frans timmermans photo
„Szolidaritást kell vállalnunk Európa leginkább érintett régióival – köztük a szénbányászattal foglalkozó régiókkal – annak biztosítása érdekében, hogy a zöld megállapodás a lehető legszélesebb körű támogatottság mellett esélyt kapjon arra, hogy valósággá válhasson.”

Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke

A méltányos átállást támogató mechanizmus fontos eszköz annak biztosítására, hogy a klímasemleges gazdaságra való átállás tisztességes módon menjen végbe, és senki ne maradjon ki. A mechanizmus célzott támogatást nyújt ahhoz, hogy a leginkább érintett régiókban az átállás társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a 2021–2027-es időszakban legalább 100 milliárd euró kerüljön mozgósításra.

Finanszírozás

A méltányos átállást támogató mechanizmus a legnagyobb kihívásokkal szembenéző régiókra, iparágakra és munkavállalókra összpontosítva járul hozzá az átállás társadalmi és gazdasági hatásainak kezeléséhez. Ehhez legalább 100 milliárd eurót mozgósít a következők révén:

Három pillér

Hogyan vehetik igénybe a tagállamok?

A méltányos átállási platform segíti az uniós országokat és régiókat az igazságos átállásban. Egységes hozzáférési pontként és információs szolgálatként működik. Átfogó technikai támogatást és tanácsadást nyújt. A platformon a hatóságok és a kedvezményezettek megtalálhatnak minden szükséges információt a pénzforrásokról, a kínált lehetőségekről, a legújabb szabályokról és az ágazatspecifikus kezdeményezésekről.

A méltányos átállásra vonatkozó területi tervek meghatározzák, hogy mely térségekben kerülnek felhasználásra a Méltányos Átállást Támogató Alap forrásai. A támogatható térségek meghatározására a Bizottsággal folytatott párbeszéd útján kerül sor. A területi tervek meghatározzák az adott régió előtt álló kihívásokat, valamint a 2030-ig teljesítendő fejlesztési szükségleteket és célkitűzéseket. Meghatározzák a tervezett műveletek típusait és az irányítási mechanizmusokat. A méltányos átállásra vonatkozó területi tervek jóváhagyása megnyitja az utat a méltányos átállást támogató mechanizmus másik két pillére szerinti célzott finanszírozás előtt.

Ha kérdése van a Méltányos Átállást Támogató Alapról, a méltányos átállást támogató mechanizmusról vagy a méltányos átállási platformról, kérjük, töltse ki és küldje be ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Hozzáférés a platformhoz

Ki vehet igénybe támogatást?

Bármely tagállam jogosult lehet támogatásra, mely a legkarbonintenzívebb régiók mellett azokra a régiókra összpontosul, ahol a fosszilistüzelőanyag-ágazat foglalkoztatja a legtöbb munkavállalót. A tagállamok a 2030-ig tartó időszakra szóló, a leginkább érintett, támogatásra szoruló területeket azonosító, méltányos átállásra vonatkozó területi terveik kidolgozását követően hívhatják le a támogatást. E tervek meghatározzák azt is, hogy miként lehet a társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokat a leghatékonyabban kezelni.

head icon Az átállás miatt leginkább kiszolgáltatott magánszemélyek és csoportok
A méltányos átállást támogató mechanizmus az alábbiak révén biztosítja védelmüket:
 • bővíti a foglalkoztatási lehetőségeket az új és az átalakulóban lévő ágazatokban;
 • átképzési lehetőségeket biztosít;
 • teret enged az energiahatékony lakhatásnak;
 • beruházásokat valósít meg az energiaszegénység elleni küzdelem érdekében;
 • megkönnyíti a tiszta, megfizethető és biztonságos energiához való hozzáférést.
icon A karbonintenzív iparágakban tevékeny vagy érdekelt vállalatok és ágazatok
A méltányos átállást támogató mechanizmus az alábbiak révén biztosítja védelmüket:
 • az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes beruházásokkal és munkahelyteremtéssel támogatja a karbonszegény technológiára való átállást és a gazdasági diverzifikációt;
 • vonzó feltételeket teremt a közszektorbeli és magánbefektetők számára;
 • könnyebben felvehető kölcsönöket és pénzügyi támogatást biztosít;
 • beruház új vállalkozások, kkv-k és startupok létrehozásába;
 • beruház kutatási és innovációs tevékenységekbe.
icon globe Azok a tagállamok és régiók, melyek nagymértékben függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól és a karbonintenzív iparágaktól
A méltányos átállást támogató mechanizmus az alábbiak révén biztosítja védelmüket:
 • támogatja a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes tevékenységekre való átállást;
 • új munkahelyeket létesít a zöld gazdaságban;
 • beruház a tömegközlekedésbe és a fenntartható közlekedésbe;
 • technikai segítséget nyújt;
 • beruház a megújuló energiaforrásokba;
 • megerősíti a digitális összekapcsoltságot;
 • kedvező kölcsönöket nyújt az érintett helyi hatóságoknak;
 • javítja az energetikai infrastruktúrát és a közlekedési hálózatokat, hatékonyabbá teszi a távfűtést.