Wprowadzenie

Technologia cyfrowa zmienia życie ludzi. Unijna strategia cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie ma pomóc w osiągnięciu do 2050 r. celu neutralności klimatycznej Europy.

Komisja jest zdecydowana uczynić następne lata cyfrową dekadą Europy. Europa musi wzmocnić swoją suwerenność cyfrową i ustanowić standardy, zamiast podążać za innymi, kładąc wyraźny nacisk na dane, technologie i infrastrukturę.

  • Cyfrowa dekada Europy

    Cyfrowa dekada Europy

    przygotowanie przedsiębiorstw i wszystkich Europejczyków na ukierunkowaną na człowieka, zrównoważoną i dostatnią przyszłość cyfrową

  • Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

    Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

    dzięki temu, że technologia będzie służyć ludziom i będzie wartością dodaną w ich codziennym życiu

 

W centrum uwagi

Działania

 

Kontekst

Od 2014 r. Komisja podjęła szereg działań ułatwiających rozwój gospodarki sprawnie wykorzystującej dane. Były to na przykład:

W 2018 r. Komisja po raz pierwszy przedstawiła strategię dotyczącą sztucznej inteligencji i uzgodniła z państwami członkowskimi skoordynowany plan. W kwietniu 2019 r. grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji przedstawiła wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji. Inicjatywy te zostały rozwinięte w ramach regulacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji przedstawionych 19 lutego 2020 r.

W swoich wytycznych politycznych przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreśliła, że Europa powinna przewodzić transformacji naszego świata w zdrową planetę i nowy świat cyfrowy. W pierwszych 100 dniach urzędowania rozpoczęła zatem debatę na temat etycznej sztucznej inteligencji oraz wykorzystania dużych zbiorów danych w celu tworzenia dobrobytu społeczeństw i przedsiębiorstw.

Dokumenty

PobierzPDF - 1.3 MB