• Globe and a heart

  Het is tijd om onze verstoorde relatie met de natuur te herstellen. De klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en verwoestende pandemieën geven ons een duidelijk signaal.

 •  

  Trees

  De EU-biodiversiteitsstrategie helpt de biodiversiteit in Europa op weg naar herstel tegen 2030.

Waarom moeten we de biodiversiteit beschermen?

bee pollinating

Biodiversiteit is van levensbelang. De natuur levert ons voedsel, gezondheid, geneesmiddelen, grondstoffen, ontspanning en welzijn. Een gezond ecosysteem zuivert ons water en onze lucht, houdt het klimaat in balans, zet afval om in grondstoffen, zorgt voor de bestuiving en bemesting van gewassen, en doet nog zoveel meer. 

 

Ook bedrijven hebben de natuur nodig: de helft van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp), 40 biljoen euro, is van de natuur afhankelijk. 

Elephants

Door niet-duurzame activiteiten van de mens gaat meer natuur verloren dan ooit tevoren. 

Wereldwijd is de populatie van wilde soorten de laatste 40 jaar met meer dan 60% afgenomen. En er worden een miljoen soorten met uitsterven bedreigd.

Garden

Het verlies aan biodiversiteit en de klimaatcrisis beïnvloeden elkaar. Gaat het slecht met de een, dan gaat het ook slecht met de ander.

Het herstel van bossen, bodem en wetlands, en meer groen in steden zijn
essentieel om de klimaatverandering zoals gepland tegen 2030 af te remmen.

Sleutelelementen van de biodiversiteitsstrategie

 • Bescherming van ten minste:
 • Field

   

  30% van het land in Europa

 • sea

   

  30% van de zee in Europa

 • Ecosystem icon

  met wettelijk bindende doelstellingen voor natuurherstel in 2021, die de bossen in de EU beter beschermen.

 

 • Herstel van land- en zee-ecosystemen in heel Europa:
 • Ladybug on a plant

  meer biologische landbouw en agrarische landschappen met een rijke biodiversiteit

 • Bee on a sunflower

  de daling van de populatie van bestuivers afremmen en omkeren

 • Harvesting

  vóór 2030 het gebruik en de schadelijkheid van pesticiden halveren

 • River

  minstens 25.000 km aan rivieren in de EU weer vrij laten stromen

 • Forest

  vóór 2030 drie miljard bomen planten

 • 20 miljard euro per jaar vrijmaken voor biodiversiteit uit verschillende bronnen, waaronder EU-, nationale en particuliere fondsen Natuurlijk kapitaal en biodiversiteit moeten een vaste plaats krijgen in de bedrijfsvoering.
 • De EU tot wereldleider maken bij de aanpak van de wereldwijde biodiversiteitscrisis. De Commissie zal op de conferentie van de partijen bij het Verdrag over biologische diversiteit in 2021 alle instrumenten voor extern optreden en internationale partnerschappen mobiliseren voor een ambitieus nieuw mondiaal biodiversiteitskader van de VN.

Het economisch nut van biodiversiteit

recovery icon Meer dan de helft van het wereldwijde bbp, ongeveer 40 biljoen euro, is afhankelijk van de natuur.

Natuurherstel is een centraal element in het herstelplan voor de EU na de coronapandemie, en biedt directe zakelijke en investeringskansen die ook de economie weer op gang brengen.

Drie cruciale economische sectoren

 • Bouw 
 • Landbouw
 • Voeding en dranken

Deze sectoren zijn alle drie bijzonder sterk afhankelijk van de natuur en genereren samen meer dan 7 biljoen euro

Economische voordelen van biodiversiteitsbehoud

 • Ruim 49 miljard euro per jaar extra winst voor de visserijsector door de visstand op peil te houden
 • Een besparing van 50 miljard euro per jaar voor de verzekeringssector als we overstromingsschade beperken door wetlands aan de kust te beschermen
 • Behoud van de waarde van zes sectoren die voor meer dan de helft van hun omzet afhankelijk van de natuur zijn: chemie en grondstoffen; luchtvaart, reizen en toerisme; vastgoed; mijnbouw en metaalindustrie; logistiek en transport; en retail, consumentengoederen en lifestyle
 • Naar schatting 200 à 300 miljard euro aan economische voordelen van het Europees Natura 2000-netwerk voor natuurbescherming

De economische en sociale kosten als we niets doen

 • Het verlies aan biodiversiteit en het ineenstorten van ecosystemen zijn de twee grootste bedreigingen voor de mensheid in het volgende decennium.
 • De wereld heeft tussen 1997 en 2011 al naar schatting 3,5 tot 18,5 biljoen euro per jaar verloren aan ecosysteemdiensten, en naar schatting 5,5 tot 10,5 biljoen per jaar door bodemdegradatie. Biodiversiteit is een hoeksteen van de Europese en wereldwijde voedselzekerheid. Verlies aan biodiversiteit brengt onze voedselsystemen en onze voeding in gevaar.
 • De opbrengst van landbouw en visvangst daalt en de verliezen door overstromingen en andere rampen stijgen. Bovendien gaan er ook potentiële nieuwe geneesmiddelen verloren.
 • Meer dan 75% van alle voedselgewassen ter wereld zijn afhankelijk van natuurlijke bestuiving.
 • De gemiddelde opbrengst per hectare rijst, maïs en tarwe zal naar schatting wereldwijd tussen de 3% en 10% dalen per graad opwarming van de aarde.

 

Meer banen

nature restoration icon Herstel van de natuur levert direct en indirect banen op en brengt leven terug in plaatselijke gemeenschappen.
protection icon Het Natura 2000-netwerk levert rechtstreeks zo'n 104.000 banen op voor de bescherming en het beheer van natuurgebieden, en indirect nog eens 70.000 arbeidsplaatsen. Dat allemaal dankzij de 6 miljard euro die elk jaar in het onderhoud en beheer van het netwerk wordt geïnvesteerd. De verwachting is dat de zorg voor biodiversiteit in de toekomst tot 500.000 nieuwe banen kan opleveren.
icon In de landbouw zijn 1,3 miljoen van de 9,6 miljoen banen in de EU al dan niet rechtstreeks afhankelijk van Natura 2000. De toeristische sector biedt werk aan 12 miljoen mensen in Europa. Daarvan houden 3,1 miljoen banen verband met natuurbeschermingsgebieden zoals die van Natura 2000. 
icon

Van de 25% van de EU-begroting die is uitgetrokken voor klimaatactie wordt een aanzienlijk deel geïnvesteerd in biodiversiteit en oplossingen waarbij de natuur centraal staat. 

 

Documenten