Fondul pentru o tranziție justă

Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) este primul pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă.

Fondul va avea un buget de 40 miliarde EUR. Această sumă corespunde noilor fonduri puse la dispoziție pentru a sprijini țările UE să realizeze tranziția. 10 miliarde EUR ar trebui să provină din creditele bugetare, în timp ce restul resurselor suplimentare, în valoare de 40 miliarde EUR, vor acoperi perioada 2021-2024 și vor constitui venituri alocate externe provenite din Instrumentul de redresare al Uniunii Europene.

Pentru a debloca finanțările provenind din JTF, țările UE vor trebui să completeze fiecare euro primit din acest fond, pentru acțiunile finanțate de la bugetul Uniunii (10 miliarde EUR) cu o sumă cuprinsă între 1,5 EUR și 3 EUR din resursele de care dispun prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul social european Plus (FSE+). Aceste cheltuieli de la bugetul UE vor fi suplimentate prin cofinanțare națională, în conformitate cu politica de coeziune. Astfel, capacitatea globală de finanțare a FTJ depășește 89 miliarde EUR și poate ajunge la 107 miliarde EUR.

Fondul va sprijini diversificarea și reconversia economică a teritoriilor în cauză. Cu alte cuvinte, tot ce înseamnă susținerea investițiilor productive în întreprinderile mici și mijlocii, crearea de noi întreprinderi, cercetare și inovarea, reabilitarea mediului, energie curată, perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, asistență pentru căutarea unui loc de muncă și incluziunea activă a programelor destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și transformarea instalațiilor existente cu emisii mari de dioxid de carbon atunci când aceste investiții conduc la reduceri substanțiale ale emisiilor și protejează locurile de muncă.

O schemă dedicată în cadrul InvestEU

Schema dedicată din cadrul programului InvestEU este al doilea pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă.

O parte a finanțării disponibile prin programul InvestEU, care corespunde unei sume de 1,8 miliarde EUR, va fi axată pe obiective legate de tranziția justă.

InvestEU nu va sprijini doar investițiile în proiecte din teritoriile vizate de tranziția justă (regiunile care au un plan de tranziție aprobat în conformitate cu regulile Fondului pentru o tranziție justă), ci și investițiile în alte regiuni, cu condiția să aducă beneficii teritoriilor vizate de tranziția justă.

În mod similar, programul InvestEU va sprijini investițiile în proiecte mai diverse față de cele sprijinite de Fondul pentru o tranziție justă, cum ar fi proiectele pentru infrastructura energetică și de transporturi, inclusiv pentru infrastructura de gaze naturale și de termoficare, dar și pentru proiecte de decarbonizare, de diversificare economică a regiunilor și de infrastructură socială.

Utilizarea finală a InvestEU va depinde în continuare de cerere și de rezerva de proiecte, precum și de capacitatea de absorbție a regiunilor vizate.

 

O nouă facilitate de împrumut finanțată de Banca Europeană de Investiții (BEI)

Facilitatea de împrumut a BEI este cel de al treilea pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă.

Cu o contribuție de la bugetul UE în valoare de 1,5 miliarde EUR, facilitatea de împrumut pentru sectorul public îi va permite BEI să acorde împrumuturi în valoare de 10 miliarde EUR, care, la rândul lor, se preconizează că vor mobiliza investiții publice în valoare de 25-30 miliarde EUR în sprijinul obiectivelor tranziției juste pe perioada 2021-2027.

Împrumuturile respective vor pune la dispoziția entităților din sectorul public resurse pentru implementarea măsurilor de facilitare a tranziției către neutralitatea climatică. Investițiile sprijinite vor viza, de exemplu, infrastructura energetică și de transport, rețelele de termoficare, măsurile de eficiență energetică, inclusiv renovarea clădirilor, precum și infrastructurile sociale.

În timp ce Fondul pentru o tranziție justă va oferi finanțare în principal sub formă de granturi, celelalte două fluxuri de finanțare din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă (programul InvestEU și mecanismul BEI de împrumut pentru sectorul public) vor mobiliza investiții publice și private prin sprijinirea proiectelor de investiții ale partenerilor financiari printre care BEI.

Beneficiari

În planurile lor teritoriale pentru o tranziție justă, țările UE vor trebui să identifice teritoriile și sectoarele eligibile pentru finanțare în cadrul Fondului pentru o tranziție justă. Teritoriile vor fi identificate în cadrul unui dialog cu Comisia. Dialogul va ține cont de analiza furnizată în contextul semestrului european și, în special, de propunerea Comisiei pentru regiunile și sectoarele prioritare în termeni de eligibilitate, așa cum se prevede în anexa D la rapoartele de țară pe 2020 din cadrul semestrului european. Aprobarea planurilor de către Comisie va deschide noi oportunități de finanțare dedicată nu numai din Fondul pentru o tranziție justă, ci și din schema specifică pentru o tranziție justă din cadrul InvestEU și din facilitatea de împrumut pentru sectorul public creată de BEI. Planurile vor fi anexate la programele din cadrul politicii de coeziune care implică sprijin pentru Fondul pentru o tranziție justă și vor fi adoptate de Comisie împreună cu programele respective.

Asistență tehnică

Platforma pentru o tranziție justă va juca un rol esențial în furnizarea de sprijin tehnic adaptat autorităților care elaborează planul teritorial pentru o tranziție justă pe tot parcursul procesului, astfel încât să reflecte nevoile specifice ale fiecărei regiuni.

În martie 2020, Comisia a lansat o cerere de propuneri în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale, pentru a ajuta statele membre să își pregătească planurile teritoriale pentru o tranziție justă în vederea deblocării fondurilor provenind din Mecanismul pentru o tranziție justă. În prezent, 18 state membre beneficiază de asistență tehnică.

În ultimii doi ani, în cadrul Programului său de sprijin pentru reforme structurale, Comisia a ajutat concret regiunile să elaboreze strategii economice pe termen lung pentru tranziția lor spre o economie fără cărbune. Printre acestea s-au numărat regiunea Horna Nitra în Slovacia, Macedonia de Vest în Grecia sau Valea Jiului în România.

Statele membre vor avea posibilitatea de a solicita asistență tehnică suplimentară în cadrul viitorului Instrument de sprijin tehnic pentru perioada 2021-2027, inclusiv cu privire la reformele de reglementare și administrative legate de agenda pentru o tranziție justă.

Asistența tehnică se acordă, de asemenea, mai multor teritorii din UE, prin intermediul Inițiativei pentru regiunile carbonifere aflate în tranziție.

Alte fluxuri de finanțare relevante

O serie de alte instrumente de finanțare ale UE sunt disponibile pentru a sprijini programele și proiectele axate pe tranziția justă: