Introduzzjoni

It-teknoloġija diġitali qed tibdel ħajjet in-nies. L-istrateġija diġitali tal-UE għandha l-għan li din it-trasformazzjoni tkun tgħodd għan-nies u n-negozji, filwaqt li tgħin biex tintlaħaq il-mira tagħha ta’ Ewropa newtrali għall-klima sal-2050.

Il-Kummissjoni tinsab determinata li tagħmel id-“Deċennju Diġitali” tal-Ewropa. L-Ewropa issa trid issaħħaħ is-sovranità diġitali tagħha u tistabbilixxi l-istandards, minflok ma ssegwi dawk tal-oħrajn – b’enfasi ċara fuq id-data, it-teknoloġija, u l-infrastruttura.

Azzjonijiet

Background

Il-Kummissjoni ilha mill-2014 tieħu passi biex tiffaċilita l-iżvilupp ta’ ekonomija versatili fl-użu tad-data, bħalma huma

Fl-2018, il-Kummissjoni ressqet strateġija tal-IA għall-ewwel darba, u ftiehmet mal-Istati Membri fuq pjan ikkoordinat. Il-Grupp ta’ Esperti ta’ Livell Għoli dwar l-Intelliġenza Artifiċjali ppreżenta l-Linji Gwida dwar l-Etika għal IA ta’ Fiduċja tiegħu f’April 2019. Dawn kienu bbażati fuq il-qafas għall-IA ppreżentat fid-19 ta’ Frar 2020.

Fil-Linji Gwida Politiċi tagħha, il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen saħqet fuq il-bżonn li l-Ewropa tmexxi t-tranżizzjoni lejn pjaneta f’saħħitha u dinja diġitali ġdida. F’dak il-kuntest, tat bidu għad-dibattitu dwar l-Intelliġenza Artifiċjali etika, u dwar l-użu tal-big data għall-ħolqien tal-ġid għas-soċjetajiet u għan-negozji, matul l-ewwel 100 jum tax-xogħol tagħha.

Dokumenti