Naar een gezonder en duurzamer EU-voedselsysteem, een hoeksteen van de Europese Green Deal

 

 • icoontje voedsel
  Zorgen voor gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel voor de Europeanen
 • icoontje klimaatverandering
  Klimaatverandering aanpakken
 • icoontje boom
  Milieu en
  biodiversiteit beschermen
 • icoontje boer
  Eerlijke economische opbrengst
  in de hele voedselketen
 • icoontje boerderij
  Meer biologische landbouw
foto frans timmermans
"De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk het is om het evenwicht tussen de menselijke activiteit en de natuur te herstellen. Als kernpunten van de Green Deal wijzen de biodiversiteits- en de van-boer-tot-bordstrategie de weg naar een nieuw en beter evenwicht tussen natuur, voedselsystemen en biodiversiteit; om de gezondheid en het welzijn van onze bevolking te beschermen en tegelijkertijd de EU concurrerender en veerkrachtiger te maken. Deze strategieën zijn onmisbaar voor de grote transitie die nu voor de deur staat."


Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie
icoontje pesticiden Het gebruik van pesticiden in de landbouw vervuilt bodem, water en lucht.
De Commissie onderneemt actie om tegen 2030:
 • het gebruik en risico van chemische pesticiden met 50% te verminderen
 • het gebruik van gevaarlijkere pesticiden met 50% te verminderen
icoontje nutriënten

Het nutriëntenoverschot in het milieu is een belangrijke bron van lucht-, bodem- en watervervuiling,
met een negatieve invloed op de biodiversiteit en het klimaat. De Commissie onderneemt actie die moet leiden tot:

 • ten minste 50% minder nutriëntenverliezen, met behoud van de vruchtbaarheid van de bodem
 • ten minste 20% minder gebruik van meststoffen tegen 2030
icoontje chemicaliën Door antimicrobiële resistentie als gevolg van overmatig antibioticagebruik bij mens en dier sterven
elk jaar zo'n 33.000 mensen in de EU. De Commissie wil de verkoop van antibiotica voor landbouwdieren en
in de aquacultuur tegen 2030 met 50% verminderen.
icoontje boerderij Biologische landbouw is een milieuvriendelijke manier van werken die verder ontwikkeld moet worden.
De Commissie stimuleert de ontwikkeling van de biologische landbouw in de EU met als doel:
biologische landbouw op 25% van alle landbouwgrond tegen 2030.

 

De transitie waarmaken: geïnformeerde keuzes en meer efficiëntie

mand met groenten

Een omgeving creëren waarbinnen de gezonde en
duurzame keuze ook de makkelijkste is

Naar schatting zijn er in 2017 in de EU ruim 950.000 mensen overleden door een ongezond voedingspatroon (1 op de 5 sterfgevallen).
Gezonde, op planten gebaseerde voeding vermindert niet alleen het risico op levensbedreigende ziekten, maar belast het

milieu ook minder.

glazen pot

Etiketten die de consument helpen gezond en duurzaam te eten

De Commissie zal met een voorstel komen voor een verplicht etiket op de verpakking van levensmiddelen en een kader voor duurzaamheidsetikettering, met aandacht voor de voedingswaarde en de klimaat-, milieu- en sociale effecten.

icoontje voedselafval

Strijd tegen voedselverspilling opvoeren

De Commissie zal juridisch bindende doelstellingen voorstellen voor halvering van de voedselverspilling per hoofd van de bevolking tegen 2030.

velden

Onderzoek en innovatie

In het kader van Horizon Europa wordt 10 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en innovatie op het gebied van voeding, bio-economie,
natuurlijke hulpbronnen, landbouw, visserij, aquacultuur en milieu. Kennisoverdracht
wordt essentieel. De bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw van het GLB en het farm sustainabilty data network zullen
onmisbaar zijn voor boeren die overstappen op duurzame landbouw.

handen

Een wereldwijde transitie stimuleren

Als Europees voedsel bekend staat om zijn duurzaamheid, kan dat een concurrentievoordeel zijn en
nieuwe handelskansen scheppen.
De EU gaat samenwerken met landen buiten de EU om een wereldwijde beweging
naar duurzame voedselsystemen op gang te brengen. Duidelijke labels voor duurzaam voedsel zullen
de keuze voor de consument gemakkelijker maken
.

 

 

 

Documenten