ursula von der leyen
"De natuur weer gezond maken is essentieel voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. We moeten de natuur ook zien als bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering en epidemieën. Dit vormt de kern van onze groeistrategie, de Europese Green Deal, en maakt deel uit van het Europees herstel dat onze planeet meer teruggeeft dan het afneemt.”

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

 • Globe and a heart

  De klimaatverandering, het ongeziene verlies aan biodiversiteit en verwoestende pandemieën geven ons een duidelijk signaal: het is tijd om onze verstoorde relatie met de natuur te herstellen.

 • Trees

  De EU-biodiversiteitsstrategie helpt de biodiversiteit in Europa op weg naar herstel. Dat is goed voor de mens, het klimaat en de planeet. 

Waarom moeten we de biodiversiteit beschermen?

bee pollinating

Biodiversiteit is van levensbelang. Onze planeet en onze economie zijn ervan afhankelijk. Een gezonde natuur biedt ons bescherming en welvaart. 

Biodiversiteit en gezonde ecosystemen bieden ons voedsel, gezondheid, geneesmiddelen, grondstoffen, ontspanning en welzijn. Ze zuiveren ons water en onze lucht, houden het klimaat in balans, zetten afval om in grondstoffen, bestuiven gewassen, en doen nog zoveel meer. 

Bedrijven hebben de natuur nodig: de helft van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp), 40 biljoen euro, is van de natuur afhankelijk. 

Elephants

Door niet-duurzame activiteiten van de mens gaat meer natuur verloren dan ooit tevoren. 

Wereldwijd is de populatie van wilde soorten de laatste 40 jaar met meer dan 60% afgenomen. En er worden een miljoen soorten met uitsterven bedreigd.

Garden

Het verlies aan biodiversiteit en de klimaatcrisis zijn aan elkaar gekoppeld en verergeren elkaar. 

Het herstel van bossen, bodem en wetlands, en meer groen in steden zijn
essentieel om de klimaatverandering zoals gepland tegen 2030 af te remmen.

Wat beoogt de EU-biodiversiteitsstrategie?

 • Bescherming van ten minste:

 • Field

  30% van het land in Europa

 • sea

  30% van de zee in Europa

 • Ecosystem icon

  met een strengere bescherming van de resterende oude en oerbossen in de EU en wettelijk bindende streefcijfers voor natuurherstel in 2021.

 • Herstel van land- en zee-ecosystemen in heel Europa, met:

 • Ladybug on a plant

  meer biologische landbouw en agrarische landschappen met een rijke biodiversiteit

 • Bee on a sunflower

  de daling van de populatie van bestuivers afremmen en omkeren.

 • Harvesting

  voor 2030 een halvering van het gebruik en de risico's van pesticiden

 • River

  minstens 25.000 km aan rivieren in de EU weer vrij laten stromen

 • Forest

  vóór 2030 drie miljard bomen planten

 • Europa moet 20 miljard euro per jaar vrijmaken voor biodiversiteit uit verschillende bronnen, waaronder EU-, nationale en particuliere fondsen. Natuurlijk kapitaal en biodiversiteit moeten een vaste plaats krijgen in de bedrijfsvoering.
 • De EU moet toonaangevend worden in de aanpak van de mondiale biodiversiteitscrisis. De Commissie zal op de conferentie van de partijen bij het Verdrag over biologische diversiteit in 2021 alle instrumenten voor extern optreden en internationale partnerschappen mobiliseren voor een ambitieus nieuw mondiaal biodiversiteitskader van de VN.

Het economisch nut van biodiversiteit

recovery icon Meer dan de helft van het wereldwijde bbp, ongeveer 40 biljoen euro, is afhankelijk van de natuur

Natuurherstel is een centraal element in het herstelplan voor de EU na de coronapandemie, en biedt directe zakelijke en investeringskansen die ook de economie weer op gang brengen.

Drie cruciale economische sectoren:

 • Bouw 
 • Landbouw
 • Voeding en dranken

Deze sectoren zijn alle drie bijzonder sterk afhankelijk van de natuur en genereren samen meer dan 7 biljoen euro

Waarom de biodiversiteit beschermen voor de economie? De voordelen zijn duidelijk:

 • Als we de visstand op peil houden, kan de jaarlijkse winst van de sector visserijproducten met meer dan 49 miljard euro stijgen. 
 • Als we wetlands in kustgebieden beschermen, kan dat de verzekeringssector jaarlijks ongeveer 50 miljard euro aan schade door overstromingen uitsparen. 
 • Voor zes sectoren – chemie en grondstoffen; luchtvaart, reizen en toerisme; vastgoed; mijnbouw en metaalindustrie; logistiek en transport; en retail, consumentengoederen en lifestyle – is de toeleveringsketen voor meer dan 50% van de bruto toegevoegde waarde afhankelijk van de natuur.
 • De voordelen van het Europees Natura 2000-netwerk voor natuurbescherming worden op 200 à 300 miljard euro per jaar geschat.

Wat zijn de economische en sociale kosten als we niets doen?

 • Het verlies aan biodiversiteit en het ineenstorten van ecosystemen behoren tot de grootste bedreigingen voor de mensheid in het volgende decennium.
 • Als we niets doen zijn de economische en sociale kosten enorm. De wereld heeft tussen 1997 en 2011 al naar schatting 3,5 tot 18,5 biljoen euro per jaar verloren aan ecosysteemdiensten, en naar schatting 5,5 tot 10,5 biljoen per jaar door bodemdegradatie. Biodiversiteit is een hoeksteen van de Europese en wereldwijde voedselzekerheid. Verlies aan biodiversiteit brengt onze voedselsystemen en onze voeding in gevaar.
 • Biodiversiteitsverlies is onlosmakelijk verbonden met de klimaatverandering en verergert deze.
 • Waar biodiversiteit verloren gaat, daalt de opbrengst van landbouw en visvangst en stijgen de verliezen door overstromingen en andere rampen. Bovendien gaan er ook potentiële nieuwe geneesmiddelen verloren.
 • Waar biodiversiteit verloren gaat, daalt de opbrengst van landbouw en visvangst en stijgen de verliezen door overstromingen en andere rampen. Bovendien gaan er ook potentiële nieuwe geneesmiddelen verloren.
 • Meer dan 75% van alle voedselgewassen ter wereld zijn afhankelijk van natuurlijke bestuiving.
 • De gemiddelde opbrengst per hectare rijst, maïs en tarwe zal naar schatting wereldwijd tussen de 3% en 10% dalen per graad opwarming van de aarde.

Meer banen

nature restoration icon Natuurbescherming levert direct en indirect banen op en brengt leven terug in plaatselijke gemeenschappen.
protection icon Het Natura 2000-netwerk levert rechtstreeks zo'n 104.000 banen op voor de bescherming en het beheer van natuurgebieden, en nog eens 70.000 indirecte en afgeleide arbeidsplaatsen. Dat allemaal dankzij de 6 miljard euro die elk jaar in het onderhoud en beheer van het netwerk wordt geïnvesteerd. De verwachting is dat de zorg voor biodiversiteit in de toekomst tot 500.000 nieuwe banen kan opleveren.
icon In de landbouw zijn 1,3 miljoen van de 9,6 miljoen banen in de EU al dan niet rechtstreeks afhankelijk van Natura 2000. De toeristische sector biedt werk aan 12 miljoen mensen in Europa. Daarvan houden 3,1 miljoen banen verband met natuurbeschermingsgebieden zoals die van Natura 2000. 
icon

Van de 25% van de EU-begroting die is uitgetrokken voor klimaatactie wordt een aanzienlijk deel geïnvesteerd in biodiversiteit en oplossingen waarbij de natuur centraal staat. 

Documenten