Ievads

Digitālās tehnoloģijas maina cilvēku dzīvi. ES digitālās stratēģijas mērķis ir panākt, ka šīs pārmaiņas strādā cilvēku un uzņēmumu labā, un palīdzēt izpildīt uzdevumu — panākt Eiropas klimatneitralitāti līdz 2050. gadam.

Komisija ir apņēmusies panākt, ka nākamā desmitgade būs Eiropas “digitālā desmitgade”. Koncentrējoties uz datiem, tehnoloģijām un infrastruktūru, Eiropai tagad ir jāstiprina sava digitālā suverenitāte un jānosaka standarti, nevis jāievēro citu noteikti standarti.

Pasākumi

Background

Kopš 2014. gada Komisija ir veikusi virkni pasākumu, lai veicinātu elastīgas datu ekonomikas attīstību. Šo pasākumu vidū ir, piemēram,

2018. gadā Komisija pirmo reizi nāca klajā ar mākslīgā intelekta stratēģiju un ar dalībvalstīm vienojās par koordinētu plānu. Mākslīgā intelekta jautājumos sasauktā augsta līmeņa ekspertu grupa 2019. gada aprīlī iepazīstināja ar tās izstrādātajām “Ētikas vadlīnijām uzticamam mākslīgajam intelektam”. Uz šīm vadlīnijām balstījās arī 2020. gada 19. februārī publiskotais MI satvars.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena savās politikas pamatnostādnēs uzsvēra nepieciešamību Eiropai uzņemties vadību pārejā uz veselīgu planētu un jaunu digitālu pasauli. Šajā sakarībā viņa pirmajās 100 darba dienās aizsāka debates par ētisku mākslīgo intelektu un lielo datu izmantošanu, lai radītu labklājību sabiedrībai un uzņēmumiem.

Dokumenti