• Globe and a heart

  Vrijeme je da ponovno uspostavimo prekinutu vezu s prirodom. Klimatske promjene, gubitak bioraznolikosti i širenje razornih pandemija jasno su upozorenje.

 •  

  Trees

  Strategija za bioraznolikost omogućit će da se europski okoliš do 2030. počne oporavljati.

Zašto trebamo zaštititi bioraznolikost?

bee pollinating

Bioraznolikost je neophodna za život. Priroda je izvor hrane, zdravlja, lijekova, materijala, rekreacije i dobrobiti. Zdrav ekosustav filtrira zrak i vodu, pomaže u održavanju klimatske ravnoteže, otpad ponovno pretvara u resurse, oprašuje i gnoji usjeve i još mnogo toga. 

 

Priroda pomaže i poduzećima: polovina svjetskog bruto domaćeg proizvoda (BDP), 40 bilijuna EUR, ovisi o prirodi. 

Elephants

Gubimo prirodu brže nego ikad prije zbog neodrživih ljudskih aktivnosti. 

Svjetska populacija divljih vrsta smanjila se za 60 % u zadnjih 40 godina. Čak je milijun vrsta u opasnosti od izumiranja.

Garden

Gubitak bioraznolikosti i klimatska kriza međuovisni su i međusobno se pogoršavaju.

Obnova šuma, tla i močvara te stvaranje zelenih površina u gradovima
preduvjet su za ublažavanje posljedica klimatskih promjena do 2030.

Glavni elementi strategije za bioraznolikost

 • Uspostavit će se zaštićena područja na najmanje
 • Field

   

  30 % europskog kopna

 • sea

   

  30 % europskih mora

 • Ecosystem icon

  uz pravno obvezujuće ciljeve za obnovu prirode 2021. i strožu zaštitu šuma u EU-u.

 

 • Obnovit će se narušeni kopneni i morski ekosustavi u cijeloj Europi
 • Ladybug on a plant

  povećanjem ekološke poljoprivrede i obilježja krajobraza velike bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu

 • Bee on a sunflower

  zaustavljanjem smanjenja broja oprašivača i njegovim pretvaranjem u porast

 • Harvesting

  smanjenjem upotrebe i rizika od pesticida za 50 % do 2030.

 • River

  vraćanjem slobodnog toka najmanje 25 000 km rijeka u EU-u

 • Forest

  sadnjom 3 milijarde stabala do 2030.

 • Iz različitih će se izvora 20 milijardi EUR godišnje namijeniti za bioraznolikost, među ostalim u obliku sredstava EU-a te nacionalnih i privatnih sredstava. Pitanja povezana s prirodnim kapitalom i bioraznolikošću uključit će se u poslovnu praksu
 • EU će preuzeti vodeću ulogu u svijetu u svladavanju svjetske krize bioraznolikosti. Komisija će mobilizirati sve instrumente vanjskog djelovanja i međunarodna partnerstva za ambiciozan novi globalni okvir UN-a za bioraznolikost na Konferenciji stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti 2021.

Bioraznolikost i poslovanje

recovery icon Više od polovine svjetskog BDP-a – oko 40 bilijuna EUR – ovisi o prirodi.

Obnova prirode bit će središnji element EU-ova plana oporavka od pandemije koronavirusa te pružiti neposredne poslovne i investicijske prilike za obnovu gospodarstva EU-a.

3 ključna gospodarska sektora:

 • građevinarstvo 
 • poljoprivreda
 • prehrambeni sektor

Svi ti sektori uvelike ovise o prirodi, a generiraju više od 7 bilijuna EUR

Koristi očuvanja bioraznolikosti za gospodarstvo uključuju

 • povećanje godišnje dobiti industrije morskih plodova za više od 49 milijardi EUR zahvaljujući očuvanju morskih stokova
 • uštedu od oko 50 milijardi EUR godišnje za industriju osiguranja zbog smanjenja gubitaka od poplava kao rezultata zaštite obalnih močvarnih područja
 • održavanje vrijednosti šest industrija koje za stvaranje više od 50 % vrijednosti ovise o prirodi: kemijska industrija i industrija materijala; zrakoplovstvo, putovanja i turizam; nekretnine; rudarstvo i metalurgija; lanci opskrbe i prijevoz; maloprodaja, potrošačka roba i robne marke
 • 200 – 300 milijardi EUR godišnje koristi mreže EU-a za zaštitu prirode Natura 2000

Gospodarski i socijalni troškovi nedjelovanja uključuju

 • gubitak bioraznolikosti i kolaps ekosustava među najvećim su prijetnjama za čovječanstvo u sljedećem desetljeću
 • gospodarske i socijalne troškove. Prema procjenama, svijet je od 1997. do 2011. izgubio oko 3,5 – 18,5 bilijuna EUR godišnje u uslugama ekosustava te oko 5,5 – 10,5 bilijuna EUR godišnje zbog degradacije zemljišta. Bioraznolikost je temelj sigurnosti opskrbe hranom u EU-u i svijetu. Rizik od gubitka bioraznolikosti ugrožava naše prehrambene sustave i prehranu
 • gubitak bioraznolikosti dovodi do smanjenja prinosa usjeva i ulova ribe, većih gospodarskih gubitaka zbog poplava i drugih katastrofa te gubitka potencijalnih novih izvora lijekova
 • više od 75 % tipova prehrambenih kultura na svijetu oprašuju životinje
 • predviđa se da će se globalni prinos usjeva kao što su riža, kukuruz i pšenica u prosjeku smanjiti za 3 – 10 % po stupnju zatopljenja u odnosu na ranije zabilježene razine.

 

Otvaranje radnih mjesta

nature restoration icon Obnova prirode izravno i neizravno dovodi do otvaranja lokalnih radnih mjesta koja donose život lokalnim zajednicama.
protection icon Procjenjuje se da mreža Natura 2000 izravno podupire 104 000 radnih mjesta povezanih s upravljanjem zaštićenim područjima i njihovim očuvanjem te još 70 000 neizravnih radnih mjesta. Taj se podatak temelji na godišnjim ulaganjima u upravljanje mrežom i njezinu obnovu u vrijednosti od 6 milijardi EUR. Predviđa se da bi u budućnosti potrebe za bioraznolikošću mogle stvoriti do 500 000 radnih mjesta.
icon U sektoru poljoprivrede 1,3 milijuna od ukupno 9,6 milijuna radnih mjesta u EU-u izravno je ili neizravno povezano s mrežom Natura 2000. Turistički sektor u Europi zapošljava 12 milijuna ljudi. Od toga je 3,1 milijun radnih mjesta povezano sa zaštićenim područjima kao što je Natura 2000. 
icon

Od 25 % proračuna EU-a namijenjenog djelovanju u području klime znatan dio uložit će se u bioraznolikost i rješenja koja se temelje na prirodi. 

 

Dokumenti