Trys mūsų metodikos ramsčiai

Europos metodika bus grindžiama trimis pagrindiniais ramsčiais siekiant užtikrinti, kad Europa pasinaudotų šia galimybe ir sudarytų sąlygas savo piliečiams, įmonėms ir valdžios institucijoms kontroliuoti skaitmeninę transformaciją.

Žmonėms parankios technologijos

Technology that works for the people

Taikant ES skaitmeninę strategiją bus

 • investuojama į visų europiečių skaitmeninius įgūdžius,
 • gyventojai apsaugomi nuo kibernetinių grėsmių (įsilaužimo, išpirkos reikalavimo programinės įrangos, tapatybės vagystės),
 • užtikrinama, kad dirbtinis intelektas būtų kuriamas gerbiant žmonių teises ir pelnant jų pasitikėjimą,
 • visoje ES spartinamas itin spartaus plačiajuosčio ryšio diegimas namų ūkiuose, mokyklose, ligoninėse,
 • plėtojami Europos superkompiuterijos pajėgumai siekiant kurti novatoriškus medicinos, transporto ir aplinkos sričių sprendimus.

  Teisinga ir konkurencinga skaitmeninė ekonomika

  A Fair and competitive digital economy

  Taikant ES skaitmeninę strategiją bus

  • sudaromos palankios sąlygos novatoriškų ir sparčiai augančių startuolių ir mažųjų įmonių bendruomenei gauti finansavimą ir plėsti veiklą,
  • sugriežtinta interneto platformų atsakomybė pasiūlant Skaitmeninių paslaugų teisės aktą
   ir patikslinant elektroninių paslaugų taisykles,

  • užtikrinama, kad ES taisyklės tiktų skaitmeninei ekonomikai,
  • užtikrinama sąžininga visų Europos įmonių konkurencija,
  • gerinamos galimybės naudotis kokybiškais duomenimis, kartu užtikrinant asmens ir jautrių duomenų apsaugą.

   Atvira, demokratinė ir tvari visuomenė

   Open, democratic and sustainable society

   Taikant ES skaitmeninę strategiją bus

   • pasitelkiamos technologijos padėti Europai iki 2050 m. tapti savo poveikį klimatui neutralizuojančia ekonomika,
   • mažinamas skaitmeninio sektoriaus išmetamo anglies dioksido kiekis,
   • piliečiams suteikiama daugiau galimybių geriau valdyti ir apsaugoti savo duomenis,
   • kuriama Europos sveikatos duomenų erdvė, duosianti naudos tiksliniams tyrimams, diagnozavimui ir gydymui,
   • kovojama su dezinformacija internete ir didinami žiniasklaidos turinio įvairovė ir patikimumas.

    Europos – pasaulio lyderės vizija

    Europos Sąjunga:

    • sieks tapti pasaulinės skaitmeninės ekonomikos pavyzdžiu
    • rems besivystančių šalių perėjimą prie skaitmeninių technologijų
    • parengs skaitmeninius standartus ir tarptautiniu mastu skatins jų taikymą

    ES skaitmeninės strategijos nauda

    ES skaitmeninė strategija bus naudinga Europos piliečiams, įmonėms ir aplinkai.

Dokumentai

Communication: Shaping Europe’s digital future