ursula von der leyen
«Η υγεία της φύσης έχει καθοριστική σημασία για τη δική μας σωματική και ψυχική υγεία και συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιδημιών. Βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ευρωπαϊκής ανάκαμψης που θα δίνει στον πλανήτη περισσότερα από όσα του παίρνει.»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Globe and a heart

  Η κλιματική αλλαγή, η πρωτοφανής απώλεια βιοποικιλότητας και οι καταστροφικές πανδημίες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: είναι καιρός να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη φύση.

 • Trees

  Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα θα θέσει τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε τροχιά ανάκαμψης με ορίζοντα το 2030, προς όφελος των πολιτών, του κλίματος και του πλανήτη. 

Γιατί είναι ανάγκη να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα;

bee pollinating

Η βιοποικιλότητα έχει καθοριστική σημασία για τη ζωή. Ο πλανήτης και η οικονομία μας εξαρτώνται από αυτήν. Όταν η φύση είναι υγιής, προστατεύει και παρέχει αγαθά. 

Η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα μάς παρέχουν τρόφιμα, υγεία και φάρμακα, υλικά, αναψυχή και ευημερία. Φιλτράρουν τον αέρα και το νερό, βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας του κλίματος, μετατρέπουν τα απόβλητα ξανά σε πόρους, συμβάλλουν στην επικονίαση και τη λίπανση των καλλιεργειών και πολλά άλλα. 

Η φύση παρέχει αγαθά και στις επιχειρήσεις: το μισό του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), 40 τρισ. ευρώ, εξαρτάται από τη φύση. 

Elephants

Σήμερα εξαντλούμε τα φυσικά αποθέματα με μεγαλύτερους ρυθμούς από ποτέ, λόγω μη βιώσιμων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Ο παγκόσμιος πληθυσμός άγριων ειδών μειώθηκε κατά 60 % τα τελευταία 40 χρόνια. 1 εκατομμύριο είδη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.

Garden

Η απώλεια βιοποικιλότητας και η κλιματική κρίση είναι αλληλένδετες. Η μία επιδεινώνει την άλλη. 

Η αποκατάσταση των δασών, των εδαφών και των υγροβιότοπων και η δημιουργία χώρων πρασίνου στις πόλεις είναι
ουσιώδεις για τον απαιτούμενο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με ορίζοντα το 2030.

Η νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα σε επίπεδο ΕΕ:

 • Θα καθορίσει προστατευόμενες περιοχές τουλάχιστον για:

 • Field

  το 30 % των εδαφών στην Ευρώπη

 • sea

  το 30 % των θαλασσών στην Ευρώπη

 • Ecosystem icon

  με αυστηρότερη προστασία των πρωτογενών και υπεραιωνόβιων δασών που απομένουν στην ΕΕ και με νομικά δεσμευτικούς στόχους για αποκατάσταση της φύσης με ορίζοντα το 2021.

 • Θα αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα στην ξηρά και τη θάλασσα σε ολόκληρη την Ευρώπη με:

 • Ladybug on a plant

  αύξηση της βιολογικής γεωργίας και των «χαρακτηριστικών τοπίου» με πλούσια βιοποικιλότητα στις γεωργικές εκτάσεις.

 • Bee on a sunflower

  ανάσχεση και αντιστροφή της μείωσης των επικονιαστών

 • Harvesting

  μείωση της χρήσης και της επικινδυνότητας των φυτοφαρμάκων κατά 50 % έως το 2030

 • River

  αποκατάσταση τουλάχιστον 25 000 χλμ. ποταμών της ΕΕ σε κατάσταση ελεύθερης ροής

 • Forest

  φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων έως το 2030

 • Θα αποδεσμεύει 20 δισ. ευρώ τον χρόνο για τη βιοποικιλότητα μέσω διαφόρων πηγών, τόσο από τα ταμεία της ΕΕ όσο και από πηγές εθνικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το φυσικό κεφάλαιο και η βιοποικιλότητα θα συνεκτιμώνται στις επιχειρηματικές πρακτικές
 • Θα συμβάλει στο να αποκτήσει η ΕΕ ηγετική θέση στον κόσμο όσον αφορά την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης βιοποικιλότητας. Η Επιτροπή θα κινητοποιήσει όλα τα εργαλεία εξωτερικής δράσης και διεθνείς συμπράξεις για ένα φιλόδοξο νέο παγκόσμιο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα στη διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα το 2021.

Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα

recovery icon Πάνω από το μισό του παγκόσμιου ΑΕΠ, 40 τρισ. ευρώ περίπου, εξαρτάται από τη φύση

Η αποκατάσταση της φύσης θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ από την πανδημία του κορονοϊού, καθώς θα δημιουργηθούν άμεσες επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες για την αποκατάσταση της οικονομίας της ΕΕ.

Οι 3 βασικοί οικονομικοί κλάδοι:

 • Κατασκευές 
 • Γεωργία
 • Τρόφιμα και ποτά

Οι κλάδοι αυτοί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση και αποδίδουν περισσότερα από 7 τρισ. ευρώ

Τα οφέλη της διατήρησης της βιοποικιλότητας για την οικονομία είναι πολλαπλά:

 • η διατήρηση των θαλάσσιων αποθεμάτων θα μπορούσε να αυξήσει τα ετήσια κέρδη του κλάδου των θαλασσινών προϊόντων κατά 49 δισ. ευρώ και πλέον. 
 • ο ασφαλιστικός κλάδος θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 50 δισ. ευρώ τον χρόνο από την προστασία των παράκτιων υγροβιοτόπων, χάρη στη μείωση των ζημιών από πλημμύρες 
 • έξι κλάδοι – χημικές ουσίες και υλικά, αεροπορικές μεταφορές, ταξίδια και τουρισμός, ακίνητα, εξορυκτική βιομηχανία και βιομηχανία μετάλλων, αλυσίδα εφοδιασμού και μεταφορές, λιανικό εμπόριο, καταναλωτικά αγαθά και τρόπος ζωής – εξαρτώνται μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού τους από τη φύση για το 50 % και πλέον της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας τους
 • τα οφέλη του δικτύου Natura 2000 της ΕΕ για την προστασία της φύσης εκτιμώνται από 200 έως 300 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της αδράνειας έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κατάρρευση του οικοσυστήματος είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ανθρωπότητα την επόμενη δεκαετία
 • το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της αδράνειας θα ήταν τεράστιο. Από το 1997 έως το 2011, παρατηρούνται απώλειες περίπου 3,5-18,5 τρισ. ευρώ τον χρόνο σε υπηρεσίες οικοσυστήματος και 5,5-10,5 τρισ. ευρώ τον χρόνο λόγω υποβάθμισης του εδάφους. Η βιοποικιλότητα στηρίζει την επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ και στον κόσμο. Το ενδεχόμενο απώλειας της βιοποικιλότητας θέτει σε κίνδυνο τα συστήματα τροφίμων και τη διατροφή μας
 • η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κλιματική αλλαγή και την επιδεινώνει
 • η απώλεια της βιοποικιλότητας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών και των αλιευμάτων, την αύξηση των οικονομικών ζημιών από πλημμύρες και άλλες καταστροφές και την απώλεια δυνητικών νέων πηγών φαρμάκων
 • η απώλεια της βιοποικιλότητας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών και των αλιευμάτων, την αύξηση των οικονομικών ζημιών από πλημμύρες και άλλες καταστροφές και την απώλεια δυνητικών νέων πηγών φαρμάκων
 • πάνω από το 75 % των παγκόσμιων ειδών καλλιεργειών τροφίμων εξαρτάται από τη ζωογαμία
 • κατά μέσο όρο, οι συνολικές αποδόσεις των καλλιεργειών ρυζιού, αραβοσίτου και σίτου σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπεται να μειωθούν από 3 % έως 10 % ανά βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας πάνω από τα ιστορικά επίπεδα

Δημιουργία θέσεων εργασίας

nature restoration icon Η αποκατάσταση της φύσης θα δημιουργήσει άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο που θα ξαναδώσουν ζωή στις τοπικές κοινότητες.
protection icon Το δίκτυο Natura 2000 εκτιμάται ότι στηρίζει 104 000 άμεσες θέσεις εργασίας για δραστηριότητες διαχείρισης και διατήρησης προστατευόμενων περιοχών και 70 000 περισσότερο έμμεσες ή δευτερογενείς θέσεις εργασίας. Αυτό βασίζεται σε ετήσιες επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ για τη διαχείριση και την αποκατάσταση του δικτύου. Στο μέλλον, οι ανάγκες βιοποικιλότητας αναμένεται να δημιουργήσουν έως και 500 000 θέσεις εργασίας.
icon Όσον αφορά τη γεωργία, 1,3 εκατ. από τα 9,6 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το δίκτυο Natura 2000. Ο τομέας του τουρισμού απασχολεί 12 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη. Τα 3,1 εκατομμύρια από αυτά συνδέονται με προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές του Natura 2000. 
icon

Από το 25 % του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται στη δράση για το κλίμα, σημαντικό ποσοστό θα επενδύεται στη βιοποικιλότητα και σε λύσεις που βασίζονται στη φύση. 

Έγγραφα