Úvod

Digitálne technológie menia životy ľudí. Cieľom digitálnej stratégie EÚ je zabezpečiť, aby z tejto transformácie mali prospech ľudia a podniky a aby sa zároveň dosiahol jej cieľ, a to zabezpečenie klimatickej neutrality Európy do roku 2050.

Cieľom stratégií EÚ v oblasti umelej inteligencie a údajov je preto podnietiť podniky, aby pracovali s týmito novými technológiami a vyvíjali ich, pričom by sa zároveň mali usilovať získať si dôveru občanov.

Opatrenia

Oblasti politiky

Background

Komisia od roku 2014 vykonala celý rad opatrení zameraných na uľahčenie rozvoja dátovo agilného hospodárstva: prijala napríklad

V roku 2018 Komisia prvý raz predstavila stratégiu pre umelú inteligenciu a s členskými štátmi dohodla koordinovaný plán. Expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu predstavila v apríli 2019 svoje etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. Ich základom bol rámec pre umelú inteligenciu prezentovaný 19. februára 2020.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach zdôraznila, že Európa musí byť na čele prechodu k zdravej planéte a novému digitálnemu svetu. V tomto kontexte otvorila počas prvých 100 dní svojho pôsobenia vo funkcii diskusiu o etickej umelej inteligencii a využívaní veľkých dát na vytvorenie bohatstva v prospech spoločnosti a podnikov.

Dokumenty