UE și IA

A person shaking a robot's hand Inteligența artificială (IA) poate contribui la găsirea de soluții la multe dintre problemele societății. Acest lucru poate fi realizat numai dacă tehnologia este de înaltă calitate și dacă se dezvoltă și se utilizează în așa fel încât să câștige încrederea oamenilor. Prin urmare, un cadru strategic al UE întemeiat pe valorile fundamentale ale Uniunii le va oferi cetățenilor încrederea necesară pentru a accepta soluții bazate pe IA, încurajând, totodată, întreprinderile să dezvolte și să implementeze astfel de soluții.

Prin urmare, Comisia Europeană a propus un set de acțiuni menite să stimuleze excelența în domeniul IA și norme care să asigure fiabilitatea tehnologiei.

Regulamentul privind o abordare europeană în materie de inteligență artificială și actualizarea Planului coordonat privind IA vor garanta siguranța și drepturile fundamentale ale cetățenilor și întreprinderilor, consolidând, în același timp, investițiile și inovarea în toate țările UE.

Consolidarea încrederii prin intermediul primului cadru juridic privind IA

Comisia propune noi norme pentru a se asigura că sistemele de IA utilizate în UE sunt sigure, transparente, etice, imparțiale și se află sub control uman. Prin urmare, acestea sunt clasificate în funcție de risc: 

Risc inacceptabil

Orice aspect considerat a fi o amenințare clară la adresa cetățenilor UE va fi interzis: de la sistemele de credite sociale utilizate de guverne până la jucăriile cu asistență vocală care încurajează copiii să adopte comportamente periculoase.

Risc ridicat

 • Infrastructurile critice (de exemplu, transporturile), care ar putea pune în pericol viața și sănătatea cetățenilor
 • Formarea educațională sau profesională, care ar putea determina accesul la educație și traiectoria profesională a unei persoane (de exemplu, notarea examenelor)
 • Componentele de siguranță ale produselor (de exemplu, utilizarea IA în chirurgia robotică)
 • Ocuparea forței de muncă, gestionarea lucrătorilor și accesul la activități independente (de exemplu, utilizarea unui software de sortare a CV-urilor în procedurile de recrutare)
 • Serviciile publice și private esențiale (de exemplu, scorul de credit, care i-ar putea priva pe cetățeni de posibilitatea de a obține un împrumut)
 • Măsuri de aplicare a legii care ar putea interfera cu drepturile fundamentale ale oamenilor (de exemplu, evaluarea fiabilității probelor)
 • Gestionarea migrației și azilului și controlul frontierelor (de exemplu, verificarea autenticității documentelor de călătorie)
 • Administrarea justiției și procesele democratice (de exemplu, aplicarea legii pentru un set concret de fapte)

Toate aceste aspecte vor fi evaluate cu atenție înainte de a fi introduse pe piață și ulterior pe parcursul întregului lor ciclu de viață.

Pyramid of AI risks

Risc limitat

Sistemele de IA, cum ar fi cele de tip chatbot, fac obiectul unor obligații minime de transparență menite să le permită celor care interacționează cu un astfel de conținut să ia decizii în cunoștință de cauză. Utilizatorul poate hotărî apoi dacă va continua sau nu să utilizeze aplicația.

Risc minim

Utilizarea gratuită a unor aplicații precum jocurile video sau filtrele spam bazate pe IA. Marea majoritate a sistemelor de IA se încadrează în această categorie. Prin urmare, noile norme nu li se aplică, deoarece în cazul acestor sisteme riscul la adresa drepturilor sau siguranței cetățenilor este fie minim, fie inexistent.

 

Noi norme pentru furnizorii de sisteme de IA cu risc ridicat

Etapa 1

AI icon

Etapa 2

AI icon conformity

Etapa 3

AI icon requirements

Etapa 4

AI icon market

 

Se dezvoltă un sistem de IA cu grad ridicat de risc

Sistemul trebuie să facă obiectul unei evaluări a conformității și să respecte cerințele în materie de IA

Pentru unele sisteme este implicat un organism notificat

Se înregistrează sistemele de IA autonome într-o bază de date a UE

Trebuie semnată o declarație de conformitate, iar sistemul de IA ar trebui să poarte marcajul CE. Sistemul poate fi introdus pe piață

Dacă apar schimbări substanțiale în ciclul de viață al sistemului de IA, se revine la etapa 2

 

Odată ce sistemul de IA este introdus pe piață, autoritățile răspund de supravegherea pieței, utilizatorii asigură supravegherea și monitorizarea umană, iar furnizorii introduc un sistem pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. Furnizorii și utilizatorii vor raporta, de asemenea, incidentele grave și funcționarea defectuoasă.

Promovarea excelenței în domeniul IA

În 2018, Comisia și statele membre ale UE au făcut primul pas, unindu-și forțele prin intermediul unui plan coordonat privind IA, care a pregătit terenul pentru strategiile naționale și dezvoltarea politicilor.

Actualizarea din 2021 a Planului coordonat privind IA pune strategia în practică și este conformă cu dubla prioritate digitală și verde a Comisiei, precum și cu răspunsul Europei la pandemia de COVID-19. 

Promovând excelența în domeniul IA, din etapa de laborator până la introducerea pe piață, planul coordonat prezintă o viziune pentru accelerarea investițiilor în IA, implementarea în timp util a strategiilor privind IA și alinierea la nivelul UE a politicilor în domeniu.

AI coordinated plan compass

Principalele obiective de politică:

 1. stabilirea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea și adoptarea IA
 2. consolidarea poziției de lider strategic în sectoarele cu impact puternic
 3. transformarea UE într-un loc prielnic pentru IA
 4. garantarea faptului că tehnologiile IA sunt în beneficiul cetățenilor

Ca parte a acestor eforturi, Comisia intenționează să instituie:

 • un parteneriat public-privat privind inteligența artificială, datele și robotica cu scopul de a defini, de a pune în aplicare și de a investi într-o agendă strategică comună în materie de cercetare, inovare și implementare pentru Europa
 • rețele suplimentare de centre de excelență în domeniul IA pentru a încuraja schimbul de cunoștințe și de expertiză, pentru a dezvolta colaborarea cu industria și pentru a promova diversitatea și incluziunea
 • instalații de testare și experimentare pentru încercarea și testarea tehnologiilor de ultimă generație în medii reale
 • centre de inovare digitală și ghișee unice pentru a oferi acces la expertiză tehnică și experimentare, astfel încât întreprinderile să poată „testa înainte de a investi”
 • o platformă de IA la cerere, ca un set european central de resurse IA (de exemplu, expertiză, algoritmi, cadre software, instrumente de dezvoltare) necesare industriei și sectorului public

Proiecte finanțate de UE în domeniul IA

UE a finanțat deja numeroase proiecte de IA care oferă soluții în toate domeniile societății, de la agricultură la asistență medicală și de la producție la transport.

Trei exemple de domenii în care utilizarea tehnologiei IA a fost deosebit de benefică sunt sănătatea, mediul și combaterea dezinformării.

Medical scan machine

Reabilitare neurologică pentru pacienții afectați de COVID-19 care au fost internați la terapie intensivă
Proiectul CDAC a contribuit la dezvoltarea și validarea clinică a tehnologiilor inovatoare care au fost deja utilizate pentru reabilitarea a peste 3 000 de pacienți care au suferit un accident vascular cerebral din întreaga Europă.

Alte proiecte finanțate de UE în domeniul sănătății

A mobile phone taking pictures of a field

Senzori inteligenți care ar putea contribui la hrănirea populației mondiale în creștere
Proiectul ANTARES dezvoltă tehnologii inteligente bazate pe senzori și volume mari de date care ar putea ajuta fermierii să producă mai multe alimente într-un mod durabil pentru societate, pentru veniturile agricole și pentru mediu.

Alte proiecte finanțate de UE în acest domeniu

 A woman wearing a mask

Instrumente online pentru verificarea faptelor și demontarea informațiilor false
WeVerify oferă sisteme de verificare, cum ar fi pluginul, care pot ajuta verificatorii veridicității informațiilor, jurnaliștii, activiștii pentru drepturile omului și cetățenii să demonteze și să verifice materiale video și imagini online.

Alte proiecte finanțate de UE în cadrul eforturilor de combatere a dezinformării

Beneficiile inteligenței artificiale

UE are potențialul de a deveni lider mondial în domeniul inteligenței artificiale sigure. Elaborând un cadru solid de reglementare, bazat pe drepturile omului și valorile fundamentale, UE poate dezvolta un sistem de IA care să le aducă beneficii cetățenilor, întreprinderilor și administrațiilor publice.

 

IA și UE în cifre

 • research and innovation
  1 miliard EUR Comisia intenționează să investească 1 miliard EUR pe an în IA din bugetele programelor Europa digitală și Orizont Europa.
 • AI research
  20 de miliarde EUR Scopul este ca domeniul IA să atragă investiții totale de peste 20 de miliarde EUR pe an în cursul acestui deceniu. Mecanismul de redresare și reziliență va contribui la accelerarea investițiilor și chiar la depășirea obiectivului propus.
 • industrial and personal service robots
  > 25% din toți roboții industriali și personali sunt fabricați în Europa.

Documente

DescarcăPDF - 989.9 KB