Εισαγωγή

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Στόχος της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ είναι να κάνει τον μετασχηματισμό επωφελή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και παράλληλα να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να κάνει αυτή τη δεκαετία την «Ψηφιακή Δεκαετία» της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει τώρα να ενισχύσει την ψηφιακή κυριαρχία της και να θέσει πρότυπα, αντί να ακολουθεί τα πρότυπα άλλων, εστιάζοντας με ευκρίνεια στα δεδομένα, την τεχνολογία και τις υποδομές.

  • Η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης

    Η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης

    ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και των πολιτών σε ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον, με ευημερία και επίκεντρο τον άνθρωπο.

  • Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης

    Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης

    διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία εξυπηρετεί τον άνθρωπο και προσδίδει προστιθέμενη αξία στις καθημερινές του δραστηριότητες

Ενέργειες

 

Ιστορικό

Από το 2014 και για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη μιας οικονομίας ικανής να αξιοποιεί τα δεδομένα, η Επιτροπή θέσπισε ορισμένα μέτρα, όπως

Το 2018, η Επιτροπή παρουσίασε για πρώτη φορά μια στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και συμφώνησε με τα κράτη μέλη σ’ ένα συντονισμένο σχέδιο. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για μια αξιόπιστη ΤΝ τον Απρίλιο του 2019. Αυτές βασίστηκαν στο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη το οποίο παρουσιάστηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2020.

Στις πολιτικές της κατευθύνσεις, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της μετάβασης προς έναν υγιή πλανήτη και έναν νέο ψηφιακό κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της εγκαινίασε διάλογο για μια δεοντολογική τεχνητή νοημοσύνη και για τη χρήση μαζικών δεδομένων με στόχο τη δημιουργία πλούτου για τις κοινωνίες και τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 584.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.3 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 1 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 348.3 KB