Johdanto

Digitaaliteknologia muuttaa ihmisten elämää. EU:n digitaalistrategian tavoitteena on valjastaa digitalisaatio palvelemaan ihmisiä ja yrityksiä sekä tukemaan tavoitetta tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Komissio on päättänyt tehdä kuluvasta vuosikymmenestä Euroopan "digitaalisen vuosikymmenen". Euroopan on nyt lujitettava digitaalista suvereniteettiaan ja asetettava standardeja sen sijaan, että se kulkisi muiden jäljissä. Painopisteinä ovat data, teknologia ja infrastruktuuri.

Toimenpiteet

 

Tausta

Euroopan komissio on vuodesta 2014 antanut lainsäädäntöä helpottaakseen datavetoisen talouden kehittämistä:

Vuonna 2018 komissio esitti ensimmäistä kertaa tekoälystrategian ja sopi sitä koskevasta koordinoidusta suunnitelmasta EU-maiden kanssa. Tekoälyä käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä esitti luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset ohjeet huhtikuussa 2019. Ryhmän työ perustuu tekoälyä koskevaan kehykseen, joka esitettiin 19.2.2020.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi poliittisissa suuntaviivoissaan, että Euroopan on johdettava siirtymää kohti tervettä maapalloa ja uutta digitaalista maailmaa. Samalla hän ilmoitti käynnistävänsä toimikautensa ensimmäisten 100 päivän aikana keskustelun tekoälyn eettisistä vaikutuksista sekä massadatan käytöstä tavalla, joka auttaa luomaan vaurautta yhteiskunnille ja yrityksille.

Asiakirjat

LataaPDF - 1.3 MB