ES ir DI

A person shaking a robot's hand Dirbtinis intelektas (DI) gali padėti išspręsti daugelį visuomenės problemų. Tai galima pasiekti tik tuo atveju, jeigu technologijos bus kokybiškos ir kuriamos bei naudojamos taip, kad žmonės jomis pasitikėtų, todėl parengus ES vertybėmis grindžiamą ES strateginę programą, piliečiams bus suteikta pasitikėjimo naudotis dirbtinio intelekto sprendimais, o įmonės bus skatinamos juos kurti ir diegti.

Dėl to Europos Komisija pasiūlė veiksmų rinkinį kompetencijai dirbtinio intelekto srityje didinti ir taisykles, skirtas užtikrinti, kad technologijos būtų patikimos.

Reglamentu dėl Europos požiūrio į dirbtinį intelektą ir atnaujintu Suderintu dirbtinio intelekto planu bus užtikrinta žmonių ir įmonių sauga ir pagrindinės teisės, kartu stiprinant investicijas ir inovacijas visose ES šalyse.

Pasitikėjimo didinimas taikant pirmąją teisinę dirbtinio intelekto sistemą

Komisija siūlo naujas taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES naudojamos DI sistemos būtų saugios, skaidrios, etiškos, nešališkos ir valdomos žmogaus. Todėl jos skirstomos į kategorijas pagal riziką. 

Nepriimtina

Bus draudžiama bet kas, kas laikoma aiškia grėsme ES piliečiams: nuo vyriausybių vykdomo socialinio reitingavimo iki žaislų, kuriuose naudojama balso pagalba, skatinanti pavojingą vaikų elgseną.

Didelė rizika

 • Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų technologijos (pvz., transporto), galinčios sukelti pavojų piliečių gyvybei ir sveikatai
 • Švietimo ar profesinio mokymo technologijos, kurios gali nulemti kieno nors galimybes gauti išsilavinimą ir profesinę karjerą (pvz., vertinimo per egzaminus)
 • Gaminių saugos įrangos technologijos (pvz., DI taikymas robotizuotoje chirurgijoje)
 • Užimtumo, darbuotojų administravimo ir galimybių dirbti savarankiškai suteikimo technologijos (pvz., gyvenimo aprašymų rūšiavimo programinė įranga įdarbinimo procedūroms)
 • Esminių privačiųjų ir viešųjų paslaugų technologijos (pvz., kredito galimybių reitingavimas, atimant iš piliečių galimybę gauti paskolą)
 • Teisėsaugos technologijos, kurios gali pažeisti pagrindines žmogaus teises (pvz., parodymų patikimumo vertinimas)
 • Migracijos, prieglobsčio ir sienų kontrolės valdymo technologijos (pvz., kelionės dokumentų autentiškumo tikrinimas)
 • Teisingumo vykdymo ir demokratinių procesų technologijos (pvz., įstatymų taikymas konkrečiam faktų rinkiniui)

Šios technologijos, prieš teikiant jas rinkai ir per visą jų taikymo ciklą, bus kruopščiai vertinamos.

Pyramid of AI risks

Ribota rizika

Tokios dirbtinio intelekto sistemos, kaip pokalbių robotai, kuriems taikomi minimalūs skaidrumo reikalavimai, skirti padėti turinio naudotojams gauti sprendimui priimti reikalingą informaciją. Tuomet naudotojas gali nuspręsti toliau naudotis taikomąja programa arba daugiau ja nebesinaudoti.

Minimali rizika

Laisvas taikomųjų programų, pvz., dirbtinio intelekto pagrindu sukurtų vaizdo žaidimų arba brukalų filtrų naudojimas. Didžioji dauguma DI sistemų patenka į šią kategoriją, kuriai naujosios taisyklės netrukdo, nes šios sistemos kelia tik minimalią riziką piliečių teisėms ar saugumui arba iš viso nekelia jokios rizikos.

 

Naujos taisyklės didelės rizikos DI sistemų tiekėjams

1 etapas

AI icon

2 etapas

AI icon conformity

3 etapas

AI icon requirements

4 etapas

AI icon market

 

Sukuriama didelės rizikos DI sistema.

Turi būti įvertinta jos atitiktis, ji turi atitikti DI taikomus reikalavimus.

Kai kurių sistemų atveju į procesą įtraukiama notifikuotoji įstaiga.

Atskirų DI sistemų registravimas ES duomenų bazėje.

Turi būti pasirašyta atitikties deklaracija, o DI sistema turėtų būti paženklinta CE ženklu. Sistemą galima teikti rinkai.

Jeigu per DI sistemos eksploatacijos ciklą įvyktų esminių pokyčių, reikia grįžti į 2 etapą.

 

Pateikus DI sistemą rinkai, institucijos yra atsakingos už rinkos priežiūrą, naudotojai užtikrina žmogaus vykdomą priežiūrą ir kontrolę, o paslaugų teikėjai yra įdiegę kontrolės po pateikimo rinkai sistemą. Paslaugų teikėjai ir naudotojai taip pat praneš apie rimtus incidentus ir sutrikimus.

Kompetencijos DI srityje didinimas

2018 m. Komisija ir ES valstybės narės žengė pirmą žingsnį, suvienijusios jėgas pagal Suderintą dirbtinio intelekto planą, kuris tapo nacionalinių strategijų ir politikos pokyčių pagrindu.

2021 m. atnaujintu Suderintu dirbtinio intelekto planu įgyvendinama strategija, jis taip pat atitinka dvejopus Komisijos skaitmeninius ir žaliuosius prioritetus ir Europos atsako į koronaviruso pandemiją veiksmus. 

Siekiant skatinti kompetenciją DI srityje visais etapais: nuo laboratorijos iki rinkos, Suderintame plane pateikiama vizija, kaip paspartinti investicijas į DI, imtis veiksmų dėl DI strategijų, kad jos būtų laiku įgyvendintos, ir ES mastu suderinti DI politiką.

AI coordinated plan compass

Svarbiausi politikos tikslai

 1. Sudaryti reikiamas sąlygas kurti ir diegti DI
 2. Sukurti strateginę lyderystę didelio poveikio sektoriuose
 3. Užtikrinti, kad ES suklestėtų DI technologijos
 4. Užtikrinti, kad DI technologijos tarnautų žmonėms

Siekdama šių tikslų, Komisija planuoja įsteigti:

 • viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę dirbtinio intelekto, duomenų ir robotikos srityje, kad būtų apibrėžta ir įgyvendinama bendra strateginė Europos mokslinių tyrimų inovacijų ir diegimo darbotvarkė ir į ją būtų investuojama,
 • papildomus DI kompetencijos centrų tinklus, kad būtų skatinamas keitimasis žiniomis ir patirtimi, plėtojamas bendradarbiavimas su šiuo pramonės sektoriumi ir skatinama įvairovė bei įtrauktis,
 • bandymų ir eksperimentavimo infrastruktūrą, skirtą eksperimentuoti su pažangiausiomis technologijomis ir jas išbandyti realiomis sąlygomis,
 • skaitmeninių inovacijų centrus – vieno langelio principu veikiančius centrus, sudarančius galimybę susipažinti su techninėmis žiniomis ir eksperimentuoti, kad bendrovės, prieš investuodamos, galėtų atlikti praktinių bandymų,
 • užsakomojo DI platformą – pagrindinį Europos DI išteklių (pvz., techninių žinių, algoritmų, programinės įrangos sistemų, kūrimo priemonių), reikalingų pramonės ir viešojo sektorių reikmėms, rinkinį.

ES finansuojami DI projektai

ES jau finansavo įvairius DI projektus, pasiūliusius sprendimų visose visuomenės srityse: nuo žemės ūkio iki sveikatos priežiūros, gamybos ar transporto.

Pavyzdžiui, DI technologijų taikymas buvo itin naudingas trijose srityse: sveikatos, aplinkos ir kovos su dezinformacija.

Medical scan machine

Neuroreabilitacija, padedanti atsigauti COVID-19 intensyviosios terapijos pacientams
Vykdant CDAC projektą prisidėta prie novatoriškų technologijų, kurios Europoje jau buvo panaudotos reabilituojant per 3000 insultą patyrusių pacientų, kūrimo ir klinikinės validacijos.

Daugiau ES finansuojamų sveikatos srities projektų

A mobile phone taking pictures of a field

Pažangieji jutikliai, padedantys išmaitinti augančią pasaulio populiaciją
Vykdant projektą ANTARES kuriami išmanieji jutikliai ir didžiųjų duomenų technologijos, kurios galėtų padėti ūkininkams pagaminti daugiau maisto visuomenei, ūkių pajamoms ir aplinkai tvariu būdu.

Daugiau ES finansuojamų šios srities projektų

 A woman wearing a mask

Internetinės faktų tikrinimo ir demaskavimo priemonės
Pagal projektą „WeVerify“ teikiamos tikrinimo sistemos, pvz., papildiniai, kurie gali padėti faktų tikrintojams, žurnalistams, žmogaus teisių aktyvistams ir piliečiams paneigti dezinformaciją ir patikrinti internete paskelbtų vaizdo įrašų ir vaizdų faktų tikrumą.

Daugiau ES finansuojamų kovos su dezinformacija projektų

Dirbtinio intelekto nauda

ES turi galimybių tapti pasaulio lydere saugaus dirbtinio intelekto srityje. Parengusi tvirtą žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis vertybėmis grindžiamą reglamentavimo sistemą, ES gali sukurti žmonėms, įmonėms ir vyriausybėms naudingą dirbtinio intelekto sistemą.

 

DI ir ES skaičiais

 • research and innovation
  1 mlrd. EURKomisija planuoja į DI investuoti 1 mlrd. eurų per metus iš savo Skaitmeninės Europos programos ir programos „Europos horizontas“.
 • AI research
  20 mlrd. EURES per šį dešimtmetį siekiama iš viso pritraukti daugiau kaip 20 mlrd. eurų investicijų į DI. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė padės paspartinti investicijas ir neapsiriboti tik šiuo tikslu.
 • industrial and personal service robots
  > 25 % visų pramoninių ir asmens aptarnavimo srities robotų pagaminama Europoje.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 889.3 KB