• Globe and a heart

  Este momentul să ne reconciliem cu natura. Schimbările climatice, pierderea biodiversității și răspândirea pandemiilor devastatoare sunt dovada faptului că acest lucru este necesar.

 •  

  Trees

  Strategia privind biodiversitatea va plasa Europa pe calea către o redresare ecologică până în 2030.

De ce trebuie să protejăm biodiversitatea?

bee pollinating

Biodiversitatea este esențială pentru viață. Natura ne furnizează hrană, sănătate și medicamente, materiale, mijloace de recreere și bunăstare. Un ecosistem sănătos filtrează aerul pe care îl respirăm și apa pe care o utilizăm, contribuie la menținerea echilibrului climatic, transformă deșeurile în resurse, asigură polenizarea și fertilizarea culturilor și multe altele. 

 

Natura este vitală și pentru întreprinderi: jumătate din produsul intern brut (PIB) mondial (40 000 de miliarde EUR) depinde de natură. 

Elephants

Însă din cauza activităților umane nesustenabile ne pierdem biodiversitatea într-un ritm mai alert ca niciodată. 

Populația mondială de specii sălbatice a scăzut cu 60 % în ultimii 40 de ani. 1 milion de specii sunt expuse riscului de dispariție.

Garden

Declinul biodiversității și criza climatică sunt interdependente.

Restaurarea pădurilor, a solurilor și a zonelor umede și crearea de spații verzi în orașe sunt
esențiale pentru a putea atenua efectele schimbărilor climatice până în 2030.

Elemente-cheie ale strategiei privind biodiversitatea

 • Stabilirea unor zone protejate pentru cel puțin
 • Field

   

  30 % din suprafața terestră din Europa

 • sea

   

  30 % din mările din Europa

 • Ecosystem icon

  cu obiective de refacere a cadrului natural obligatorii din punct de vedere juridic în 2021, care prevăd o protecție mai strictă a pădurilor din UE.

 

 • Refacerea ecosistemelor terestre și marine degradate de pe întreg teritoriul Europei, prin:
 • Ladybug on a plant

  creșterea ponderii agriculturii ecologice și a peisajelor bogate în biodiversitate pe terenurile agricole

 • Bee on a sunflower

  oprirea și inversarea declinului polenizatorilor

 • Harvesting

  reducerea cu 50 % până în 2030 a utilizării pesticidelor și a efectului nociv reprezentat de acestea

 • River

  refacerea cursului natural a cel puțin 25 000 de km din lungimea râurilor din UE

 • Forest

  plantarea a 3 miliarde de copaci până în 2030

 • Deblocarea a 20 de miliarde EUR pe an pentru biodiversitate din diferite surse, inclusiv fonduri UE și finanțare națională și privată. Aspectele legate de capitalul natural și de biodiversitate vor fi integrate în practicile comerciale.
 • Luarea măsurilor necesare pentru ca UE să devină lider mondial în abordarea crizei globale a biodiversității. Comisia va mobiliza toate instrumentele de acțiune externă și parteneriatele internaționale pentru a obține un nou cadru ambițios al ONU privind biodiversitatea la Conferința părților la Convenția privind diversitatea biologică din 2021.

Argumente economice pentru biodiversitate

recovery icon Peste jumătate din PIB-ul mondial (aproximativ 40 de mii de miliarde EUR) depinde de natură

Refacerea naturii va constitui un element central al planului UE de redresare în urma pandemiei de coronavirus, oferind oportunități imediate de afaceri și de investiții pentru relansarea economiei europene.

3 sectoare economice cheie:

 • construcțiile 
 • agricultura
 • produsele alimentare și băuturile

Aceste sectoare depind în mare măsură de natură și generează peste 7 000 de miliarde EUR

Beneficiile conservării biodiversității pentru economie

 • creșterea cu peste 49 de miliarde EUR a profiturilor anuale ale industriei fructelor de mare prin conservarea stocurilor marine
 • economii de aproximativ 50 de miliarde EUR anual pentru sectorul asigurărilor, prin reducerea pierderilor cauzate de inundații asigurând protejarea zonelor umede costiere
 • menținerea valorii a șase sectoare economice care se bazează pe natură în proporție de peste 50 % din valoarea lor: substanțe chimice și materiale; aviație, călătorii și turism; bunuri imobiliare; industria extractivă și prelucrarea metalelor; lanțul de aprovizionare și transporturile; comerțul cu amănuntul, bunuri de consum și stil de viață
 • între 200 și 300 de miliarde EUR pe valoarea anuală a rețelei Natura 2000 de protecție a naturii.

Costurile economice și sociale ale lipsei de inițiative

 • pierderea biodiversității și prăbușirea ecosistemului reprezintă două din cele mai mari amenințări cu care se va confrunta umanitatea în următorul deceniu
 • costurile economice și sociale. Se estimează că în perioada 1997-2011 lumea a pierdut 3,5-18,5 mii de miliarde EUR pe an în sectorul serviciilor ecosistemice și aproximativ 5,5-10,5 mii de miliarde EUR pe an din cauza degradării terenurilor. Biodiversitatea stă la baza securității alimentare în UE și la nivel mondial. Riscurile pierderii biodiversității ne pun în pericol sistemele alimentare și nutriția.
 • reducerea randamentului culturilor și a capturilor de pește, pierderi economice mari cauzate de inundații și de alte dezastre, precum și pierderea de noi surse potențiale de medicamente
 • la nivel mondial, peste 75 % din tipurile de culturi alimentare se bazează pe zoogamie
 • în medie, se estimează că randamentul global al culturilor de orez, porumb și grâu va scădea cu un procent cuprins între 3 % și 10 % pe grad de încălzire peste nivelurile istorice.

 

Crearea de noi locuri de muncă

nature restoration icon Refacerea naturii înseamnă locuri de muncă directe și indirecte, care dau o nouă viață comunităților locale.
protection icon S-a estimat că rețeaua Natura 2000 sprijină 104 000 de locuri de muncă directe în activități de gestionare și conservare a zonelor protejate și alte 70 000 de locuri de muncă indirecte. Toate acestea se bazează pe investiții anuale de 6 miliarde EUR pentru gestionarea și refacerea rețelei. Pe viitor, se preconizează că nevoile în materie de biodiversitate ar putea genera până la 500 000 de locuri de muncă.
icon În sectorul agriculturii, 1,3 milioane de locuri de muncă, din cele 9,6 milioane existente în UE, sunt legate direct sau indirect de Natura 2000. Sectorul turismului are 12 milioane de angajați în Europa. Dintre aceștia, 3,1 milioane desfășoară activități legate de zone protejate, precum siturile Natura 2000. 
icon

O mare parte din procentul de 25 % din bugetul UE dedicat acțiunilor în domeniul climei se va investi în biodiversitate și în soluții bazate pe natură. 

 

Documente