Meie lähenemisviisi kolm sammast

Euroopa lähenemisviis põhineb kolmel sambal, et tagada, et Euroopa kasutaks võimalust ja annaks ELi kodanikele, ettevõtjatele ja valitsustele võimaluse digiüleminekut kontrollida.

Inimeste heaks toimiv tehnoloogia

Technology that works for the people

ELi digistrateegiaga

 • investeerime kõigi eurooplaste digioskustesse,
 • kaitseme inimesi selliste küberohtude eest nagu häkkimine, lunavara ja identiteedivargus,
 • tagame tehisintellekti arendamise selliselt, et see ei riku inimeste õigusi ja võidab nende usalduse,
 • kiirendame ülikiire internetiühenduse paigaldamist ELi kodudesse, koolidesse ja haiglatesse,
 • suurendame andmete supertöötluse võimsust Euroopas, et arendada uudseid lahendusi meditsiini, transpordi ja keskkonna jaoks.

  Õiglane ja konkurentsivõimeline digimajandus

  A Fair and competitive digital economy

  ELi digistrateegiaga

  • anname uuenduslike ja kiiresti kasvavate idufirmade ja VKEde elujõulisele kogukonnale võimaluse oma tegevusele rahastust saada ja seda laiendada,
  • suurendame digiplatvormide vastutust, tehes ettepaneku digiteenuste akti kohta,
   ning toome selgust digiteenustele kehtivatesse eeskirjadesse,

  • tagame, et ELi normid täidaksid digimajanduse tingimustes oma eesmärki,
  • hoolitseme selle eest, et kõik ettevõtted konkureeriksid Euroopas õiglastel tingimustel,
  • parandame juurdepääsu kvaliteetsetele andmetele ning tagame samal ajal isikuandmete ja tundlike andmete kaitse.

   Avatud, demokraatlik ja kestlik ühiskond

   Open, democratic and sustainable society

   ELi digistrateegiaga

   • aitame Euroopal saada tehnoloogia abil 2050. aastaks kliimaneutraalseks,
   • vähendame digisektori süsinikuheidet,
   • anname kodanikele parema kontrolli oma andmete üle ja aitame andmeid paremini kaitsta,
   • loome Euroopa terviseandmete ruumi, et edendada sihtotstarbelist teadustegevust, diagnoosimist ja ravi,
   • võitleme internetis leviva väärinfo vastu ja suurendame meediasisu mitmekesisust ja usaldusväärsust.

    Euroopa üleilmsel juhtpositsioonil

    Euroopa Liit

    • püüab saada digimajanduse rahvusvaheliseks eeskujuks,
    • toetab digipööret areneva majandusega riikides,
    • töötab välja digistandardid ja edendab nende kohaldamist üleilmselt.

    ELi digistrateegia eelised

    ELi digistrateegia toob kasu Euroopa kodanikele, ettevõtjatele ja keskkonnale.

Dokumendid

Laadi allaPDF - 1.3 MB