Три стълба в подкрепа на нашия подход

Европейският подход ще се основава на три главни стълба, за да се гарантира, че Европа се възползва от възможността и предоставя на своите граждани, предприятия и правителства контрол върху цифровата трансформация.

Технология в услуга на хората

Технология в услуга на хората

Чрез стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии ще се:

 • инвестира в цифрови умения за всички европейци
 • защитават хората от киберзаплахи (хакерски атаки, софтуер за изнудване, кражба на самоличност)
 • гарантира, че при разработването на изкуствения интелект се зачитат правата на хората и се поражда доверие у тях
 • ускори разгръщането на свръхвисокоскоростен широколентов интернет за домакинствата, училищата и болниците в целия ЕС
 • разшири капацитетът на Европа в областта на суперкомпютрите с цел разработване на иновативни решения в медицината, транспорта и околната среда.

  Справедлива и конкурентоспособна цифрова икономика

  Справедлива и конкурентоспособна цифрова икономика

  Чрез стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии ще се:

  • осигури достъп на динамична общност от иновативни и бързо разрастващи се новосъздадени предприятия и МСП до финансиране и възможности за разширяване на дейността
  • засили отговорността на онлайн платформите посредством предложение за закон за цифровите услуги
   и изясняване на правилата за онлайн услугите

  • гарантира пригодността на правилата на ЕС за целите на цифровата икономика
  • гарантира лоялна конкуренция между всички предприятия в Европа
  • повиши достъпът до висококачествени данни и наред с това ще се гарантира защитата на личните и чувствителните данни.

   Открито, демократично и устойчиво общество

   Открито, демократично и устойчиво общество

   Чрез стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии ще се:

   • използват технологии, за да може Европа да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г.
   • намалят въглеродните емисии в цифровия сектор
   • предоставят по-добри възможности на гражданите да контролират и защитават своите данни
   • създаде европейско пространство за здравни данни, за да се насърчат целенасочените научни изследвания, диагностиката и лечението
   • води борба с дезинформацията онлайн и ще се насърчава разнообразното и надеждно медийно съдържание.

    Европа като световен лидер

    Европейският съюз ще:

    • се стреми да стане модел за подражание в световен мащаб по отношение на цифровата икономика
    • подкрепя развиващите се икономики при усвояването на цифрови технологии
    • разработва цифрови стандарти и ще ги популяризира в международен план.

    Ползи от стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии

    Стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии ще бъде от полза за европейските граждани, предприятията и околната среда.

Документи

СвалиPDF - 1.3 MB