Tliet pilastri li jappoġġjaw l-approċċ tagħna

L-approċċ Ewropew se jissejjes fuq tliet pilastri ewlenin biex jiġi żgurat li l-Ewropa taħtaf l-opportunità u tagħti liċ-ċittadini, lin-negozji u lill-gvernijiet tagħha kontroll fuq it-trasformazzjoni diġitali.

Teknoloġija li taħdem għan-nies

Teknoloġija li taħdem għan-nies

L-istrateġija diġitali tal-UE se

 • tinvesti fil-kompetenzi diġitali għall-Ewropej kollha
 • nipproteġu lin-nies mit-theddid ċibernetiku (hacking, ransomware, serq tal-identità)
 • niżguraw li l-Intelliġenza Artifiċjali tiġi żviluppata b’modi li jkun jirrispettaw id-drittijiet tal-persuni u jkollha l-fiduċja tagħhom
 • inħaffu t-tnedija ta’ broadband ultraveloċi għad-djar, l-iskejjel u l-isptarijiet fl-UE kollha
 • inżidu l-kapaċità tas-supercomputing tal-Ewropa biex tiżviluppa soluzzjonijiet innovattivi għall-mediċina, it-trasport u l-ambjent

  Ekonomija diġitali ġusta u kompetittiva

  Ekonomija diġitali ġusta u kompetittiva

  L-istrateġija diġitali tal-UE se

  • tippermetti komunità vibranti ta’ start-ups u negozji ġodda innovattivi u li jikbru malajr biex ikollhom aċċess għall-finanzi u jespandu
  • issaħħaħ ir-responsabbiltà tal-pjattaformi online billi nipproponu Att dwar is-Servizzi Diġitali
   u tiċċara regoli għas-servizzi online

  • tiżgura li r-regoli tal-UE jkunu adattati għall-ekonomija diġitali
  • tiżgura kompetizzjoni ġusta tal-kumpaniji kollha fl-Ewropa
  • inżidu l-aċċess għad-data ta’ kwalità għolja u niżguraw li d-data personali u kunfidenzjali tkun salvagwardjata

   Soċjetà miftuħa, demokratika u sostenibbli

   Open, democratic and sustainable society

   L-istrateġija diġitali tal-UE se

   • tuża t-teknoloġija biex ngħinu lill-Ewropa ssir newtrali għall-klima sal-2050
   • tnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju tas-settur diġitali
   • tagħti liċ-ċittadini aktar kontroll u protezzjoni tad-data tagħhom
   • toħloq “spazju Ewropew tad-data dwar is-saħħa” biex irawwem ir-riċerka, id-dijanjożi u t-trattament
   • titħabat kontra d-diżinformazzjoni online u nħeġġu kontenut ta' media varjat u affidabbli

    L-Ewropa bħala leader dinji

    L-Unjoni Ewropea se

    • timmira li ssir mudell globali ta’ rwol għall-ekonomija diġitali
    • tappoġġja lill-ekonomiji li qed jiżviluppaw biex isiru diġitali
    • u tiżviluppa standards diġitali u tippromwovihom mad-dinja

    Il-benefiċċji tal-istrateġija diġitali tal-UE

    L-istrateġija diġitali tal-UE se tkun ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini, għan-negozji u għall-ambjent Ewropej.

Dokumenti

IddawnlowdjaPDF - 1.3 MB