• Globe and a heart

  On aika korjata ihmisen ja luonnon katkennut suhde. Ilmastonmuutos, biodiversiteetin köyhtyminen ja vakavien pandemioiden leviäminen vaativat sitä.

 •  

  Trees

  EU:n biodiversiteettistrategian avulla Euroopan ekologinen tasapaino alkaa palautua vuoteen 2030 mennessä.

Miksi biodiversiteettiä on suojeltava?

bee pollinating

Biodiversiteetti on välttämätöntä kaikelle elämälle. Luonnosta saadaan ruokaa, terveyttä, lääkkeitä ja rakennusaineita sekä virkistystä ja hyvinvointia. Terve ekosysteemi muun muassa suodattaa ilmaa ja vettä, auttaa pitämään ilmaston tasapainossa, muuttaa jätteet takaisin luonnonvaroiksi sekä pölyttää ja lannoittaa satoja. 

 

Luonto palvelee myös liiketoimintaa: puolet maailman bruttokansantuotteesta (BKT) (40 biljoonaa euroa) liittyy vahvasti luontoon. 

Elephants

Ihmisen kestämätön toiminta tuhoaa luontoa ennennäkemätöntä vauhtia. 

Luonnonvaraisten lajien populaatiot ovat pienentyneet 60 % viimeisten 40 vuoden aikana. Jopa miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Garden

Biodiversiteetin köyhtyminen ja ilmastokriisi liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kun toinen syvenee, toinen pahenee.

On ensiarvoisen tärkeää ennallistaa metsiä, maita ja soita sekä luoda viheralueita kaupunkeihin, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä riittävästi vuoteen 2030 mennessä.

Biodiversiteettistrategian keskeiset osat

 • Määritetään suojelualueiksi vähintään
 • Field

   

  30 % maa-alueista Euroopassa

 • sea

   

  30 % merialueista Euroopassa

 • Ecosystem icon

  ja asetetaan vuonna 2021 oikeudellisesti sitovia luonnon ennallistamistavoitteita, joilla tiukennetaan EU:n metsien suojelua.

 

 • Ennallistetaan rappeutuneita ekosysteemejä maalla ja merellä koko Euroopassa siten, että
 • Ladybug on a plant

  lisätään luonnonmukaista maataloutta ja biologisesti monimuotoisia maisemapiirteitä maatalousmaalla

 • Bee on a sunflower

  pysäytetään pölyttäjien väheneminen ja käännetään tämän suuntaus

 • Harvesting

  vähennetään torjunta-aineiden käyttöä ja haittoja 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä

 • River

  palautetaan ennalleen vähintään 25 000 km jokia EU:n alueella vapaana virtaaviksi

 • Forest

  istutetaan 3 miljardia puuta vuoteen 2030 mennessä

 • EU:n ja jäsenmaiden rahastoista, yksityisistä rahastoista ja muista lähteistä osoitetaan 20 miljardia euroa vuodessa biodiversiteetin säilyttämiseen. Luonnonpääomaan ja biodiversiteettiin liittyvät näkökohdat sisällytetään liiketoimintakäytäntöihin.
 • tehdään EU:sta maailmanlaajuinen edelläkävijä globaalin biodiversiteettikriisin ratkaisemisessa. Komissio ottaa käyttöön kaikki ulkoisen toiminnan välineet ja kansainväliset kumppanuudet, jotta biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssissa vuonna 2021 voidaan kehittää uusi ja kunnianhimoinen YK:n maailmanlaajuinen biodiversiteettikehys.

Biodiversiteetti ja liiketoiminta

recovery icon Yli puolet maailman BKT:stä (noin 40 biljoonaa euroa) liittyy vahvasti luontoon.

Luonnon ennallistamisesta tulee keskeinen osa koronaviruspandemiaan liittyvää EU:n elvytyssuunnitelmaa, ja se avaa välittömästi uusia liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia EU:n talouden elvyttämiseen.

3 keskeistä talouden alaa

 • Rakentaminen 
 • Maatalous
 • Elintarvikkeet ja juomat

Kaikki kolme alaa ovat erittäin riippuvaisia luonnosta, ja niiden tuotto on yli 7 biljoonaa euroa

Biodiversiteetin säilyttämisen hyötyjä taloudelle ovat mm.

 • kala- ja äyriäisteollisuuden vuotuisten voittojen lisääntyminen yli 49 miljardilla eurolla säilyttämällä marilajien kannat
 • noin 50 miljardin euron vuotuiset säästöt vakuutusalalla vähentämällä tulvavahinkoja rannikoiden kosteikkojen suojelun avulla
 • kuuden sellaisen toimialan arvon säilyttäminen, joiden arvo on yli 50-prosenttisesti riippuvaista luonnosta: kemikaalit ja materiaalit; ilmailu ja matkailu; kiinteistöt; kaivos- ja metalliteollisuus; toimitusketjut ja kuljetukset; vähittäiskauppa, kulutustavarat ja elämäntapavalinnat
 • EU:n Natura 2000 -luonnonsuojeluverkoston tuottama arvo, joka on 200–300 miljardia euroa vuodessa.

Toimimatta jättämisen taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia ovat mm.

 • biodiversiteetin köyhtyminen ja ekosysteemien romahtaminen, jotka ovat ihmiskunnan suurimpia uhkia seuraavalla vuosikymmenellä
 • taloudelliset ja yhteiskunnalliset kustannukset. On arvioitu, että vuosina 1997–2011 menetettiin maailmanlaajuisesti ekosysteemipalveluja 3,5–18,5 biljoonan euron edestä vuodessa ja lisäksi noin 5,5–10,5 biljoonaa euroa vuodessa maan rappeutumisen takia. Biodiversiteetti on EU:n ja koko maailman elintarviketurvan perusta. Sen köyhtyminen vaarantaa elintarvikejärjestelmämme ja ravintomme:
 • sadot ja kalansaaliit vähenevät, tulvista ja muista katastrofeista aiheutuvat taloudelliset menetykset lisääntyvät ja mahdollisia uusia lääkkeiden raaka-aineita menetetään
 • yli 75 % maailman ravintokasveista on riippuvaisia eläinten tekemästä pölytyksestä
 • keskimääräisten riisi-, maissi- ja vehnäsatojen maailmassa ennustetaan pienenevän keskimäärin 3–10 % jokaista astetta kohti, jonka ilmasto lämpenee yli kestävän tason.

 

Työpaikkojen luominen

nature restoration icon Luonnon eheyttämisellä luodaan suoraan ja välillisesti paikallisia työpaikkoja, jotka elvyttävät paikallisyhteisöjä.
protection icon Natura 2000 -verkoston on arvioitu tukevan suoraan 104 000 työpaikkaa suojelualueiden hoito- ja suojelutoiminnassa ja lisäksi välillisesti 70 000 työpaikkaa. Tämä perustuu 6 miljardin euron vuotuisiin investointeihin verkoston hoitoon ja ennallistamiseen. Tulevaisuudessa biodiversiteettitarpeiden odotetaan luovan jopa 500 000 työpaikkaa.
icon EU:n 9,6 miljoonasta maatalouden työpaikasta 1,3 miljoonaa liittyy suoraan tai välillisesti Natura 2000 -verkostoon. Matkailuala työllistää Euroopassa 12 miljoonaa ihmistä, ja tästä määrästä 3,1 miljoonaa työpaikkaa liittyy Natura 2000 -verkoston kaltaisiin suojelualueisiin. 
icon

EU:n talousarviosta osoitetaan ilmastotoimiin 25 %. Siitä huomattava osa investoidaan biodiversiteettiin ja luontoon perustuviin ratkaisuihin. 

 

Asiakirjat