Tri piliere na podporu nášho prístupu

Európsky prístup bude založený na troch hlavných pilieroch s cieľom zabezpečiť, aby sa Európa chopila príležitosti a dala svojim občanom, podnikom a vládam kontrolu nad digitálnou transformáciou.

Technológia, ktorá funguje v prospech ľudí

Technology that works for the people

Digitálna stratégia EÚ

 • bude investovať do digitálnych zručností všetkých Európanov
 • bude chrániť ľudí pred kybernetickými hrozbami (útoky hackerov, ransomvér, krádež totožnosti)
 • zabezpečí, aby sa umelá inteligencia vyvíjala spôsobom, ktorý rešpektuje práva ľudí, a aby si získala ich dôveru
 • urýchli zavádzanie ultrarýchleho širokopásmového pripojenia pre domácnosti, školy a nemocnice v celej EÚ
 • rozšíri superpočítačovú kapacitu Európy na vývoj inovatívnych riešení v oblasti medicíny, dopravy a životného prostredia

  Spravodlivá a konkurencieschopná digitálna ekonomika

  A Fair and competitive digital economy

  Digitálna stratégia EÚ

  • umožní živej komunite inovačných a rýchlo rastúcich startupov a malých a stredných podnikov získať prístup k financiám a expandovať
  • posilní zodpovednosť elektronických platforiem prostredníctvom návrhu aktu o digitálnych službách
   a objasní pravidlá pre elektronické služby

  • zabezpečí, aby boli pravidlá EÚ vhodné na účely digitálnej ekonomiky
  • zabezpečí spravodlivú hospodársku súťaž pre všetky spoločnosti v Európe
  • zlepší prístup k vysokokvalitným údajom a zároveň zabezpečí ochranu osobných a citlivých údajov

   Otvorená, demokratická a udržateľná spoločnosť

   Open, democratic and sustainable society

   Digitálna stratégia EÚ

   • bude využívať technológie s cieľom pomôcť Európe stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou
   • zníži emisie uhlíka v digitálnom odvetví
   • umožní občanom lepšie kontrolovať a chrániť svoje údaje
   • vytvorí európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia s cieľom prispieť k cielenému výskumu, diagnostike a liečbe
   • bude bojovať proti dezinformáciám na internete a podporovať rôznorodý a spoľahlivý mediálny obsah

    Európa ako globálny líder

    Európska únia:

    • má cieľ stať sa globálnym vzorom pre digitálnu ekonomiku
    • bude podporovať rozvíjajúce sa ekonomiky na ceste k digitalizácii
    • vypracuje digitálne normy a bude ich presadzovať na medzinárodnej úrovni

    Prínosy digitálnej stratégie EÚ

    Digitálna stratégia EÚ bude prínosom pre európskych občanov, podniky a životné prostredie.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 1.3 MB