Prelazak na zdraviji i održiviji prehrambeni sustav EU-a, temelj europskog zelenog plana

 

 • food icon
  Osiguranje dostupnosti zdrave, cjenovno pristupačne i održive hrane za sve Europljane
 • climate change icon
  Borba protiv klimatskih promjena
 • trees icon
  Zaštita okoliša
  i očuvanje biološke raznolikosti
 • farmer icon
  Pravedan ekonomski povrat
  u prehrambenom lancu
 • farm icon
  Povećanje ekološke poljoprivrede
frans timmermans photo
Kriza uzrokovana koronavirusom pokazala je koliko smo ranjivi i koliko je važno ponovno uspostaviti ravnotežu između ljudskih aktivnosti i prirode. U središtu zelenog plana nalaze se strategija u pogledu biološke raznolikosti i strategija „od polja do stola”, koje ukazuju na novu i bolju ravnotežu između prirode, prehrambenih sustava i biološke raznolikosti radi zaštite zdravlja i dobrobiti naših građana uz istodobno povećanje konkurentnosti i otpornosti EU-a. Te su strategije ključan dio velike tranzicije koja upravo počinje.


Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik Europske komisije
pesticides icon Upotreba pesticida u poljoprivredi pridonosi onečišćenju tla, vode i zraka.
Komisija će poduzeti mjere kako bi se:
 • upotreba i rizik kemijskih pesticida do 2030. smanjili za 50 %
 • upotreba opasnijih pesticida do 2030. smanjila za 50 %.
nutrients icon

Pretjerana količina hranjivih tvari u okolišu jedan je od glavnih izvora onečišćenja zraka, tla i vode
te negativno utječe na bioraznolikost i klimu. Komisija će djelovati kako bi se:

 • smanjio gubitak hranjivih tvari za najmanje 50 %, a da se pritom ne smanji plodnost tla
 • do 2030. upotreba gnojiva smanjila za najmanje 20 %.
chemicals icon Procjenjuje se da antimikrobna otpornost povezana s upotrebom antimikrobnih sredstava u zdravstvenoj skrbi za životinje i ljude
svake godine u EU-u uzrokuje 33 000 smrtnih slučajeva. Komisija će
smanjiti prodaju antimikrobnih sredstava za životinje iz uzgoja i akvakulturu za 50 % do 2030.
farm icon Ekološka poljoprivreda ekološki je prihvatljiva praksa koju je potrebno dalje razvijati.
Komisija će potaknuti razvoj poljoprivrednih površina za ekološki uzgoj u EU-u kako bi
(25 % ukupnog poljoprivrednog zemljišta) do 2030. bilo pod ekološkom proizvodnjom.

 

Ostvarenje tranzicije: utemeljene odluke i povećanje učinkovitosti

vegetable basket

Stvaranjem zdravog prehrambenog okruženja izbor zdravog i
održivog rješenja postaje jednostavan

Procjenjuje se da se više od 950 000 smrtnih slučajeva u EU-u 2017. moglo pripisati nezdravoj prehrani (jedan od pet).
Zdrava prehrana koja se temelji na konzumaciji namirnica biljnog podrijetla smanjuje rizik od bolesti opasnih po život i

utjecaj našeg prehrambenog sustava na okoliš.

jar

Označivanje hrane kako bi se potrošačima omogućilo da odaberu zdravu i održivu prehranu

Komisija će predložiti obvezno usklađeno označivanje hranjivih vrijednosti na prednjoj strani ambalaže i razviti okvir za označivanje održive hrane koji obuhvaća nutritivne, klimatske, okolišne i socijalne aspekte prehrambenih proizvoda.

foodwaste icon

Jačanje borbe protiv rasipanja hrane

Prepolovljavanje rasipanja hrane po stanovniku na maloprodajnoj i potrošačkoj razini do 2030.: Komisija će predložiti pravno obvezujuće ciljeve kako bi se do 2023. u cijelom EU-u smanjilo rasipanje hrane.

fields

Istraživanje i inovacije

Ulaganje 10 milijardi EUR u okviru programa Obzor Europa u istraživanje i inovacije u vezi s hranom, biogospodarstvom,
prirodnim resursima, poljoprivredom, ribarstvom, akvakulturom i okolišem. Prijenos znanja
bit će od ključne važnosti. U tranziciji će poljoprivrednicima pomoći poljoprivredne savjetodavne usluge i sustav podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava
u okviru zajedničke poljoprivredne politike.

hands

Promicanje globalne tranzicije

Kada bi se pročulo za održivost europske hrane, europski bi poljoprivrednici dobili konkurentsku prednost
i nove poslovne prilike.
EU će surađivati s trećim zemljama i međunarodnim akterima na podupiranju globalnog prelaska na
održive prehrambene sustave. Okvir za označivanje održive hrane potrošačima će olakšati
donošenje odluke
.

 

 

 

Dokumenti