Vad handlar det om?

Den digitala tekniken förändrar människors liv. EU:s digitala strategi ska se till att den digitala omställningen fungerar för alla människor och företag och samtidigt bidrar till ett klimatneutralt EU 2050.

Kommissionen vill göra detta årtionde till EU:s digitala decennium. EU måste nu stärka sitt digitala oberoende och sätta egna standarder snarare än att följa andras – med tydligt fokus på data, teknik och infrastruktur.

  • EU:s digitala decennium

    EU:s digitala decennium

    Skapa möjligheter för företag och människor i en hållbar och blomstrande digital framtid med människan i centrum.

  • Forma Europas digitala framtid

    Forma Europas digitala framtid

    Se till att tekniken tjänar människorna och underlättar deras vardag.

 

I fokus

Vad ska EU göra?

 

Bakgrund

Sedan 2014 har kommissionen vidtagit ett antal åtgärder för att underlätta framväxten av en smidig dataekonomi, bland annat

Kommissionen lade fram sin första AI-strategi 2018 och enades med medlemsländerna om en samordnad plan. I april 2019 presenterade AI-expertgruppen sina etiska riktlinjer för tillförlitlig AI, som ligger till grund för kommissionens nya AI-strategi från den 19 februari 2020.

I sina politiska riktlinjer betonade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen behovet av att leda övergången till en frisk planet och en ny digital värld. I det sammanhanget meddelade hon att debatten om etisk artificiell intelligens och användningen av stordata för att skapa välstånd för samhällen och företag skulle sätta fart under kommissionens första 100 dagar.

Dokument

Ladda nerPDF - 1.3 MB