Drie pijlers die onze aanpak ondersteunen

De Europese aanpak, die Europa's burgers, bedrijven en overheden de controle over de digitale transformatie moet geven, berust op drie pijlers.

Technologie die werkt voor de mensen

Technologie die werkt voor de mensen

De digitale strategie van de EU zal

 • investeren in de digitale vaardigheden van alle Europeanen
 • mensen beschermen tegen cyberdreigingen (zoals hacking, ransomware en identiteitsdiefstal)
 • ervoor zorgen dat kunstmatige intelligentie wordt ontwikkeld op een manier die de rechten van de mensen eerbiedigt en hun vertrouwen geeft
 • zorgen voor een snellere uitrol van supersnelle breedband in woningen, scholen en ziekenhuizen in de hele EU
 • de Europese supercomputercapaciteit uitbreiden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen op het vlak van geneeskunde, vervoer en milieu

  Een eerlijke en concurrerende digitale economie

  Een eerlijke en concurrerende digitale economie

  De digitale strategie van de EU zal

  • een levendige gemeenschap van innovatieve en snelgroeiende start-ups en kleine ondernemingen helpen om toegang tot financiering te krijgen en te groeien
  • de aansprakelijkheid van onlineplatforms vergroten door een wet inzake digitale diensten voor te stellen
   en de regels voor onlinediensten te verduidelijken

  • ervoor zorgen dat de EU-regels aangepast zijn aan de digitale economie
  • zorgen voor eerlijke concurrentie voor alle ondernemingen in Europa
  • de toegang tot hoogwaardige data vergroten en tegelijkertijd persoonlijke en gevoelige gegevens beschermen

   Een open, democratische en duurzame samenleving

   Een open, democratische en duurzame samenleving

   De digitale strategie van de EU zal

   • technologie benutten om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken
   • de koolstofemissies van de digitale sector terugdringen
   • burgers meer controle geven over hun gegevens en deze beter beschermen
   • een “Europese ruimte voor gezondheidsgegevens” creëren voor gericht onderzoek en gerichte diagnose en behandeling
   • online-desinformatie bestrijden en gevarieerde en betrouwbare berichtgeving bevorderen

    Europa als wereldleider

    De Europese Unie

    • wil een wereldwijd rolmodel worden voor de digitale economie
    • ondersteunt ontwikkelingseconomieën bij de digitalisering
    • ontwikkelt digitale normen en bevordert deze internationaal

    Voordelen van de digitale strategie van de EU

    De digitale strategie van de EU komt ten goede aan de Europese burgers en bedrijven en aan het milieu...

Documenten

DownloadenPDF - 1.3 MB