Ievads

Digitālās tehnoloģijas maina cilvēku dzīvi. ES digitālās stratēģijas mērķis ir panākt, ka šīs pārmaiņas strādā cilvēku un uzņēmumu labā, un palīdzēt izpildīt uzdevumu — panākt Eiropas klimatneitralitāti līdz 2050. gadam.

Komisija ir apņēmusies panākt, ka šī būs Eiropas “digitālā desmitgade”. Koncentrējoties uz datiem, tehnoloģijām un infrastruktūru, Eiropai tagad ir jāstiprina sava digitālā suverenitāte un jānosaka standarti, nevis jāievēro citu noteikti standarti.

  • Eiropas digitālā desmitgade

    Eiropas digitālā desmitgade

    Nodrošināt iespējas uzņēmumiem un iedzīvotājiem uz cilvēku orientētā, ilgtspējīgā un pārticīgā nākotnē

  • Eiropas digitālās nākotnes veidošana

    Eiropas digitālās nākotnes veidošana

    Gādāt par to, ka tehnoloģijas kalpo cilvēkiem un rada pievienoto vērtību viņu ikdienas dzīvē

 

Aktualitātes

Darbības

 

Konteksts

Kopš 2014. gada Komisija ir veikusi virkni pasākumu, lai veicinātu elastīgas datu ekonomikas attīstību. Šo pasākumu vidū ir, piemēram,

2018. gadā Komisija pirmo reizi nāca klajā ar mākslīgā intelekta (MI) stratēģiju un vienojās ar dalībvalstīm par koordinētu plānu. 2019. gada aprīlī mākslīgā intelekta jautājumos sasauktā augsta līmeņa ekspertu grupa iepazīstināja ar izstrādātajām “Ētikas vadlīnijām uzticamam MI”. Uz šīm vadlīnijām balstījās arī 2020. gada 19. februārī publiskotais MI satvars.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena savās politikas pamatnostādnēs uzsvēra nepieciešamību Eiropai uzņemties vadību pārejā uz veselīgu planētu un jaunu digitālu pasauli. Šajā sakarā viņa savās pirmajās 100 darba dienās aizsāka debates par ētisku mākslīgo intelektu un lielo datu izmantošanu, lai radītu labklājību sabiedrībai un uzņēmumiem.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 1.3 MB