A Méltányos Átállást Támogató Alap

A Méltányos Átállást Támogató Alap a méltányos átállást támogató mechanizmus első pillére.

Az alap költségvetése 40 milliárd euró. Ez újonnan rendelkezésre álló összeg, mely az uniós országok átállásának támogatására szolgál. 10 milliárd eurót költségvetési előirányzatok fognak biztosítani, a 40 milliárd euró fennmaradó részét pedig, mely a 2021 és 2024 közötti időszakra szól, az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből származó külső címzett bevétel adja majd.

Ahhoz, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alap forrásai lehívhatók legyenek, az uniós országoknak – az uniós költségvetésből finanszírozott rész (10 milliárd euró) tekintetében – az alapból kapott minden egyes eurót 1,5–3 euróval kell kiegészíteniük az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) és az Európai Szociális Alap Pluszból (ESZA+) származó forrásaikból. Ezeket az uniós költségvetésből származó ráfordításokat a kohéziós politika szabályainak megfelelő tagállami társfinanszírozás egészíti ki. Ily módon a Méltányos Átállást Támogató Alap teljes finanszírozási kapacitása meghaladja a 89 milliárd eurót, és elérheti a 107 milliárd eurót.

Az alap az érintett területek gazdasági diverzifikációjának és átalakításának támogatására szolgál. Ez magában foglalja a kis- és középvállalkozásokba történő termelőberuházások, a cégalapítások, valamint a kutatás és az innováció, a környezet-helyreállítás, a tisztaenergia-előállítás, a munkavállalói tovább- és átképzés, az álláskeresést segítő és az álláskeresőket aktívan bevonó programok, valamint a szén-dioxid-intenzív létesítmények átalakításának támogatását, amennyiben ezek a beruházások jelentős kibocsátáscsökkenéshez vezetnek és védik a munkahelyeket.

Az InvestEU méltányos átállási programja

Az InvestEU részét képező méltányos átállási program a méltányos átállást támogató mechanizmus második pillére.

Az InvestEU keretében nyújtott finanszírozás egy része, amely 1,8 milliárd eurónak felel meg, a méltányos átállásra vonatkozó célkitűzésekre összpontosít.

Az InvestEU nemcsak a méltányos átállási területeken (a Méltányos Átállást Támogató Alapra vonatkozó szabályok szerinti jóváhagyott átállási tervvel rendelkező régiókban) támogatja a megfelelő projekteket, hanem más régiókban is, feltéve, hogy azok előnyeiből részesülnek a méltányos átállási területek.

Hasonlóképpen, az InvestEU a Méltányos Átállást Támogató Alaphoz képest a projektek szélesebb körét támogatja, így például az energetikai (köztük a gáz- és távfűtési) és közlekedési infrastruktúra fejlesztésére irányuló projekteket, valamint a szén-dioxid-mentesítésre, a gazdaság diverzifikálására és a szociális infrastruktúra kiépítésére vagy bővítésére irányuló projekteket is.

Az InvestEU végső felhasználása azonban továbbra is keresletvezérelt lesz, és a megvalósítandó projektektől, illetve az érintett régiók kapacitásától függ majd.

 

Az Európai Beruházási Bank (EBB) által biztosított új hiteleszköz

Az EBB közszektor-hitelezési eszköze a méltányos átállást támogató mechanizmus harmadik pillére.

Az uniós költségvetésből származó 1,5 milliárd euróval a közszektor-hitelezési eszköz lehetővé teszi az EBB-nek, hogy 10 milliárd euró kölcsönt nyújtson. Ez várhatóan 25–30 milliárd euró összegű közberuházást fog gerjeszteni a méltányos átállás célkitűzéseinek elősegítésére a 2021 és 2027 közötti időszakban.

Ezen kölcsönök révén a közszektorbeli szervezetek forrásokhoz jutnának a klímasemlegességre való átállást megkönnyítő intézkedések végrehajtásához. Ebből a forrásból támogathatók például az energetikai és közlekedési infrastruktúra beruházásai, a távfűtési hálózatok fejlesztései, az energiahatékonysági intézkedések, beleértve az épületek felújítását is, valamint a szociális infrastruktúrát érintő projektek.

Míg a Méltányos Átállást Támogató Alap elsősorban vissza nem térítendő támogatás formájában nyújt finanszírozást, a méltányos átállást segítő mechanizmus részeként tervezett másik két finanszírozási forrás (az InvestEU-program és az EBB közszektor-hitelezési eszköze) a pénzügyi partnerek, például az EBB beruházási projektjeinek támogatása révén lendíti fel a köz- és magánberuházásokat.

Finanszírozási jogosultság

A méltányos átállásra vonatkozó területi terveikben az uniós országoknak meg kell határozniuk azokat a területeket és ágazatokat, amelyek támogathatók a Méltányos Átállást Támogató Alapból. Ezeknek a területeknek a megállapítására a Bizottsággal folytatott párbeszéd útján kerül sor. Ehhez alapul szolgálnak az európai szemeszter keretében készült elemzések és kiváltképp a Bizottság által a 2020. évi európai szemeszter országjelentéseinek D. mellékletében javasolt beruházási területek és prioritások. A tervek Bizottság általi jóváhagyása nem csupán a Méltányos Átállást Támogató Alapból (a méltányos átállást támogató mechanizmus 1. pillére) származó finanszírozásnak nyit utat, hanem az InvestEU égisze alá tartozó, célzott méltányos átállási programból (2. pillér) és az EBB közszektor-hitelezési eszközéből (3. pillér) származó forrásoknak is. Ezek a tervek a Méltányos Átállást Támogató Alapból támogatást nyújtó kohéziós programok mellékletét képezik majd, és a Bizottság ezekkel a programokkal együtt fogadja el azokat.

Technikai segítségnyújtás

A méltányos átállási platform az egyes régiók sajátos igényeihez igazított technikai támogatást fog nyújtani a tagállami hatóságoknak a méltányos átállásra vonatkozó területi tervek kidolgozása során mindvégig.

A Bizottság 2020 márciusában részvételi felhívást tett közzé a strukturálisreform-támogató program keretében, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak területi átállási terveik elkészítéséhez, mely lehetővé teszi a méltányos átállást támogató mechanizmus forrásainak lehívását. Jelenleg 18 tagállam részesül technikai támogatásban.

Az elmúlt két évben a strukturálisreform-támogató program keretében a Bizottság gyakorlati támogatást nyújtott a régióknak – köztük például a szlovákiai Felső-Nyitra régiónak, a görögországi Nyugat-Macedónia régiónak és a romániai Zsil-völgy régiónak –, hogy segítse hosszú távú gazdasági stratégiák kidolgozását a széntermelő gazdaságok átalakításához.

A tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy a 2021–2027-es időszakra szóló technikai támogatási eszköz keretében további technikai támogatást kérjenek, többek között a méltányos átállás menetrendjéhez kapcsolódó szabályozási és igazgatási reformokhoz.

Az EU az átalakuló széntermelő régiókra irányuló kezdeményezés révén is nyújt támogatást több uniós régiónak.

Egyéb lehetséges finanszírozási források

Több más uniós finanszírozási eszköz is rendelkezésre áll a méltányos átállást célzó programok és projektek támogatására:

Aktualitások