Sztuczna inteligencja w UE

Dane i sztuczna inteligencja (AI) mogą pomóc w znalezieniu rozwiązań dla wielu problemów społecznych w wielu różnych dziedzinach takich jak zdrowie, rolnictwo, bezpieczeństwo czy produkcja.

Będzie to jednak możliwe tylko, jeśli technologia ta będzie rozwijana i wykorzystywana w sposób pozwalający zdobyć zaufanie ludzi. Unijne ramy strategiczne oparte na podstawowych wartościach sprawią, że obywatele z większym zaufaniem zaakceptują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Ramy takie będą jednocześnie stanowić dla przedsiębiorstw zachętę do wprowadzania tego rodzaju rozwiązań.

Promowanie doskonałości w dziedzinie sztucznej inteligencji

Komisja proponuje:

 • ustanowienie nowego partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie AI i robotyki
 • wzmocnienie i połączenie centrów doskonałości badawczej w dziedzinie AI
 • co najmniej jeden ośrodek innowacji cyfrowych w każdym państwie członkowskim wyspecjalizowany w dziedzinie AI
 • zapewnienie większego finansowania na rzecz rozwoju i wdrażania AI z pomocą Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu zwiększenia efektywności procedur zamówień publicznych
 • wspieranie zamówień publicznych na systemy AI przez organy publiczne.

Budowanie zaufania

Propozycje Komisji obejmują:

 • nowe przepisy dotyczące AI dostosowane do stopnia ryzyka, ale nieograniczające innowacyjności
 • wymogi dotyczące systemów sztucznej inteligencji charakteryzujących się wysokim ryzykiem, które powinny być przejrzyste, identyfikowalne i objęte kontrolą człowieka
 • nadanie władzom uprawnień do kontroli systemów AI, podobnie jak w przypadku kontroli kosmetyków, samochodów czy zabawek
 • bezstronne zbiory danych
 • zainicjowanie ogólnounijnej debaty na temat stosowania zdalnej identyfikacji biometrycznej (np. rozpoznawania twarzy).

Zalety sztucznej inteligencji

UE dysponuje potencjałem, który może jej zapewnić pozycję światowego lidera w dziedzinie bezpiecznej sztucznej inteligencji. Przez opracowanie solidnych ram regulacyjnych opartych na prawach człowieka i podstawowych wartościach UE może rozwinąć system sztucznej inteligencji, który będzie przynosił korzyści Europejczykom, przedsiębiorstwom i rządom.

Sztuczna inteligencja w UE w liczbach

 • badania i innowacje
  1,5 mld euroUnijne środki na badania i innowacje w dziedzinie AI wzrosły do wartości 1,5 mld euro (wzrost o 70 proc. w porównaniu z poprzednim okresem). To za mało.
 • badania w dziedzinie AI
  20 mld euroCelem jest przyciągnięcie w następnym dziesięcioleciu w UE łącznych inwestycji w sztuczną inteligencję o wartości ponad 20 mld euro rocznie.
 • usługowe roboty przemysłowe i osobiste
  > 25 proc.wszystkich usługowych robotów przemysłowych i osobistych jest produkowanych w Europie.

Dokumenty

PobierzPDF - 946.1 KB