Въведение

Цифровите технологии променят живота на хората. Целта на стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии е тази трансформация да е от полза за хората и предприятията и същевременно да помогне за постигането на целта за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г.

Комисията е твърдо решена това десетилетие да бъде цифровото десетилетие на Европа. Европа трябва да укрепи своя цифров суверенитет и да определи стандарти, вместо да следва чужди стандарти, като акцентира по-специално върху данните, технологиите и инфраструктурата.

Действия

Background

От 2014 г. насам Комисията предприема редица стъпки за улесняване на развитието на икономика, която разчита на данните за своята адаптивност, сред които са приемането на:

През 2018 г. Комисията представи за първи път стратегия за изкуствения интелект и договори координиран план с държавите членки. Експертната група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект представи през април 2019 г. своите Насоки относно етичните аспекти за надежден изкуствен интелект. Те бяха изготвени въз основа на рамката за изкуствения интелект, представена на 19 февруари 2020 г.

В своите политически насоки председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен подчерта необходимостта ЕС да извърши прехода към здрава планета и нов цифров свят. В този контекст тя даде начало на дебата относно етичния изкуствен интелект и използването на големи информационни масиви за създаване на блага за обществата и предприятията през първите 100 дни от работата на новата Комисия.

Документи