Přechod ke zdravějšímu a udržitelnějšímu potravinovému systému EU – základ Zelené dohody pro Evropu

 

 • food icon
  Zajistit Evropanům zdravé, cenově dostupné a udržitelné potraviny
 • climate change icon
  Řešení změny klimatu
 • trees icon
  Ochrana životního prostředí
  a zachování biologické rozmanitosti
 • farmer icon
  Přiměřená ekonomická návratnost
  v potravinovém řetězci
 • farm icon
  Rozšíření ekologického zemědělství
frans timmermans photo
„Koronavirová krize ukázala, jak zranitelní všichni jsme a jak důležité je obnovit rovnováhu mezi lidskou činností a přírodou. Strategie pro biodiverzitu a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, které jsou ústředním bodem Zelené dohody, poukazují na novou a lepší rovnováhu mezi přírodou, potravinovými systémy a biologickou rozmanitostí v zájmu ochrany zdraví a dobrých životních podmínek našich občanů při současném zvýšení konkurenceschopnosti a odolnosti EU. Tyto strategie jsou zásadním prvkem velké změny, do které se právě pouštíme.“


Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise
pesticides icon Používání pesticidů v zemědělství přispívá ke znečištění půdy, vody i ovzduší.
Komise přijme opatření s cílem:
 • snížit do roku 2030 používání chemických pesticidů a omezit související rizika o 50 %.
 • snížit do roku 2030 používání nebezpečnějších pesticidů o 50 %.
nutrients icon

Výskyt nadměrného množství živin v životním prostředí je jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší, půdy i vodních zdrojů
a má negativní dopad na biologickou rozmanitost i klima. Komise přijme opatření s cílem:

 • snížit ztrátu živin minimálně o 50 %, aniž by docházelo ke snižování úrodnosti půdy.
 • snížit do roku 2030 používání hnojiv alespoň o 20 %.
chemicals icon Antimikrobiální rezistence spojená s používáním antimikrobiálních látek u zvířat i lidí vede podle odhadů v EU každoročně
k úmrtí 33 000 osob. Komise chce do roku 2030 snížit
prodej antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata a akvakulturu o 50 %.
farm icon Ekologické zemědělství je šetrné vůči životnímu prostředí a je třeba ho dále rozvíjet.
Komise hodlá tento rozvoj v EU podpořit a zajistit tak, aby
bylo do roku 2030 ekologicky obhospodařováno 25 % celkové zemědělské půdy.

 

Realizace přechodu pomocí informovaných rozhodnutí a zvyšování efektivity

vegetable basket

Vytvoření prostředí propagujícího zdravou výživu,
které spotřebitele motivuje k volbě zdravých, udržitelných potravin

V roce 2017 bylo podle odhadů více než 950 000 úmrtí v EU spojeno s nezdravým stravováním (tedy celá jedna pětina).
Zdravý jídelníček založený na rostlinné stravě snižuje riziko život ohrožujících nemocí

a omezuje environmentální dopad na náš potravinový systém.

jar

Označení potravin umožní spotřebitelům zvolit zdravé, udržitelné stravovací návyky

Komise předloží návrh povinného vyznačování nutričních údajů na přední straně balení potravin a rovněž vytvoří rámec pro označování udržitelných potravin, který bude upravovat výživové, klimatické, environmentální a sociální aspekty potravinářských výrobků.

foodwaste icon

Zintenzivnění boje proti plýtvání potravinami

Komise chce do roku 2030 snížit objem potravinového odpadu na obyvatele o polovinu, a to na maloobchodní i spotřebitelské úrovni. Proto navrhuje přijmout v celé EU právně závazné cíle v oblasti plývání potravinami, a to do roku 2023,

fields

Výzkum a inovace

10 miliard eur z programu Horizont Evropa na výzkum a inovace týkající se potravin, biohospodářství,
přírodních zdrojů, zemědělství, rybolovu, akvakultury a životního prostředí. Předávání znalostí
bude naprosto zásadní. Poradenské služby pro zemědělství SZP a Informační síť pro udržitelnost zemědělských podniků tak budou
hrát při přechodu zemědělců na ekologický způsob produkce významnou roli.

hands

Podpora přechodu na celosvětové úrovni

Stanou-li se evropské potraviny synonymem pro udržitelnost, mohou evropští zemědělci získat konkurenční výhodu a
nové obchodní příležitosti.
Evropská unie bude spolupracovat s třetími zeměmi a mezinárodními partnery s cílem podnítit globální přechod směrem k
udržitelným potravinovým systémům. Rámec pro označování udržitelných potravin usnadní
spotřebitelům výběr
.

 

 

 

Dokumenty