Údaje a umelá inteligencia (AI) môžu pomôcť nájsť riešenia mnohých problémov spoločnosti, či už ide o zdravie, poľnohospodárstvo, bezpečnosť či výrobu.

To možno dosiahnuť len vtedy, ak sa technológie vyvíjajú a používajú spôsobom, ktorý vzbudzuje dôveru u občanov. Strategický rámec EÚ založený na základných hodnotách preto dodá občanom dôveru potrebnú na prijatie riešení založených na AI a podniky podporí pri ich vývoji.

Podpora excelentnosti v oblasti AI

 • vytvorenie nového verejno-súkromného partnerstva v doméne AI a robotiky
 • posilnenie a prepojenie centier excelentnosti zameraných na výskum AI
 • aspoň jedno centrum inovácií zamerané na AI v každom členskom štáte
 • viac kapitálového financovania na vývoj a využívanie AI s podporou Európskeho investičného fondu
 • využitie AI na zefektívnenie postupov verejného obstarávania
 • podpora obstarávania systémov AI verejnými orgánmi

Budovanie dôvery

 • nová legislatíva v oblasti umelej inteligencie by mala zohľadňovať riziká a mala by byť účinná, no nemala by obmedzovať inováciu
 • požiadavka, aby boli rizikové systémy AI transparentné, sledovateľné a pod kontrolou ľudí
 • orgány musia byť schopné kontrolovať systémy AI tak, ako kontrolujú kozmetiku, autá či hračky
 • zaistenie neskreslenosti dátových súborov
 • začatie celoúnijnej debaty o používaní diaľkovej biometrickej identifikácie (napr. rozpoznávanie tvárí)

Prínosy umelej inteligencie

EÚ má potenciál stať sa svetovým lídrom v bezpečnej umelej inteligencii. Vývojom silného regulačného rámca založeného na ľudských právach a základných hodnotách môže EÚ vytvoriť systém AI, ktorý bude prínosom pre ľudí, podniky a vlády.

AI a EÚ v číslach

 • research and innovation
  1,5 mld. EURFinancovanie výskumu a inovácie v oblasti umelej inteligencie v EÚ vzrástlo na 1,5 miliardy EUR (oproti predošlému obdobiu nárast o 70 %). To nestačí.
 • AI research
  20 mld. EURCieľom je v najbližších desiatich rokoch prilákať ročne investície do AI v objeme vyše 20 miliárd EUR v EÚ.
 • industrial and personal service robots
  > 25 % všetkých priemyselných robotov a robotov určených na osobné služby sa vyrába v Európe.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 861.2 KB