Sveikesnės ir tvaresnės ES maisto sistemos kūrimas – Europos žaliojo kurso pagrindas

 

 • food icon
  Užtikrinti, kad europiečiai turėtų sveikų, įperkamų ir tvarių maisto produktų
 • climate change icon
  Spręsti klimato kaitos klausimus
 • trees icon
  Saugoti aplinką
  ir biologinę įvairovę
 • farmer icon
  Užtikrinti deramą ekonominę grąžą
  maisto grandinėje
 • farm icon
  Plėtoti ekologinį ūkininkavimą
frans timmermans photo
Koronaviruso krizė parodė, kokie esame pažeidžiami ir kaip svarbu atkurti žmogaus veiklos ir gamtos pusiausvyrą. Žaliojo kurso biologinės įvairovės strategija ir strategija „Nuo ūkio iki stalo“ užtikrins naujo lygio, geresnę gamtos, maisto sistemų ir biologinės įvairovės pusiausvyrą, apsaugos mūsų sveikatą ir gerovę ir kartu didins ES konkurencingumą ir atsparumą. Šios strategijos yra esminis mūsų vykdomos pertvarkos elementas“.


Fransas Timmermansas, vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas
pesticides icon Žemės ūkyje naudojami pesticidai didina dirvožemio, vandens ir oro taršą.
Komisija imsis veiksmų siekdama:
 • iki 2030 m. 50 proc. sumažinti naudojamų cheminių pesticidų kiekį ir jų keliamą riziką;
 • iki 2030 m. 50 proc. sumažinti naudojamų pavojingesnių pesticidų kiekį.
nutrients icon

Pernelyg didelis maistinių medžiagų kiekis aplinkoje yra vienas iš svarbiausių oro, dirvožemio ir vandens taršos veiksnių,
neigiamai atsiliepiantis biologinei įvairovei ir klimatui. Komisija imsis veiksmų, siekdama:

 • ne mažiau kaip 50 proc. sumažinti maistinių medžiagų netekimą, kartu užtikrindama, kad nenukentėtų dirvožemio derlingumas;
 • iki 2030 m. sumažinti naudojamų trąšų kiekį bent 20 proc.
chemicals icon Įvertinta, kad atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, kuris siejamas su žmonėms ir gyvūnams skirtų antimikrobinių vaistų vartojimu,
kasmet ES pražudo 33 000 žmonių. Iki 2030 m. Komisija 50 proc. sumažins
antimikrobinių medžiagų, naudojamų ūkiniams ir akvakultūros gyvūnams, pardavimo apimtį.
farm icon Ekologinis ūkininkavimas yra aplinką tausojanti praktika, kurią reikia plėtoti.
Komisija rems ES ekologinius ūkius, siekdama, kad
iki 2030 m. jie sudarytų 25 proc. visų ūkių.

 

Pereinamasis etapas. Informacija pagrįsti sprendimai ir didesnis veiksmingumas

vegetable basket

Sukurti sveikos mitybos aplinką, kurioje būtų
paprasta pasirinkti sveiką ir tvarią alternatyvą

Įvertinta, kad 2017 m. ES daugiau kaip 950 000 mirčių sukėlė nesveika mityba (viena iš penkių).
Sveika ir pirmiausia augalinė mityba mažina gyvybei pavojingų ligų riziką ir

mūsų maisto sistemos poveikį aplinkai.

jar

Maisto produktų ženklinimas, leidžiantis vartotojams pasirinkti sveiką ir tvarią mitybą

Komisija pasiūlys taikyti privalomą suderintą maistingumo ženklinimą pakuotės priekinėje dalyje ir parengs tvaraus maisto ženklinimo sistemą, kuri apims maisto produktų maistingumo, klimato, aplinkos ir socialinius aspektus.

foodwaste icon

Stiprinti kovą su maisto švaistymu

Iki 2030 m. bus siekiama sumažinti vienam gyventojui tenkančių maisto atliekų kiekį mažmeninės prekybos ir vartotojų lygmenimis: tam Komisija priims teisiškai privalomus tikslus, pagal kuriuos iki 2023 m. visoje ES bus mažinama maisto švaistymo apimtis.

fields

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

10 mlrd. EUR „Europos horizonto“ programos lėšų bus investuota į mokslinius tyrimus ir inovacijas maisto, bioekonomikos,
gamtos išteklių, žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros ir aplinkos apsaugos srityse. Žinių perdavimas
šioje srityje bus itin svarbus. BŽŪP Stebėsenos komitetas ir Tvaraus ūkininkavimo tinklas
padės ūkininkams įgyvendinti šį persitvarkymą.

hands

Visuotinio persitvarkymo skatinimas

Jei Europos maisto produktus išgarsinsime kaip tvarius, tai gali suteikti mums daugiau konkurencingumo ir atverti
Europos ūkininkams naujų galimybių.
ES bendradarbiaus su trečiosiomis šalimis ir tarptautiniais subjektais, siekdama persiorientuoti į
tvarias maisto sistemas. Tvari maisto žymėjimo sistema leis vartotojams
geriau pasirinkti
.

 

 

 

Dokumentai