Въведение

Цифровите технологии променят живота на хората. Целта на стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии е тази трансформация да е от полза за хората и предприятията и същевременно да помогне за постигането на целта за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г.

Комисията е твърдо решена това десетилетие да бъде цифровото десетилетие на Европа. Европа трябва да укрепи своя цифров суверенитет и да определи стандарти, вместо да следва чужди стандарти, като акцентира по-специално върху данните, технологиите и инфраструктурата.

 

Акценти

Действия

 

Контекст

От 2014 г. насам Комисията предприема редица стъпки за улесняване на развитието на икономика с гъвкаво управление на данните, включително приемането на:

През 2018 г. Комисията представи за първи път стратегия за изкуствения интелект и договори координиран план с държавите членки. През април 2019 г. експертната група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект представи своите Насоки относно етичните аспекти за надежден изкуствен интелект. Те бяха изготвени въз основа на рамката за изкуствения интелект, представена на 19 февруари 2020 г.

В своите политически насоки председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен подчерта необходимостта Европа да играе водеща роля в прехода към здрава планета и нов цифров свят. В този контекст през първите 100 дни от работата на новата Комисия тя даде начало на дебата относно етичния изкуствен интелект и използването на големи информационни масиви за създаване на блага за обществата и предприятията.

Документи

СвалиPDF - 1.3 MB