Tranziția către o economie durabilă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei va necesita investiții substanțiale în toată Europa. Cu toate acestea, concentrarea industriilor extractive (cărbune superior, lignit, turbă sau șist bituminos) și a producției aferente de energie, precum și a industriilor cu emisii mari de dioxid de carbon (de exemplu, industria cimentului, a oțelului, a aluminiului, a îngrășămintelor sau a hârtiei) vor reprezenta o mare provocare pentru teritoriile care se bazează foarte mult pe astfel de activități. Aceste teritorii vor trebui să se restructureze și/sau să își diversifice economia, să mențină coeziunea socială și să (re)califice lucrătorii afectați și tinerii din zonă spre a-i pregăti pentru viitoarele locuri de muncă.

Pentru a le ajuta să facă acest lucru, Comisia a introdus un Mecanism pentru o tranziție justă.

Despre Platforma pentru o tranziție justă

Platforma pentru o tranziție justă își propune să ajute țările și regiunile UE să deblocheze sprijinul disponibil prin Mecanismul pentru o tranziție justă. Această platformă va fi un punct unic de acces pentru sprijin și cunoștințe legate de tranziția justă. Toate cunoștințele și informațiile relevante de care au nevoie autoritățile și beneficiarii vor fi partajate pe platformă, inclusiv oportunități de finanțare, actualizări ale normelor relevante sau inițiative sectoriale specifice.

În mod special, platforma va oferi asistență tehnică și consiliere părților interesate implicate în activități legate de Mecanismul pentru o tranziție justă. Ea va exploata și dezvolta acțiunile întreprinse în cadrul actualei Inițiative pentru regiunile carbonifere aflate în tranziție, care ajută deja regiunile producătoare de combustibili fosili din toată Uniunea să realizeze o tranziție justă prin consolidarea capacităților și printr-o asistență adaptată nevoilor lor.

Un element central al Mecanismului pentru o tranziție justă va fi elaborarea de către țările UE a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă. Planurile respective vor defini provocările sociale, economice și de mediu care decurg din eliminarea treptată a activităților bazate pe combustibili fosili sau din decarbonizarea proceselor sau a produselor cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră. De asemenea, vor prezenta în linii mari procesul de tranziție până în 2030, inclusiv nevoile de dezvoltare, recalificare profesională și reabilitare a mediului. Planurile vor indica un calendar, precum și ansamblul de operațiuni și mecanisme de guvernanță care urmează să fie instituite în vederea realizării obiectivelor. DG REFORM va oferi asistență pentru elaborarea acestor planuri.

Statele membre vor trebui să se asigure că aceste planuri sunt în concordanță cu planurile lor naționale privind energia și clima. Modelul de planuri teritoriale pentru o tranziție justă se regăsește în Anexa II la propunerea de regulament privind Fondul pentru o tranziție justă.

Mon-Fri 29-03 Jun-Jul

Launch of the Just Transition Platform : Coal Regions in transition Virtual Week and Carbon Intensive Regions seminar

Bazele de date cu proiecte și experți

Platforma pentru o tranziție justă va pune la dispoziție, de asemenea, baze de date cu proiecte și experți care să orienteze părțile interesate către cunoștințele, evaluările și exemplele de proiecte relevante. Ea va crea, astfel, o rețea de experți care le va permite țărilor, regiunilor, agențiilor și părților interesate din UE să facă schimb de informații și de bune practici.

Centrul de informare și date de contact

Puteți beneficia de asistență directă prin intermediul unui formular online.

Documente

DescarcăPDF - 5.3 MB