Vad handlar det om?

Den digitala tekniken förändrar människors liv. EU:s digitala strategi ska se till att den digitala omställningen fungerar för alla människor och företag och samtidigt bidrar till ett klimatneutralt EU vid 2050.

EU:s strategier för artificiell intelligens (AI) och data ska därför uppmuntra företag att arbeta med och utveckla ny teknik och samtidigt vinna allmänhetens förtroende.

Vad ska EU göra?

Politik

Background

Sedan 2014 har kommissionen vidtagit ett antal åtgärder för att underlätta utvecklingen av en smidig dataekonomi, bland annat

Kommissionen lade fram sin första AI-strategi 2018 och enades med medlemsländerna om en samordnad plan. I april 2019 presenterade AI-expertgruppen sina etiska riktlinjer för tillförlitlig AI, som ligger till grund för kommissionens nya AI-strategi från den 19 februari 2020.

I sina politiska riktlinjer betonade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen behovet av att leda övergången till en frisk planet och en ny digital värld. I det sammanhanget meddelade hon att debatten om etisk artificiell intelligens och användningen av stordata för att skapa välstånd för samhällen och företag ska sätta fart under kommissionens första 100 dagar.

Dokument