• Globe and a heart

  Atėjo laikas ištaisyti mūsų sugadintą santykį su gamta. To reikalauja klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas ir pražūtingų pandemijų plitimas.

 •  

  Trees

  Biologinės įvairovės strategija padės Europai atsigauti ekologiniu požiūriu iki 2030 m.

Kodėl turime saugoti biologinę įvairovę?

bee pollinating

Biologinė įvairovė yra būtina gyvybei. Gamta mus aprūpina maistu, sveikata, medžiagomis, poilsiu ir gerove. Sveika ekosistema išvalo mūsų orą ir vandenį, padeda išlaikyti klimato pusiausvyrą, atliekas vėl paverčia ištekliais, apdulkina ir patręšia augalus ir atlieka kitus veiksmus. 

 

Gamta taip pat aprūpina verslą: pusė pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP) – 40 trln. EUR – priklauso nuo gamtos. 

Elephants

Dėl netvarios žmogaus veiklos gamta nyksta kaip niekada anksčiau. 

Per pastaruosius 40 metų pasaulio laukinių rūšių populiacija sumažėjo 60 proc. 1 mln. rūšių gresia išnykimas.

Garden

Biologinės įvairovės nykimas ir klimato krizė yra glaudžiai susiję. Pablogėjus padėčiai vienoje srityje, ji blogėja ir kitoje.

Miškų, dirvožemio ir šlapynių atkūrimas ir žaliųjų erdvių kūrimas miestuose yra
labai svarbu, kad iki 2030 m. būtų pasiektas reikiamas klimato kaitos sušvelninimas.

Pagrindiniai biologinės įvairovės strategijos elementai

 • Sukurti saugomas teritorijas, apimančias bent
 • Field

   

  30 proc. sausumos Europoje

 • sea

   

  30 proc. jūrų Europoje

 • Ecosystem icon

  2021 m. nustačius teisiškai privalomus gamtos atkūrimo tikslus užtikrinama griežtesnė ES miškų apsauga.

 

 • Nualintų sausumos ir jūrų ekosistemų visoje Europoje atkūrimas
 • Ladybug on a plant

  ekologinio ūkininkavimo ir didelės biologinės įvairovės kraštovaizdžio elementų žemės ūkio paskirties žemėse didinimas

 • Bee on a sunflower

  apdulkintojų nykimo stabdymas ir jų populiacijos gausinimas

 • Harvesting

  iki 2030 m. pesticidų naudojimo ir kenksmingumo sumažinimas iki 50 proc.

 • River

  sąlygų sudarymas laisvai tekėti bent 25 000 km ES upių

 • Forest

  iki 2030 m. bus pasodinta 3 mlrd. medžių

 • Iš įvairių šaltinių, įskaitant ES fondus ir nacionalinį bei privatųjį finansavimą, per metus biologinei įvairovei planuojama skirti 20 mlrd. EUR. Į verslo praktiką bus integruotas gamtinis kapitalas ir biologinės įvairovės aspektai.
 • Siekti, kad ES pirmautų pasaulyje sprendžiant pasaulinę biologinės įvairovės krizę. 2021 m. Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijoje Komisija mobilizuos visas išorės veiksmų priemones ir tarptautines partnerystes, kad būtų įgyvendinama plataus užmojo nauja JT pasaulio biologinės įvairovės programa.

Biologinės įvairovės ekonominiai aspektai

recovery icon Daugiau kaip pusė pasaulio BVP – apie 40 trln. EUR – priklauso nuo gamtos

Gamtos atkūrimas bus pagrindinė ES gaivinimo po koronaviruso pandemijos plano dalis – bus suteikiamos tiesioginės verslo ir investicijų galimybės siekiant atkurti ES ekonomiką.

Trys pagrindiniai ekonomikos sektoriai:

 • statybos 
 • žemės ūkio
 • maisto produktų ir gėrimų

Šie sektoriai yra labai priklausomi nuo gamtos ir juose sukuriama daugiau kaip 7 trln. EUR

Biologinės įvairovės išsaugojimo nauda ekonomikai

 • jūros gėrybių pramonės metinio pelno padidėjimas daugiau kaip 49 mlrd. EUR dėl jūrų išteklių išsaugojimo
 • apsaugojus pakrančių šlapžemes draudimo pramonė kasmet sutaupytų apie 50 mlrd. EUR, nes sumažėtų potvynių padaryta žala
 • išlaikyta šešių pramonės šakų vertė, kurios daugiau kaip 50 proc. priklauso nuo gamtos: cheminiai produktai ir medžiagos; aviacija, kelionės ir turizmas; nekilnojamasis turtas; kasyba ir metalai; tiekimo grandinė ir transportas; mažmeninės prekybos, vartojimo prekių ir gyvenimo būdo.
 • ES gamtos apsaugos tinklo „Natura 2000“ nauda vertinama 200–300 mlrd. EUR per metus

Ekonominės ir socialinės sąnaudos nesprendžiant problemų, be kita ko, yra

 • biologinės įvairovės nykimas ir ekosistemos griūtis – dvi iš didžiausių grėsmių žmonijai kitame dešimtmetyje
 • ekonominės ir socialinės sąnaudos. Apskaičiuota, kad pasaulis jau 1997–2011 m. prarado 3,5–18,5 trln. EUR per metus ekosisteminių paslaugų srityje, ir 5,5–10,5 trln. EUR per metus dėl žemės degradacijos. ES ir pasaulio aprūpinimo maistu saugumas grindžiamas biologine įvairove. Biologinės įvairovės nykimo rizika kelia grėsmę mūsų maisto sistemoms ir mitybai
 • sumažėja pasėlių derlius ir žuvų laimikis, išauga ekonominiai nuostoliai dėl potvynių ir kitų nelaimių, taip pat prarandami potencialūs nauji medicinos ištekliai
 • daugiau kaip 75 proc. pasaulio maistinių augalų rūšių priklauso nuo gyvūnų vykdomo apdulkinimo
 • prognozuojama, kad vidutiniškai pasaulio vidutinis ryžių, kukurūzų ir kviečių derlius vienam atšilimo laipsniui, viršijančiam ankstesnį lygį, sumažės nuo 3 proc. iki 10 proc.

 

Darbo vietų kūrimas

nature restoration icon Gamtos atkūrimas reiškia tiesiogines ir netiesiogines darbo vietas, kurios grąžina gyvenimą vietos bendruomenėms.
protection icon Apskaičiuota, kad tinklas „Natura 2000“ remia saugomų teritorijų valdymo ir saugojimo veiklos 104 000 tiesioginių darbo vietų ir dar 70 000 netiesioginių darbo vietų. Tai grindžiama 6 mlrd. EUR vertės metinėmis investicijomis į tinklo valdymą ir atkūrimą. Ateityje tikimasi, kad dėl biologinės įvairovės poreikių bus sukurta iki 500 000 darbo vietų.
icon Žemės ūkio sektoriuje 1,3 mln. darbo vietų iš 9,6 mln. ūkininkų darbo vietų ES yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su „Natura 2000“. Turizmo sektoriuje visoje Europoje dirba 12 mln. žmonių. 3,1 mln. iš jų yra susiję su tokiomis saugomomis teritorijomis kaip „Natura 2000“. 
icon

Didelė dalis 25 proc. iš veiksmams klimato kaitos srityje skirto ES biudžeto bus investuota į biologinės įvairovės ir gamtos procesais pagrįstus sprendimus. 

 

Dokumentai