Tre søjler til støtte for vores tilgang

Den europæiske tilgang vil være baseret på tre hovedsøjler for at sikre, at Europa griber muligheden og giver sine borgere, virksomheder og lande kontrol med den digitale omstilling.

Teknologi, der tjener alle

Teknologi, der tjener alle

EU's digitale strategi omfatter:

 • investeringer i alle EU-borgeres digitale færdigheder
 • beskyttelse af borgerne mod cybertrusler (hacking, ransomware, identitetstyveri)
 • udvikling af kunstig intelligens på en måde, der respekterer borgernes rettigheder og lever op til deres tillid
 • hurtigere udbredelse af ultrahurtigt bredbånd til boliger, skoler og hospitaler i hele EU
 • udvidelse af Europas "supercomputing"-kapacitet med henblik på at udvikle innovative løsninger inden for medicin, transport og miljø.

  En fair og konkurrencedygtig digital økonomi

  En fair og konkurrencedygtig digital økonomi

  EU's digitale strategi omfatter:

  • sikring af vækst- og finansieringsmuligheder for et dynamisk fællesskab af innovative og hurtigt voksende startup-virksomheder og SMV'er
  • styrkelse af onlineplatformenes ansvar gennem forslag af en retsakt om digitale tjenester
   og tydeliggørelse af reglerne for onlinetjenester

  • at EU's regler egner sig til den digitale økonomi
  • fair konkurrence for alle virksomheder i Europa
  • øget adgang til data af høj kvalitet uden at slække på beskyttelsen af personlige og følsomme oplysninger.

   Et åbent, demokratisk og bæredygtigt samfund

   Et åbent, demokratisk og bæredygtigt samfund

   EU's digitale strategi omfatter:

   • anvendelse af teknologi til at gøre Europa klimaneutralt senest i 2050
   • reduktion af den digitale sektors CO2-udledning
   • at borgerne har bedre mulighed for at kontrollere og beskytte deres data
   • oprettelsen af et europæisk sundhedsdataområde for at fremme målrettet forskning, diagnosticering og behandling
   • bekæmpelse af bevidst misinformation på internettet og støtte alsidige og pålidelige medier.

    Europa som global leder

    Den Europæiske Union vil:

    • arbejde på at blive en rollemodel for den digitale verdensøkonomi
    • støtte udviklingslandene i deres digitalisering
    • udvikle digitale standarder og udbrede dem internationalt.

    Fordele ved EU's digitale strategi

    EU's digitale strategi vil være til gavn for europæiske borgere, virksomheder og miljøet.

Dokumenter

DownloadPDF - 1.3 MB