Prehod k bolj zdravemu in trajnostnemu prehranskemu sistemu EU, temelju evropskega zelenega dogovora

 

 • food icon
  Zagotovitev cenovno dostopne in trajnostne hrane za Evropejce
 • climate change icon
  Boj proti podnebnim spremembam
 • trees icon
  Varstvo okolja
  in ohranjanje biotske raznovrstnosti
 • farmer icon
  Primeren gospodarski donos
  v prehranski verigi
 • farm icon
  Povečanje ekološkega kmetovanja
frans timmermans photo
Koronavirusna kriza je pokazala našo ranljivost in kako pomembno je, da ponovno vzpostavimo ravnovesje med človekovo dejavnostjo in naravo. Strategiji v središču zelenega dogovora „od vil do vilic” in strategija za biotsko raznovrstnost kažeta na novo in boljše ravnovesje narave, prehranskih sistemov in biotske raznovrstnosti za zaščito zdravja in dobrobiti ljudi in obenem za povečanje konkurenčnosti in odpornosti EU. Strategiji sta ključni del prehoda, ki ga zdaj začenjamo.


Frans Timmermans, izvršni podpredsednik Evropske komisije
pesticides icon Uporaba pesticidov v kmetijstvu prispeva k onesnaževanju tal, vode in zraka.
Komisija bo sprejela ukrepe za:
 • 50-odstotno zmanjšanje uporabe in tveganja kemičnih pesticidov do leta 2030.
 • 50-odstotno zmanjšanje uporabe nevarnejših pesticidov do leta 2030.
nutrients icon

Presežek hranil v okolju je glavni vir onesnaževanja zraka, tal in vode,
negativno vpliva tudi na biotsko raznovrstnost in podnebje. Komisija bo sprejela ukrepe, da se:

 • izguba hranil zmanjša za najmanj 50 % brez poslabšanja rodovitnosti tal.
 • uporaba gnojil zmanjša za najmanj 20 % do leta 2030.
chemicals icon Zaradi antimikrobične odpornosti, povezane z rabo antimikrobikov pri zdravju živali in ljudi, v EU vsako leto predvidoma umre
33 tisoč ljudi. Komisija bo do leta 2030 za 50 % zmanjšala
prodajo antimikrobikov za rejne živali in v akvakulturi.
farm icon Ekološko kmetovanje je okolju prijazna praksa, ki jo je treba nadalje razvijati.
Komisija bo okrepila razvoj ekološkega kmetijstva v EU, da bi ekološko kmetijstvo do leta 2030
zajelo 25 % vseh kmetijskih zemljišč.

 

Izvajanje prehoda: ozaveščena izbira in večja učinkovitost

vegetable basket

Ustvarjanje zdravega prehranskega okolja, ki omogoča zdravo
in trajnostno izbiro

Ocenjuje se, da je v EU leta 2017 več kot 950 000 smrtnih primerov mogoče pripisati nezdravi prehrani (vsak peti).
Zdrava hrana rastlinskega izvora zmanjšuje tveganje za bolezni in

posledice, ki jih ima naš prehranski sistem za okolje.

jar

Označevanje živil omogoča izbiro zdrave in trajnostne prehrane

Komisija bo predlagala obvezno usklajeno označevanje hranilne vrednosti na sprednji strani embalaže ter razvila okvir za označevanje trajnostno pridelanih živil, ki zajema hranilno vrednost hrane ter podnebne, okoljske in družbene vidike živilskih proizvodov.

foodwaste icon

Krepitev boja proti živilskim odpadkom

Prepolovitev odpadne hrane na prebivalca na maloprodajni in potrošniški ravni do leta 2030: Komisija bo predlagala pravno zavezujoče cilje za zmanjšanje živilskih odpadkov v EU do leta 2023.

fields

Raziskave in inovacije

10 milijard evrov v okviru programa Obzorje Evropa za raziskave in razvoj, povezane s hrano, biogospodarstvom,
naravnimi viri, kmetijstvom, ribištvom, akvakulturo in okoljem. Prenos znanja
bo ključen. Pri prehodu bosta kmetom pomagali služba za kmetijsko svetovanje v okviru SKP
in mreža podatkov o trajnosti kmetijskih gospodarstev.

hands

Spodbujanje globalnega prehoda

Trajnost evropske hrane lahko pomeni konkurenčno prednost in
nove poslovne priložnosti za evropske kmete.
EU bo skupaj s tretjimi državami in mednarodnimi akterji spodbujal svetovni prehod
na trajnostne prehranske sisteme. Okvir za označevanje trajnostno pridelanih živil bo potrošnikom olajšal
izbiro
.

 

 

 

Dokumenti