Wprowadzenie

Technologia cyfrowa zmienia życie ludzi. Unijna strategia cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie ma pomóc w osiągnięciu do 2050 r. celu neutralności klimatycznej Europy.

Strategie UE w dziedzinie sztucznej inteligencji i danych mają więc zachęcać przedsiębiorstwa do korzystania z tych nowych technologii i rozwijania ich, a równocześnie mają zagwarantować, że nowe technologie zasłużą sobie na zaufanie ze strony obywateli.

Działania

Obszary działalności

Background

Od 2014 r. Komisja podjęła szereg działań ułatwiających rozwój gospodarki sprawnie wykorzystującej dane. Były to na przykład:

W 2018 r. Komisja po raz pierwszy przedstawiła strategię dotyczącą sztucznej inteligencji i uzgodniła z państwami członkowskimi skoordynowany plan. W kwietniu 2019 r. grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji przedstawiła wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji. Inicjatywy te zostały rozwinięte w ramach regulacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji przedstawionych 19 lutego 2020 r.

W swoich wytycznych politycznych przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreśliła, że Europa powinna przewodzić transformacji naszego świata w zdrową planetę i nowy świat cyfrowy. W pierwszych 100 dniach urzędowania rozpoczęła zatem debatę na temat etycznej sztucznej inteligencji oraz wykorzystania dużych zbiorów danych w celu tworzenia dobrobytu społeczeństw i przedsiębiorstw.

Dokumenty