Úvod

Digitálne technológie menia životy ľudí. Cieľom digitálnej stratégie EÚ je zabezpečiť, aby z tejto transformácie mali prospech ľudia a podniky a aby sa zároveň dosiahol jej cieľ: zabezpečenie klimatickej neutrality Európy do roku 2050.

Komisia je odhodlaná premeniť „digitálne desaťročie Európy“ na skutočnosť. Európa musí teraz posilniť svoju digitálnu nezávislosť a stanoviť príslušné normy – namiesto toho, aby sa pridŕžala noriem iných subjektov – s jasným zameraním na údaje, technológie a infraštruktúru.

  • Digitálne desaťročie Európy

    Digitálne desaťročie Európy

    Posilníme postavenie podnikov a ľudí v udržateľnej a prosperujúcej digitálnej budúcnosti zameranej na človeka.

  • Formovanie digitálnej budúcnosti Európy

    Formovanie digitálnej budúcnosti Európy

    Naším cieľom je zabezpečiť, aby technológie slúžili ľuďom a prinášali pridanú hodnotu do ich každodenného života

 

Hlavné udalosti

 

Opatrenia

 

Súvislosti

Komisia od roku 2014 vykonala viacero opatrení zameraných na uľahčenie rozvoja dátovo agilného hospodárstva. Prijala napríklad:

V roku 2018 Komisia prvý raz predstavila stratégiu pre umelú inteligenciu a s členskými štátmi dohodla koordinovaný plán. Expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu predstavila v apríli 2019 svoje etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. Ich základom bol rámec pre umelú inteligenciu prezentovaný 19. februára 2020.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach zdôraznila, že Európa musí byť na čele transformácie zameranej na zdravú planétu a nový digitálny svet. V tomto kontexte otvorila počas prvých 100 dní svojho pôsobenia vo funkcii diskusiu o etickej umelej inteligencii a využívaní veľkých dát na vytvorenie bohatstva v prospech spoločnosti a podnikov.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 1.3 MB