclusiv despre oportunități, actualizări relevante de norme sau inițiative sectoriale specifice.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă definesc teritoriile în care se va utiliza Fondul pentru o tranziție justă. Identificarea acestor teritorii se realizează printr-un dialog cu Comisia. Aceste planuri prezintă provocările din fiecare teritoriu, precum și nevoile și obiectivele de dezvoltare care trebuie îndeplinite până în 2030. Ele identifică tipurile de operațiuni avute în vedere și specifică mecanismele de guvernanță. Aprobarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă deschide calea către o finanțare specifică în cadrul celorlalți doi piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

Dacă aveți întrebări cu privire la Mecanismul/Fondul pentru o tranziție justă, vă rugăm să completați formularul de contact.

Acces la platformă

Cine vor fi beneficiarii?

Sprijinul va putea fi accesat de toate statele membre, cu accent pe regiunile cu emisiile cele mai mari de CO2 sau pe cele în care cele mai multe locuri de muncă depind de combustibilii fosili. Pentru aceasta, statele membre pot să elaboreze planuri teritoriale pentru o tranziție justă (pentru perioada de până în 2030), în care să identifice teritoriile care ar trebui să primească cel mai mult sprijin. Planurile ar trebui să indice, de asemenea, soluții optime pentru provocările sociale, economice și de mediu.

head icon Oamenii cei mai vulnerabili în fața efectelor tranziției
Mecanismul pentru o tranziție justă îi va proteja, întrucât
 • va facilita oportunitățile de ocupare a forței de muncă în noile sectoare și în cele în tranziție
 • va oferi oportunități de recalificare
 • va îmbunătăți eficiența energetică a locuințelor
 • va investi în combaterea sărăciei energetice
 • va facilita accesul la energie curată, constantă și la prețuri accesibile
icon Întreprinderile și sectoarele care emit mult CO2
Mecanismul pentru o tranziție justă îi va proteja, întrucât
 • va sprijini tranziția către tehnologii cu emisii scăzute de CO2 și diversificarea economică bazată pe locuri de muncă și investiții reziliente la efectele schimbărilor climatice
 • va crea condiții atractive pentru investitorii publici și privați
 • va facilita accesul la împrumuturi și sprijin financiar
 • va investi în înființarea de noi întreprinderi, IMM-uri și startup-uri
 • va investi în activități de cercetare și inovare
icon globe Statele membre și regiunile care depind mult de combustibilii fosili și de industriile cu emisii ridicate de CO2
Mecanismul pentru o tranziție justă îi va proteja, întrucât
 • va sprijini tranziția către activități care emit mult mai puțin CO2 și care sunt reziliente la efectele schimbărilor climatice
 • va crea noi locuri de muncă în economia verde
 • va investi în transportul public și durabil
 • va furniza asistență tehnică
 • va investi în surse regenerabile de energie;
 • va îmbunătăți conectivitatea digitală;
 • va oferi împrumuturi cu costuri accesibile autorităților publice locale;
 • va îmbunătăți infrastructura energetică, sistemele de termoficare și rețelele de transport.