Tre grundpelare

Insatserna kommer att bygga på tre grundpelare för att se till att EU utnyttjar möjligheterna och ger människor, företag och förvaltningar kontroll över den digitala omställningen.

Teknik som fungerar för människorna

Teknik som fungerar för människorna

Målen för EU:s digitala strategi:

 • Investera i digital kompetens för alla i EU.
 • Skydda människor mot cyberhot (t.ex. hackning, skadlig programvara och identitetsstöld).
 • Säkerställa att artificiell intelligens utvecklas på sätt som respekterar människors rättigheter och vinner deras förtroende.
 • Påskynda utbyggnaden av ultrasnabbt bredband för bostäder, skolor och sjukhus i hela EU.
 • Utöka EU:s superdatorkapacitet för att utveckla innovativa lösningar för läkemedel, transporter och miljö.

  En rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi

  En rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi

  Målen för EU:s digitala strategi:

  • Göra det möjligt för en levande gemenskap av innovativa och snabbväxande nystartade företag och små och medelstora företag att få finansiering och kunna expandera.
  • Stärka de digitala plattformarnas ansvar genom en ny lag om digitala tjänster.
   Skapa tydliga regler för tjänster på nätet.

  • Se till att EU-reglerna är anpassade till den digitala ekonomin.
  • Säkerställa rättvis konkurrens för alla företag i EU.
  • Förbättra tillgången till data av hög kvalitet samtidigt som personuppgifter och annan känslig information skyddas.

   Ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle

   Ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle

   Målen för EU:s digitala strategi:

   • Använda teknik för att hjälpa EU att bli klimatneutralt till år 2050.
   • Minska koldioxidutsläppen från den digitala sektorn.
   • Ge människor bättre möjligheter att kontrollera och skydda sina personuppgifter.
   • Skapa ett europeiskt hälsodataområde för att främja riktad forskning, diagnos och behandling.
   • Bekämpa desinformation på nätet och främja en mångfald av tillförlitligt medieinnehåll.

    EU som global ledare

    Vad vill EU?

    • Bli en global förebild för den digitala ekonomin.
    • Hjälpa utvecklingsländernas ekonomier att bli digitala.
    • Utveckla digitala standarder och främja dem internationellt.

    Vem har nytta av EU:s digitala strategi?

    EU:s digitala strategi kommer att gynna invånarna, företagen och miljön.

Dokument

Ladda nerPDF - 1.3 MB