Tři pilíře našeho přístupu

Evropský přístup bude stát na třech hlavních pilířích koncipovaných tak, aby se Evropa mohla chopit příležitosti a poskytla svým občanům, podnikům a vládám kontrolu nad digitální transformací.

Technologie ve prospěch lidí

Technology that works for the people

Digitální strategie EU umožní

 • investovat do digitálních dovedností všech Evropanů
 • ochránit občany před kybernetickými hrozbami (hackerskými útoky, ransomware, krádežemi identity)
 • aby vývoj umělé inteligence respektoval práva lidí a aby si získala jejich důvěru
 • rychlejší zavádění superrychlého širokopásmového připojení pro domácnosti, školy a nemocnice v celé EU
 • rozšíření superpočítačových kapacit v Evropě s cílem rozvíjet inovativní řešení v oblasti lékařství, dopravy a životního prostředí

  Spravedlivá a konkurenceschopná digitální ekonomika

  A Fair and competitive digital economy

  Digitální strategie EU umožní

  • živé komunitě inovativních a rychle rostoucích začínajících / malých a středních podniků přístup k financování a jejich expanzi
  • posílení odpovědnosti online platforem – návrhem aktu o digitálních službách
   ujasnit pravidla pro online služby

  • zajistit vhodnost pravidel EU pro účely digitální ekonomiky
  • spravedlivou hospodářskou soutěž všech hospodářských subjektů v Evropě
  • lepší přístup k vysoce kvalitním údajům a ochranu osobních a citlivých údajů

   Otevřená, demokratická a udržitelná společnost

   Open, democratic and sustainable society

   Digitální strategie EU umožní

   • využít technologií ke splnění cíle EU stát do roku 2050 klimaticky neutrální
   • snížit emise uhlíku v digitálním odvětví
   • občanům mít data lépe pod kontrolou a lépe je chránit
   • vytvoření evropského prostoru pro data pocházející z oblasti veřejného zdraví, čímž se podpoří cílený výzkum, diagnostika a léčba
   • boj proti dezinformacím na internetu a podporu rozmanitého a spolehlivého mediálního obsahu

    Evropa jako globální lídr

    Evropská unie

    • bude usilovat o to, aby se stala globálním vzorem pro digitální ekonomiku;
    • podpoří rozvojové ekonomiky na cestě k digitalizaci;
    • vypracuje digitální standardy a bude je prosazovat na mezinárodní scéně.

    Přínosy digitální strategie EU

    Digitální strategie EU bude přínosem pro evropské občany, podniky i životní prostředí.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 1.3 MB