• Globe and a heart

  Είναι καιρός να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη φύση. Η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας και οι καταστροφικές πανδημίες το απαιτούν.

 •  

  Trees

  Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα θα θέσει την Ευρώπη σε τροχιά οικολογικής ανάκαμψης μέχρι το 2030

Γιατί είναι ανάγκη να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα;

bee pollinating

Η βιοποικιλότητα έχει καθοριστική σημασία για τη ζωή. Η φύση μάς παρέχει τρόφιμα, υγεία και φάρμακα, υλικά, αναψυχή και ευημερία. Ένα υγιές οικοσύστημα φιλτράρει τον αέρα και το νερό, βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας του κλίματος, μετατρέπει τα απόβλητα ξανά σε πόρους, συμβάλλει στην επικονίαση και στη λίπανση των καλλιεργειών και πολλά άλλα. 

 

Η φύση παρέχει επίσης αγαθά και στις επιχειρήσεις: το μισό του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), 40 τρισ. ευρώ, εξαρτάται από τη φύση. 

Elephants

Σήμερα εξαντλούμε τα φυσικά αποθέματα με μεγαλύτερους ρυθμούς από ποτέ, λόγω μη βιώσιμων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Ο παγκόσμιος πληθυσμός άγριων ειδών μειώθηκε κατά 60 % τα τελευταία 40 χρόνια. 1 εκατομμύριο είδη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.

Garden

Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κλιματική κρίση είναι αλληλοεξαρτώμενες. Όταν η μία επιδεινώνεται, επιδεινώνεται και η άλλη.

Η αποκατάσταση των δασών, των εδαφών και των υγροβιότοπων και η δημιουργία χώρων πρασίνου στις πόλεις είναι
ουσιώδεις για τον απαιτούμενο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με ορίζοντα το 2030.

Βασικά στοιχεία της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα

 • Καθορισμός προστατευόμενων περιοχών τουλάχιστον για:
 • Field

   

  το 30 % των εδαφών στην Ευρώπη

 • sea

   

  το 30 % των θαλασσών στην Ευρώπη

 • Ecosystem icon

  με νομικά δεσμευτικούς στόχους για την αποκατάσταση της φύσης το 2021, που θα εξασφαλίζουν αυστηρότερη προστασία των δασών της ΕΕ.

 

 • Αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στην ξηρά και τη θάλασσα σε ολόκληρη την Ευρώπη με
 • Ladybug on a plant

  αύξηση της βιολογικής γεωργίας και των «χαρακτηριστικών τοπίου» με πλούσια βιοποικιλότητα στις γεωργικές εκτάσεις.

 • Bee on a sunflower

  ανάσχεση και αντιστροφή της μείωσης των επικονιαστών

 • Harvesting

  μείωση της χρήσης και των επιβλαβών επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων κατά 50 % έως το 2030

 • River

  αποκατάσταση τουλάχιστον 25 000 χλμ. ποταμών της ΕΕ σε κατάσταση ελεύθερης ροής

 • Forest

  φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων έως το 2030

 • Αποδέσμευση 20 δισ. ευρώ τον χρόνο για τη βιοποικιλότητα μέσω διαφόρων πηγών, τόσο από τα ταμεία της ΕΕ όσο και από πηγές εθνικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το φυσικό κεφάλαιο και η βιοποικιλότητα θα συνεκτιμώνται στις επιχειρηματικές πρακτικές
 • Αναγνώριση της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης βιοποικιλότητας. Η Επιτροπή θα κινητοποιήσει όλα τα εργαλεία εξωτερικής δράσης και διεθνείς συμπράξεις για ένα φιλόδοξο νέο παγκόσμιο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα στη διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα το 2021.

Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα

recovery icon Πάνω από το μισό του παγκόσμιου ΑΕΠ, 40 τρισ. ευρώ περίπου, εξαρτάται από τη φύση

Η αποκατάσταση της φύσης θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ από την πανδημία του κορονοϊού, καθώς θα δημιουργηθούν άμεσες επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες για την αποκατάσταση της οικονομίας της ΕΕ.

Οι 3 βασικοί οικονομικοί κλάδοι:

 • Κατασκευές 
 • Γεωργία
 • Τρόφιμα και ποτά

Οι κλάδοι αυτοί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση και αποδίδουν περισσότερα από 7 τρισ. ευρώ

Τα οφέλη της διατήρησης της βιοποικιλότητας για την οικονομία περιλαμβάνουν τα εξής

 • αύξηση των ετήσιων κερδών του κλάδου των θαλασσινών προϊόντων κατά 49 δισ. ευρώ και πλέον μέσω της διατήρησης των θαλάσσιων αποθεμάτων
 • εξοικονόμηση περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως για τον ασφαλιστικό κλάδο από τη μείωση των ζημιών από πλημμύρες μέσω της προστασίας των παράκτιων υγροβιότοπων
 • διατήρηση της αξίας των έξι κλάδων που βασίζονται στη φύση για περισσότερο από το 50 % της αξίας τους: χημικές ουσίες και υλικά, αεροπορικές μεταφορές, ταξίδια και τουρισμός, ακίνητα, εξορυκτική βιομηχανία και βιομηχανία μετάλλων, αλυσίδα εφοδιασμού και μεταφορές, λιανικό εμπόριο, καταναλωτικά αγαθά και τρόπος ζωής
 • ποσό 200-300 δισ. ευρώ ετησίως για το Natura 2000, το δίκτυο προστασίας της φύσης της ΕΕ

Η αδράνεια έχει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα αποτελέσματα

 • απώλεια της βιοποικιλότητας και κατάρρευση του οικοσυστήματος –δύο από τις μεγαλύτερες απειλές για την ανθρωπότητα την επόμενη δεκαετία
 • οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Από το 1997 έως το 2011, παρατηρούνται απώλειες περίπου 3,5-18,5 τρισ. ευρώ τον χρόνο σε υπηρεσίες οικοσυστήματος και 5,5-10,5 τρισ. ευρώ τον χρόνο λόγω υποβάθμισης του εδάφους. Η βιοποικιλότητα στηρίζει την επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ και στον κόσμο. Το ενδεχόμενο απώλειας της βιοποικιλότητας θέτει σε κίνδυνο τα συστήματα τροφίμων και τη διατροφή μας
 • μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών και των αλιευμάτων, αύξηση των οικονομικών ζημιών από πλημμύρες και άλλες καταστροφές και απώλεια δυνητικών νέων πηγών φαρμάκων
 • πάνω από το 75 % των παγκόσμιων ειδών καλλιεργειών τροφίμων εξαρτάται από τη ζωογαμία
 • κατά μέσο όρο, οι συνολικές αποδόσεις των καλλιεργειών ρυζιού, αραβοσίτου και σίτου σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπεται να μειωθούν από 3 % έως 10 % ανά βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας πάνω από τα ιστορικά επίπεδα.

 

Δημιουργία θέσεων εργασίας

nature restoration icon Η αποκατάσταση της φύσης θα δημιουργήσει άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο που θα ξαναδώσουν ζωή στις τοπικές κοινότητες.
protection icon Το δίκτυο Natura 2000 εκτιμάται ότι στηρίζει 104 000 άμεσες θέσεις εργασίας για δραστηριότητες διαχείρισης και διατήρησης προστατευόμενων περιοχών στις οποίες προστίθενται και 70 000 έμμεσες θέσεις εργασίας. Αυτό βασίζεται σε ετήσιες επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ για τη διαχείριση και την αποκατάσταση του δικτύου. Στο μέλλον, οι ανάγκες βιοποικιλότητας αναμένεται να δημιουργήσουν έως και 500 000 θέσεις εργασίας.
icon Όσον αφορά τη γεωργία, 1,3 εκατ. από τα 9,6 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το δίκτυο Natura 2000. Ο τομέας του τουρισμού απασχολεί 12 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη. Τα 3,1 εκατομμύρια από αυτά συνδέονται με προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές του Natura 2000. 
icon

Από το 25 % του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται στη δράση για το κλίμα, σημαντικό ποσοστό θα επενδύεται στη βιοποικιλότητα και σε λύσεις που βασίζονται στη φύση. 

 

Έγγραφα