La 10 martie 2020, Comisia punea bazele unei strategii industriale care să sprijine dubla tranziție către o economie verde și digitală, să facă industria UE mai competitivă la nivel mondial și să consolideze autonomia strategică deschisă a Europei. A doua zi, Organizația Mondială a Sănătății anunța pandemia de COVID-19.

Actualizăm acum strategia industrială din 2020, nu pentru a o înlocui și nu pentru a încheia procesele lansate de aceasta – o mare parte din respectivele lucrări sunt în curs și necesită eforturi dedicate. Efectuăm în schimb o actualizare țintită, care se concentrează pe ceea ce a rămas încă de făcut și pe învățămintele care trebuie desprinse.

Ca motor principal al inovării în diversele ecosisteme, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) trebuie luate în calcul în toate acțiunile din cadrul prezentei strategii. Acest lucru se reflectă într-o manieră orizontală prin acordarea unei atenții sporite reducerii sarcinilor de reglementare pentru IMM-uri. Noile acțiuni vor aduce beneficii considerabile IMM-urilor și startup-urilor, datorită consolidării pieței unice, a reducerii dependențelor din lanțul de aprovizionare sau a accelerării tranziției verzi și a tranziției digitale. Strategia include, de asemenea, unele măsuri dedicate IMM-urilor, cum ar fi cele pentru creșterea rezilienței, combaterea întârzierilor în efectuarea plăților și sprijinirea solvabilității.

Învățăminte desprinse din criza provocată de COVID-19

Criza provocată de COVID-19 a afectat puternic economia UE. Impactul său variază de la un ecosistem la altul și de la o dimensiune de întreprindere la alta. Criza a arătat cât de interdependente sunt lanțurile valorice mondiale și a demonstrat rolul major al unei piețe unice care este integrată pe plan mondial și funcționează cum trebuie.

 • 6,3 % – scăderea economiei UE
 • 60 % – procentul de IMM-uri care au raportat o scădere drastică a cifrei de afaceri în 2020
 • 24 % – scăderea volumului de tranzacții comerciale intra-UE în T2 și T3 din 2020
 • 1,7 % – scăderea ocupării forței de muncă în cadrul IMM-urilor în 2020 (1,4 milioane de locuri de muncă)
 • 45 %procentul de firme care își vor reduce investițiile în 2021, conform preconizărilor

Deși impactul crizei variază de la un ecosistem la altul și de la o întreprindere la alta, problemele majore evidențiate de criză sunt: 

 • frontierele care restricționează libera circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor
 • întreruperea lanțurilor globale de aprovizionare care afectează disponibilitatea produselor esențiale 
 • întreruperea cererii

Pentru a găsi soluții la aceste probleme, strategia industrială actualizată propune noi măsuri pentru a ține seama de învățămintele desprinse din criză și pentru a susține investițiile. Se axează în special pe:

 

Reziliența pieței unice

Piața unică este cel mai important activ al UE, oferindu-le companiilor europene certitudine, amploare și o rampă de lansare în lume. Însă pandemia de COVID-19 a afectat oportunitățile oferite de piața unică. Întreprinderile și cetățenii au suferit de pe urma închiderii frontierelor, a perturbărilor aprovizionării și a lipsei de previzibilitate.     

Pentru a soluționa aceste aspecte, Comisia a propus: 

Instrumentul de urgență al pieței unice: către o soluție structurală care să garanteze disponibilitatea și libera circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor în contextul unor posibile crize viitoare
Aprofundarea pieței unice: explorarea armonizării standardelor pentru serviciile esențiale pentru întreprinderi; digitalizarea mai amplă a supravegherii pieței și a altor măsuri specifice pentru IMM-uri
Monitorizarea pieței unice: o analiză anuală a situației pieței unice, defalcată pe 14 ecosisteme industriale.

 

Ecosisteme industriale

Cele 14 ecosisteme industriale sunt: sectorul aerospațial și de apărare, sectorul agroalimentar, construcțiile, industriile culturale și creative, sectorul digital, sectorul produselor electronice, industriile energointensive, sursele regenerabile de energie, sănătatea, mobilitatea – transporturile – și industria autovehiculelor, economia de proximitate și economia socială, securitatea civilă, comerțul cu amănuntul, industria textilă și turismul

Creșterea autonomiei strategice deschise a UE

Pentru UE, care este un actor principal pe piața importurilor și a exporturilor, deschiderea către comerț și investiții este o forță și o sursă de creștere și reziliență. Însă pandemia de COVID-19 a scos la lumină perturbări în lanțul global de aprovizionare, care au dus la penurii de produse critice în Europa. De aceea trebuie să ne îmbunătățim în continuare autonomia strategică deschisă în domeniile esențiale, așa cum am stabilit deja în Strategia industrială a UE 2020.

Comisia propune:

Parteneriate internaționale diversificate Parteneriate internaționale diversificate: pentru a garanta că investițiile și comerțul continuă să joace un rol esențial în consolidarea rezilienței noastre economice.
Alianțele industriale: vor fi sprijinite alianțele care pot să accelereze activitățile care nu s-ar putea dezvolta altfel, să atragă investitori privați pentru a discuta noi parteneriate și modele de afaceri într-un mod deschis, transparent și pe deplin conform cu normele în materie de concurență și să creeze locuri de muncă valoroase. Alianțele oferă o platformă amplă și deschisă în principiu și vor acorda o atenție deosebită incluziunii firmelor nou-înființate și IMM-urilor. Comisia pregătește lansarea Alianței pentru procesoare și tehnologiile semiconductorilor și a Alianței pentru date industriale, tehnologii de vârf și tehnologii de tip cloud și are în vedere pregătirea unei Alianțe pentru vehicule de lansare spațială, precum și a unei Alianțe pentru un sector aviatic cu emisii zero.
Monitorizarea dependențelor strategice Monitorizarea dependențelor strategice: publicarea unui prim raport de analiză a dependențelor strategice ale UE. Raportul identifică 137 de produse din ecosisteme sensibile, pentru care UE depinde în mare măsură de surse externe.

 

Analiza dependențelor strategice

 • 137 de produse din ecosisteme sensibile, pentru care UE este foarte dependentă de furnizori străini, dintr-un total de 5 200 de produse analizate.
 • Aceste produse reprezintă 6 % din valoarea tuturor produselor importate în Europa.
 • Dintre ele, peste jumătate provin din China, urmată de Vietnam și Brazilia.
 • 34 de produse sunt mai vulnerabile, cu un potențial scăzut de diversificare și înlocuire cu producția UE. Ele includ diverse materii prime și substanțe chimice utilizate în industriile mari consumatoare de energie și în sănătate.
 • Aceste produse reprezintă 0,6 % din valoarea tuturor produselor importate în Europa.

Raportul oferă și o analiză aprofundată a 6 domenii strategice în care UE depinde de furnizori străini:

 • materii prime
 • baterii și acumulatori
 • principii farmaceutice active
 • hidrogen
 • semiconductori
 • tehnologii de tip cloud și tehnologii de vârf

Accelerarea dublei tranziții

Strategia industrială din 2020 includea o listă de acțiuni menite să sprijine tranziția verde și tranziția digitală a industriei UE. Multe dintre ele au fost deja adoptate sau lansate. Dar pandemia a redus drastic viteza și amploarea acestei transformări. Întreprinderile care caută să devină mai durabile și mai digitalizate au șanse mai mari să devină liderii pieței de mâine. 

Pentru a accelera dubla tranziție, Comisia a propus:


 • Parcursuri de tranziție Definirea unor parcursuri de tranziție împreună cu industria și cu alte părți interesate, pentru a identifica acțiunile necesare pentru realizarea dublei tranziții și pentru a înțelege mai bine amploarea, avantajele și condițiile necesare.

 • Proiecte multinaționale Pentru a sprijini eforturile de redresare și de dezvoltare a capacităților digitale și ecologice, Comisia va ajuta statele membre să deruleze proiecte comune care să maximizeze investițiile prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență

 • Analiza sectorului siderurgic Comisia analizează provocările din acest sector și caută soluții pentru a face industria siderurgică mai curată și mai competitivă.
 • Parteneriate Orizont Europa
  Parteneriatele Orizont Europa Un mix de fonduri publice și private care să finanțeze cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiilor și proceselor cu emisii reduse de CO2. 

 • Energie decarbonizată abundentă, accesibilă și abordabilă Comisia va colabora cu statele membre pentru a accelera investițiile în surse de energie regenerabilă și în rețele și pentru a înlătura obstacolele din acest sector.

Documente

DescarcăPDF - 1.2 MB
DescarcăPDF - 6.4 MB
DescarcăPDF - 4 MB
DescarcăPDF - 1.4 MB
DescarcăPDF - 499.5 KB
DescarcăPDF - 3.2 MB